CÁCH CHIA 4 CHỮ SỐ CHO 1 CHỮ SỐ

 - 

Tân oán lớp 4 chia đến số có 2 chữ số học sinh thường xuyên được thiết kế quen cùng với phnghiền tính phân tách với các bài bác tập áp dụng của phnghiền phân tách.Bài học này hawacorp.vn liên tục cung ứng các kiến thức và kỹ năng trọng tâm, bài bác tập vận dụng của toán lớp 4 phân tách mang lại số bao gồm 2 chữ số. Phụ huynh vàhọc viên cùng xem thêm nhé.

Bạn đang xem: Cách chia 4 chữ số cho 1 chữ số

1. Ôn tập bí quyết phân chia mang lại số có một chữ số

*

Thực hiện tại phxay chia theo thứ trường đoản cú trường đoản cú trái qua buộc phải.

Áp dụng 3 bước: phép phân chia - nhân - trừ.

2 chia 2 bằng 1, viết 1

1 nhân 2 bởi 2, 2 trừ 2 bằng 0

Hạ 1, 1 ko phân chia được mang lại 2, viết 0

0 nhân 2 bởi 0, 1 trừ 0 bằng 1

Hạ 0 được 10, 10 phân tách 2 được 5, viết 5

5 nhân 2 bởi 10, 10 trừ 10 bằng 0

Hạ 2, 2 chia 2 được 1, viết 1

1 nhân 2 được 2, 2 trừ 2 bởi 0

Hạ 4, 4 chia 2 được 2, viết 2

2 nhân 2 bởi 4, 4 trừ 4 bằng 0

Vậy 21024 : 2 = 10512

2. Cách chia mang lại số tất cả 2 chữ số

2.1. lấy một ví dụ 1. Phép phân tách có số dư

*

Thực hiện nay phép chia theo sản phẩm công nghệ trường đoản cú trường đoản cú trái qua bắt buộc.

Áp dụng 3 bước: phnghiền chia - nhân - trừ.

đôi mươi phân tách 14 được một, viết 1

1 nhân 14 được 14, trăng tròn trừ 14 được 6, viết 6

Hạ 1 được 61, 61 phân tách 14 được 4, viết 4

4 nhân 14 được 56, 61 trừ 56 bằng 5, viết 5

Hạ 6 được 56, 56 phân chia 14 bằng 4, viết 4

4 nhân 14 bởi 56, 56 trừ 56 bởi 0

Vậy năm nhâm thìn : 14 = 144, phép phân tách này là phxay chia không còn.

Xem thêm: Facebook Hạ Bệ Myspace Là Gì, Mạng Xã Hội: Sinh Ra Nhiều,Ngắc Ngoải Cũng Lắm

2.2. ví dụ như 2. Phép chia tất cả số dư

*

Thực hiện phnghiền phân chia theo sản phẩm công nghệ từ trường đoản cú trái qua yêu cầu.

Áp dụng 3 bước: phép phân chia - nhân - trừ.

51 phân chia 19 được 2, viết 2

2 nhân 19 được 38, 51 trừ 38 bởi 13

Hạ 0 xuống được 130 chia 19 được 6, viết 6

6 nhân 19 được 114, 130 trừ 114 được 16

Hạ 1 được 161 phân tách 19 được 8, viết 8

8 nhân 19 được 152, 161 trừ 152 được 9

Hạ 9 được 99 phân chia 19 bằng 5, viết 5

5 nhân 19 được 95, 99 trừ 95 bởi 4

Vậy 51019 : 19 = 2685 dư 4

2.3.3. Nhận xét phxay phân tách mang đến số tất cả 2 chữ số

Những chú ý lúc thực hiện phnghiền chia số gồm nhị chữ số

Phép phân tách hết là phnghiền phân tách gồm số dư bởi 0

Phnghiền phân tách tất cả dư là phnghiền chia bao gồm số dư không giống 0

Phxay phân chia bao gồm dư thì số dư luôn nhỏ dại rộng số chia

3. Ôn tập mặt hàng với phần trong số từ nhiên

*

Hàng solo trăm, hàng trăm, sản phẩm đơn vị phù hợp thành lớp đối chọi vịHàng trăm nghìn, hàng trăm ngàn, hàng ngàn hợp thành lớp nghìn

4. các bài luyện tập áp dụng toán thù lớp 4 phân chia đến số tất cả 2 chữ số

4.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 361 : 19

b) 5304 : 24

c) 205trăng tròn : 72

d) 168840 : 56

Bài 2: Đặt tính rồi tính

a) 569 : 35

b) 2052 : 45

c) 22885 : 46

d) 459476 : 57

Bài 3: Tính quý giá của biểu thức

a) 3628 x 24 - 46372

b) 55477- 1258 : 34

c) 22776 : 78 x 25

d) 9841 + 3904 : 64

Bài 4: Tìm x, y biết

a) 85 x Y = 4760

b) 13345 : x = 85

Bài 5: Một trang trại con gà mỗi ngày kê đẻ được 3000 trứng phân thành những tá trứng, mỗi tá 12 quả. Hỏi có từng nào tá trứng?

