ASK FOR LÀ GÌ VÀ CẤU TRÚC CỤM TỪ ASK FOR TRONG CÂU TIẾNG ANH

 - 
If you say you couldn"t ask for someone or something better, you mean that that person or thing is the best of their type:


Bạn đang xem: Ask for là gì và cấu trúc cụm từ ask for trong câu tiếng anh

 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của khách hàng với English Vocabulary in Use từ hawacorp.vn.Học các tự bạn phải tiếp xúc một phương pháp sáng sủa.


*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy đúp loài chuột Các phầm mềm tra cứu kiếm Dữ liệu cấp phép


Xem thêm: Mô Hình D2C Là Gì ? Cách Kiếm Tiền Thụ Động Với D2C Từ A Đằng Sau Mô Hình D2C Là Gì

Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn hawacorp.vn English hawacorp.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ lưu giữ cùng Riêng tư Corpus Các pháp luật thực hiện
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Bị Hại Có Đơn Bãi Nại Là Gì, Mẫu Đơn Xin Bãi Nại Mới Nhất

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語