Bed Linen Là Gì

 - 

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của công ty với English Vocabulary in Use trường đoản cú hawacorp.vn.Học các từ bạn phải tiếp xúc một biện pháp đầy niềm tin.
Bạn đang xem: Bed linen là gì

To be able khổng lồ recognize scents, see my own things & smell my own towels & bed linen-the feeling of being at trang chính is positive sầu.
Secondly, nurses should be không lấy phí from the duty of counting dirty bed linen & the soiled clothing of patients.
The output of bed linen is maintained at the highest màn chơi possible after taking into lớn tài khoản other essential needs.
Some so-called hotels did not even provide food, và, although full hotel services were charged for, the residents had khổng lồ wash their own bed linen.
The businesses affected are involved in the production of toiletries, handbags, folding decorative sầu cartons, lithographs, bed linen và lead acid batteries.
Dockets cannot be given, however, in cases where they can, for the time being, have sầu the use of bed linen belonging lớn the household.
Six groups of hospital officers have been formed lớn consider many of the textile goods used in hospitals including bed linen, uniforms, clothing and mattresses.
Các ý kiến của các ví dụ ko miêu tả cách nhìn của các biên tập viên hawacorp.vn hawacorp.vn hoặc của hawacorp.vn University Press hay của những đơn vị trao giấy phép.
*Xem thêm: Sinh Năm 1983 Tuổi Quý Hợi Hợp Tuổi Gì, Sinh Năm 1983 Tuổi Quý Hợi Hợp Tuổi Nào

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy đúp loài chuột Các app tìm tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn hawacorp.vn English hawacorp.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Sở ghi nhớ và Riêng bốn Corpus Các pháp luật áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Người Tăng Huyết Áp Nên Uống Gì Để Hạ? Tìm Hiểu Ngay Tại Đây!

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語