Cân Đối Tiếng Anh Là Gì

 - 
English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET vhawacorp.vn.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học tập Việt AnhPhật học tập Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật quang đãng Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary) bằng phẳng adj Balanced, well-proportioned nền gớm tế phẳng phiu a balanced economy thân hình cân đối a well-proportioned body toàn thân phát triển chăn nuôi cho bằng vận với trồng trọt to develop breeding và growing of crops in a balanced way verb to lớn balance bằng vận kế hoạch lao hễ với kế hoạch chế tạo khổng lồ balance the manpower-using plan and the production plan balanced Nền gớm tế bằng phẳng A balanced economy cải tiến và phát triển chăn nuôi cho bằng phẳng với trồng trọt to develop breeding & growing of crops in a balanced way Sự phân phát triển phẳng phiu của nền tài chính quốc dân Balanced development of the national economy Nền kinh tế không cân nặng đối, tạm thời và dựa vào vào nước ngoài The economy was imbalanced, unstable and subordinate to foreign country well-proportioned Thân hình bằng vận A well-proportioned toàn thân to balance bằng phẳng kế hoạch lao cồn với kế hoạch cung cấp To balance the manpower-using plan & the production plan

*