Cà vạt tiếng anh là gì

 - 
It included frills and cravats, wide ties and trouser straps, leather boots and even collarless jackets.


Bạn đang xem: Cà vạt tiếng anh là gì

Long sleeved shirts must always be worn with a tie or cravat, worn with or without a jersey or fleece.
The abacost was a lightweight short-sleeved suit, worn without a tie, though sometimes with a cravat.
Characteristics include tightly-cut coats with extravagantly large lapels, typically in a different colour, with large and elaborately knotted cravats and perhaps sashes round the waist.
The waistcoat was later changed to a red check one, and in the following story the cravat became red and polka-dot.
It is mounted on a staff with a gilt condor finial; below the finial is a cravat in the national colours with decorations attached.
Các quan điểm của các ví dụ không thể hiện quan điểm của các biên tập viên hawacorp.vn hawacorp.vn hoặc của hawacorp.vn University Press hay của các nhà cấp phép.
*Xem thêm: Khám Phá Ý Nghĩa Số 5 Là Gì ? Khám Phá Bản Thân Thông Qua Những Con Số

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập hawacorp.vn English hawacorp.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng
{{/displayLoginPopup}} {{#notifications}} {{{message}}} {{#secondaryButtonUrl}} {{{secondaryButtonLabel}}} {{/secondaryButtonUrl}} {{#dismissable}} {{{closeMessage}}} {{/dismissable}} {{/notifications}}
*Xem thêm: Khí N2O Màu Gì - Đặc Điểm Của Chất Khí

Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
{{#verifyErrors}}

{{message}}