Bản Cáo Bạch Là Gì

 - 

Khi tổ chức triển khai muốn rao bán cổ phiếu, trái phiếu hay chứng từ quỹ ra công chúng thì hồ nước sơ chuẩn bị phải bao gồm bản cáo bạch. Vậy phiên bản cáo bạch là gì? văn bản của bản cáo bạch luật pháp thế nào?


*
Mục lục bài xích viết

Bản cáo bạch là gì? công cụ về nội dung bản cáo bạch

1. Bạn dạng cáo bạch là gì?

Căn cứ khoản 23 Điều 4 Luật thị trường chứng khoán 2019 giải thích phiên bản cáo bạch như sau:

Bản cáo bạch là tư liệu hoặc tài liệu điện tử công khai minh bạch những thông tin chính xác, trung thực, khách quan tương quan đến việc rao bán hoặc niêm yết kinh doanh thị trường chứng khoán của tổ chức triển khai phát hành.

Bạn đang xem: Bản cáo bạch là gì

2. Nội dung bạn dạng cáo bạch

2.1. Bản cáo bạch đối với việc chào bán cổ phiếu, trái phiếu ra công chúng

- tin tức tóm tắt về tổ chức triển khai phát hành bao gồm mô hình tổ chức bộ máy, hoạt động kinh doanh, tài sản, tình hình tài chính, Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng member hoặc chủ cài công ty, tổng giám đốc (Giám đốc), Phó tổng giám đốc (Phó Giám đốc), kế toán trưởng và cơ cấu tổ chức cổ đông (nếu có);

- tin tức về đợt rao bán và đầu tư và chứng khoán chào cung cấp bao gồm: đk chào bán, các yếu tố đen thui ro, dự kiến planer lợi nhuận cùng cổ tức của năm ngay gần nhất sau khi phát hành bệnh khoán, giải pháp phát hành cùng phương án thực hiện số tiền nhận được từ đợt chào bán;

- báo cáo tài chính của tổ chức triển khai phát hành trong 02 năm gần nhất theo mức sử dụng tại Điều đôi mươi Luật chứng khoán 2019;

- thông tin khác biện pháp trong mẫu bạn dạng cáo bạch.

(khoản 1 Điều 19 Luật chứng khoán 2019)

2.2. Bản cáo bạch so với việc xin chào bán chứng từ quỹ ra sức chúng

- mô hình và đồ sộ quỹ đầu tư chứng khoán;

- kim chỉ nam đầu tư, chiến lược đầu tư, phương pháp và các bước đầu tư, giảm bớt đầu tư, những yếu tố rủi ro của quỹ chi tiêu chứng khoán;

- tóm tắt những nội dung cơ bản của dự thảo Điều lệ quỹ đầu tư chứng khoán;

- giải pháp phát hành chứng chỉ quỹ và các thông tin hướng dẫn tham gia đầu tư chi tiêu vào quỹ đầu tư chi tiêu chứng khoán;

- tin tức tóm tắt về công ty thống trị quỹ đầu tư chi tiêu chứng khoán, ngân hàng đo lường và tính toán và luật pháp về thanh toán giao dịch với bạn có tương quan của công ty quản lý quỹ đầu tư chi tiêu chứng khoán và ngân hàng giám sát;

- tin tức khác hiện tượng trong mẫu bản cáo bạch.

Xem thêm: Mua Máy Đào Coin Việt Nam "Méo Mặt" Vì Giá, Dân Cày Bitcoin Việt Nam Méo Mặt Vì Giá

(khoản 2 Điều 19 Luật thị trường chứng khoán 2019)

2.3. Chữ ký trong bạn dạng cáo bạch

- Đối với việc chào bán cổ phiếu, trái phiếu ra sức chúng, bạn dạng cáo bạch phải gồm chữ ký của những người sau đây:

+ chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc quản trị Hội đồng thành viên, quản trị công ty;

+ tgđ (Giám đốc);

+ chủ tịch tài bao gồm hoặc kế toán trưởng của tổ chức phát hành;

+ Người thay mặt theo pháp luật của tổ chức tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán kinh doanh chứng khoán ra công chúng, tổ chức bảo lãnh phát hành hoặc tổ chức bảo lãnh phát hành bao gồm (nếu có).

Xem thêm: Inorganic Là Gì Trong Tiếng Việt? Tăng Trưởng Ngoại Sinh (Inorganic Growth) Là Gì

(Trường hợp ký kết thay phải bao gồm văn bạn dạng ủy quyền)

- Đối với việc chào bán chứng từ quỹ ra công chúng, bản cáo bạch phải tất cả chữ ký của không ít người sau đây:

+ chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc chủ tịch Hội đồng thành viên, quản trị công ty;

+ tổng giám đốc (Giám đốc) của công ty quản lý quỹ chi tiêu chứng khoán;

+ Người thay mặt đại diện theo luật pháp của tổ chức bảo hộ phát hành (nếu có).

(Trường hợp ký kết thay phải gồm văn bản ủy quyền)

(khoản 3 Điều 19 Luật thị trường chứng khoán 2019)

MẪU BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

MẪU BẢN CÁO BẠCH TÓM TẮT CỦA CÔNG TY ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

MẪU BẢN CÁO BẠCH QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

MẪU BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG

MẪU THÔNG BÁO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG BẢN CÁO BẠCH

MẪU BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

MẪU BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CỦA CỔ ĐÔNG CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

MẪU BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG ĐỂ CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN

MẪU BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

MẪU BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI, TRÁI PHIẾU KÈM CHỨNG QUYỀN RA CÔNG CHÚNG CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

MẪU BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG SAU QUÁ TRÌNH CƠ CẤU LẠI DOANH NGHIỆP

MẪU BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CỦA CÔNG TY SAU QUÁ TRÌNH CƠ CẤU LẠI DOANH NGHIỆP

MẪU BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI, TRÁI PHIẾU KÈM CHỨNG QUYỀN RA CÔNG CHÚNG

MẪU BẢN CÁO BẠCH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG ĐỂ CHÀO cài CÔNG KHAI

MẪU BẢN CÁO BẠCH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG ĐỂ HOÁN ĐỔI THEO HỢP ĐỒNG SÁP NHẬP

Ngọc Nhi


Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của shop chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu khách hàng còn vướng mắc, vui vẻ gửi về thư điện tử info