LÀ GÌ? NGHĨA CỦA TỪ CENTURION LÀ GÌ, BÁCH BINH ĐOÀN

 - 

Nâng cao vốn tự vựng của người sử dụng cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ hawacorp.vn.Học các từ bạn cần tiếp xúc một cách đầy niềm tin.
Bạn đang xem: Là gì? nghĩa của từ centurion là gì, bách binh Đoàn

They believed they were playing a role as centurions in our society against all the dark forces seeking lớn subvert our society.
When therefore those soldiers saw it, they awakened the centurion & the elders, for they too were cthua thảm by keeping guard.
It would take a ranker a median of 16 years just lớn reach centurion-rank & probably the same again khổng lồ reach "primus pilus".
Within each cohort, each of its six "centuriae", & thus of its commanding centurion, was likewise ranked.
As they mostly rose from the ranks, centurions are compared lớn modern sergeants-major, the most senior officers without a commission.
He has a few centurions under hyên, but he sees them as distractions & rivals rather than as students.
Các cách nhìn của các ví dụ ko trình bày quan điểm của các biên tập viên hawacorp.vn hawacorp.vn hoặc của hawacorp.vn University Press tốt của các công ty cấp phép.
*

*Xem thêm: Động Từ Tobe Là Gì - Động Từ To Be, Động Từ Thường

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy đúp chuột Các phầm mềm tra cứu kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn hawacorp.vn English hawacorp.vn University Press Quản lý Sự đồng ý Sở lưu giữ và Riêng tứ Corpus Các lao lý thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Irs Là Gì ? Nhiệm Vụ Của Irs Là Gì

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語