Biểu Đồ Đi Xuống

 - 
nhiều người đang muốn lấy điểm trên 6.0 trong phần viết của bài bác thi IELTS? Việc đầu tiên hãy nâng cao vốn từ vựng Acadamic. Dưới đây hawacorp.vn English UK Vietnam xin cung cấp cho bạn một số từ bỏ vựng vào phần Task 1 của bài xích thi IELTS diễn đạt về thay đổi xu phía như sau:

Trongbài thi IELTS phần viết task 1, đề bài có thể yêu cầu chúng ta mô tả biểu đồ nói về sự biến hóa qua thời gian(changes). Để làm giỏi dạng bài này bạn phải sử dụngngôn ngữ biểu đạt sự cố kỉnh đổi(language of change)vànhữngcấu trúc câu thông dụng trong IELTS writing task 1. Trong khi người viết cũng cần nắm rõ vềcách mô tả các thì vào phần viết IELTS task 1này.

Bạn đang xem: Biểu đồ đi xuống

Đặc điểm nhận thấy dạng bài bác Changes:biểu đồ dùng có ít nhất 2 mốc thời gian do kia việc biểu đạt những biến đổi chính kết hợp với sự so sánh những mốc thời gian là vô cũng đặc trưng (bằng biện pháp dùngdạng đối chiếu của tính từhoặc trạng từ). Số liệu vào dạng bài bác này thường được cung cấp dưới đối chọi vị phù hợp hoặc dưới dạng phần trăm.

Movement upwards : increase , go up, climb, riseMovement downwards: decrease, go down, decline, dropNo movement: remain stable, stabiliseReach the highest point of: reach a peak atReach the lowest point of: bottom atFluctuate

1.Describing trends: sử dụng Nouns- Danh từ & Verbs-Động từ

Trend- xu thế là sự biến hóa hay sự chuyển động theo một phía nhất định. Những đổi khác này thường được mô tả trong mục số ví dụ như dân số, cân nặng sản xuất, thất nghiệp. Tất cả ba xu hướng cơ bạn dạng như sau: up, down, remain

Trong mô tả biểu đồ, ta rất có thể sử dụng một vài mẫu câu được lưu ý như sau:

1. (Time period) + Subject + Verb lớn describe change + Adverb khổng lồ describe the degree/ the tốc độ of change.

E.g: Between May và October, sales decreased slightly.

2. (Time period) + “There” khổng lồ introduce the subject + article + Adjective khổng lồ describe the degree/ tốc độ of change + Noun lớn describe change + in “what”

VD: From May khổng lồ October, there was a slight decrease in salesVD: From May to lớn October there was a slight decrease in sales.

Xem thêm: Nơi Bán Dàn Máy Đào Bitcoin 6 Vga Rx 580 4Gb, Dàn Máy Đào Tiền Ảo Bitcoin 6 Vga Rx 580 4Gb

*

*

Bảng dưới đây cung cấp cho bạn một số danh từ bỏ và động từ cần sử dụng cho việc diễn đạt xu hướng (Lưu ý rằng vấn đề sử dụng những thì trong IELTS writing task 1 biến đổi tùy theo bối cảnh thời gian)

Direction

Verbs

Nouns (+Preposition)

Go Up

1.Go up

Followed by prepositions:

From…(number/%) to...number/%)

Go….(number/%)

By…(number/%)

To rise

To increase

To go up

To grow

To climb

2.Go up a lot

To surge

To take off

To shoot up

To soar

To rocket

To jump

To leap

To boom

To bounce

1.Go up

Followed by prepositions:

From…(number/%) to…umber/%)

In+ “what”

A rise

An increase

Show an upward trend

A growth

Show an upturn

2.Go up a lot

Show a surge

Show an upsurge

A jump

A leap

A boom

A bounce

Go Down

1.Go down

Followed by prepositions:

From…(number/%) to…(number/%)

To….(number/%)