4.2. Bài giải

Bài 1:

*

36 chia 19 được 1, viết 1

1 nhân 19 được 19, 36 trừ 19 được 17

Hạ 1 được 171, 171 phân tách 19 bởi 9, viết 9

9 nhân 19 được 171, 171 trừ 171 bởi 0

Vậy 361 : 19 = 19

*

53 chia 24 bởi 2, viết 2

2 nhân 24 được 48, 53 trừ 48 bằng 5

Hạ 0 được 50, 50 phân chia 24 bởi 2, viết 2

2 nhân 24 được 48, 50 trừ 48 bởi 2

Hạ 4 được 24, 24 phân chia 24 bằng 1

1 nhân 24 được 24, 24 trừ 24 bởi 0

Vậy 3304 : 24 = 221 là phép phân tách hết

*

205 phân chia 72 được 2, viết 2

2 nhân 72 bằng 144, 205 trừ 144 bởi 61

Hạ 2 được 612 phân tách 72 được 8, viết 8

8 nhân 72 bởi 576, 612 trừ 576 được 36

Hạ 0 được 360 chia 72 bằng 5, viết 5

5 nhân 72 bằng 360, 360 trừ 360 bằng 0

Vậy 20320 : 72 = 285 là phép phân chia hết

*

168 phân tách 56 bởi 3, viết 3

3 nhân 56 bằng 168, 168 trừ 168 bởi 0

0 phân tách 56 bởi 0, viết 0

Hạ 84 chia 56 bằng 1, viết 1

1 nhân 56 bởi 56, 84 trừ 56 bởi 28

Hạ 0 được 280 chia 56 bởi 5, viết 5

5 nhân 56 bằng 280, 280 trừ 280 bằng 0

Vậy 168840 : 56 = 3015 là phxay chia không còn.

Bài 2:

*

56 chia 35 bởi 1, viết 1

1 nhân 35 được 35, 56 trừ 35 bằng 21

Hạ 9 được 219 chia 35 bằng 6, viết 6

6 nhân 35 bằng 210, 219 trừ 210 bằng 9

Vậy 569 : 35 = 16 dư 9 là phxay phân chia có số dư

*

205 chia 45 bởi 4, viết 4

4 nhân 45 bởi 180, 205 trừ 180 bởi 25

Hạ 2 được 252 chia 45 bằng 5, viết 5

5 nhân 45 bằng 225, 252 trừ 225 bởi 27

Vậy 2052 : 45 = 45 dư 27 là phnghiền phân tách gồm số dư

*

228 phân chia 46 bằng 4, viết 4

4 nhân 46 bởi 184, 228 trừ 184 bởi 44

Hạ 8 được 448 phân chia 46 bởi 9, viết 9

9 nhân 46 bằng 414, 448 trừ 414 bởi 34

Hạ 5 được 345 phân tách 46 bằng 7, viết 7

7 nhân 46 bằng 322, 345 trừ 322 bởi 23

Vậy 22885 : 46 = 497 dư 23 là phép chia bao gồm số dư

*

459 phân tách 57 bởi 8, viết 8

8 nhân 57 bằng 456, 459 trừ 456 bởi 3

3 không phân chia được đến 57 viết 0

Hạ 47 được 347 phân tách 57 bởi 6, viết 6

6 nhân 57 bằng 342, 347 trừ 342 bởi 5

Hạ 6 được 56 chia 57 ko chia không còn viết 0

0 nhân 57 bởi 0, 56 trừ 0 bởi 56

Vậy 459476 : 57 = 8060 dư 56 là phép phân chia gồm số dư

Bài 3:

Thực hiện tại biểu thức theo nguyên tắc ưu tiên: phép nhân phân chia trước, cùng trừ sau

Biểu thức chỉ có phnghiền nhân, chia thì tiến hành sản phẩm công nghệ từ tự trái qua buộc phải.

Xem thêm: Phương Pháp Dạy Học Dự Án Là Gì, Dạy Học Theo Dự Án

a) 3628 x 24 - 46372 = (3628 x 24) - 46372 = 87072 - 46372 = 40700

b) 55477- 1258 : 34 = 55477- (1258 : 34) = 55477 - 37 = 55440

c) 22776 : 78 x 25 = 292 x 25 = 7300

d) 9841 + 3904 : 64 = 9841 + (3904 : 64) = 9841 + 61 = 9902

Bài 4:

a) 85 x Y = 4760

Y = 4760 : 85

Y = 56

b) 13345 : x = 85

x = 13345 : 85

x = 157

Bài 5:

Từng Ngày trang trại đóng góp được số tá trứng là:

3000 : 12 = 250 (tá trứng)

Vậy từng ngày gà đẻ được 250 tá trứng

5. các bài luyện tập thực hành

5.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính và tính

a) 2957 : 23

b) 198475 : 56

c) 9285 : 27

d) 68395 : 36

Bài 2: Tìm x biết

a) 4578 : x = 42

b) 50496 : x = 48

Bài 3: Tính giá trị biểu thức

a) 2647 + 675 : 45

b) 5797 - 2890 : 34

c) 68 x 234 : 52

d) 15 x 5312 : 40

Bài 4: Vườn cây nạp năng lượng trái đơn vị Bác Tư có 800 cây nạp năng lượng trái những nhiều loại được tLong vào 16 mặt hàng. Hỏi mỗi hàng tất cả từng nào cây nạp năng lượng quả?

5.2. Đáp án

Bài 1:

a) 128 dư 13

b) 3544 dư 11

c) 343 dư 24

d) 1899 dư 31

Bài 2:

a) x = 109

b) x = 1052

Bài 3:

a) 2662

b) 5712

c) 306

d) 1992

Bài 4:

Đáp án: 50 hàng

Học tốt tân oán lớp 4 phân tách mang đến số có 2 chữ số, học sinh cần phải siêng năng làm cho bài bác tập nhằm thành thục các bước tính phép phân tách. Tiếp tục theo dõi hawacorp.vn để được hỗ trợ thêm nhiều kỹ năng và kiến thức hữu ích nhé.