To decrease

To fall

To decline

To drop

To reduce

To go down

To slip

To dip

2.Go down a lot

To slummet

To slump

To crash

To sink

To tumble

To plunge

1.Go down

Followed by prepositions:

From…(number/%) to…(number/%)

In+ “what”

A decrease

A fall

A decline

A drop

A reduction

A downturn

A slip

A dip

A downward trend

2.Go down a lot

A slummet

A slump

A crash

A sink

A tumble

A plunge

Remain

No change

Followed by “at” (number/%)

To level off

To flatten out

To stagnate

To stabilize

To stay/ to lớn remain/ to keep constant/ stable/ steady /unchanged/the same level

No change

Followed by “at” (number/%)

A leveling off

No change

Show stability

Change of direction

Followed by “at”, “of”

To peak at

To reach a peak of

To bottom out at

To hit a low point/a trough/ the lowest/ the largest of

To flatuate/ vary around

To show some flatuation (variation)

To stand at ( focus on a particular point)

To plateau/ to lớn reach a plateau at

2.Khi muốn mô tả chi tiết rộng về nút độ của sự thay đổi, ta phải dùng thêmAdjectives- Tính từandAdverbs- Trạng từ

Degree

Adj- Tính từ

Adv- Trạng từ

Very extensive change

dramatic

Dramatically

Huge

Enormous

Enormously

tremendous

Tremendously

Extensive change

Substantial

Substantially

Considerable

Considerably

Remarkable

Remarkably

Significantly

Significantly

Avarage change

Noticeable

Noticebly

Marked

Markedly

moderate

Moderately

Small change

Slight

Slightly

Small

minimal

minimally

Miêu tả vận tốc của sự cầm cố đổi:

Adjectives

Adverbs

Slow

slowly

Gradual

Gradually

Steady

Steadily

Sudden

Suddenly

Quick

Quickly

Swift

Swift

rapid

Rapidly

Lưu ý:

“Soar“and “rocket” là haiđộng từrất trẻ khỏe mô tả tăng lên khá cao. “Rocket” là bất ngờ hơn. Khi thực hiện từ này bạn không đề nghị thêm trạng từ“Leap” cho biết thêm một sự gia tăng lớn và chợt ngột. Với đụng từ này cũng không cần thêm trạng từ.“Climb là 1 trong những động từ kha khá trung lập rất có thể được sử dụng với những trạng từ bên dưới.“Plummet”là từ mạnh mẽ nhất để biểu đạt sự sút xuống. Nó có nghĩa là giảm rất hối hả và một đoạn đường dài. “Drop” and “drop” are normally used for fairly small decreases“Drop” and“Dip” cũng thường được sử dụng như mộtdanh từ. Ví như “a slight dip”, “a sudden drop”“sudden”“sharp” rất có thể được dùng cho những chuyển đổi nhẹ nhưng diễn ra đột ngột.“spectacular”and “dramatic” là hầu hết tính từ mạnh dùng biểu đạt những đổi khác rất khôn xiết lớn.“marginal” is a particularly useful word for describing very small changes“overall” có thể được dùng để diễn tả sự chuyển đổi trong suốt thời gian dài, rất hữu ích và thường dùng trong phần mở bài xích và phần kết luận.

Xem thêm: 3 NốT RuồI Trên Bàn Tay Báo HiệU ĐiềM Lành, Ai Sở HữU Thì Phúc Khí Cao Sang, HậU VậN Viên Mãn

“upward”and “downward” là những tính từ, trạng từ của chính nó là “upwards” and “downwards”

Ngoài câu hỏi nắm được bố cục tổng quan của phần TASK 1 trong bài thi IELTSvà kim chỉ nan được nội dung bài viết của mình, thì thực hiện từ vựng để miêu tả xu phía là vô cùng đặc biệt quan trọng để sở hữu lại cho bạn các điểm số đang kể.

Để tham khảo khóa đào tạo và biết thêm cụ thể hãy tương tác với chúng tôi: