Conceivable là gì

 - 
We vì not know, we cannot tell, no mortal mind can conceive the full import of what Christ did in Gethsemane.

Bạn đang xem: Conceivable là gì


Chúng ta do dự, họ cấp thiết hiểu rằng, ko một trí tuệ thế tục nào rất có thể phát âm được ý nghĩa toàn vẹn của điều mà lại Đấng Ky Tô đã làm vào Vườn Ghết Sê Ma Nê.
Tuy nhiên, lúc xem xét kỹ đô thị này, bạn ta rất có thể thấy một mô hình đã có xuất hiện làm hawacorp.vnệc Evày thusống xưa.
Chúng ta rất có thể tưởng tượng là Lu-ca cùng những người đọc sách phúc đáp vì chưng ông hawacorp.vnết đọc như thế về hầu như câu Kinh-thánh này”.
If there is some higher order running the universe, it"s probably so different from anything our species can conceive, there"s no point in even thinking about it.
Nếu bao gồm một máy buổi tối cao hơn nữa trong thiên hà này thì nó sẽ không còn như là bất cứ điều gì nhưng mà ta hoàn toàn có thể nhấn thức được nghĩ về điều ấy ta thậm chí là còn chưa biết yêu cầu suy nghĩ gì.
We recreate the past that people cannot conceive because the baseline has shifted and is extremely low.
Chúng ta tái sinh sản lại loại quá khứ nhưng các fan không thể dìm thức được nó bởi con đường mốc giới đã trở nên chuyển dịch với vẫn ở chỗ cực thấp
“When a man & woman conceive a child out of wedlochồng, every effort should be made to encourage them to lớn marry.
“Khi một fan phái nam và một fan nữ giới thú thai một đứa con quanh đó giá thú, thì cần phải có hầu hết cố gắng để khuyến khích chúng ta kết thân với nhau.

Xem thêm: Cắt Amidan Có Ảnh Hưởng Gì Không, Cắt Amidan Có Hại Gì Không


You stopped with destroying the illusion, & since you did it in every conceivable direction, you actually have worked your way inkhổng lồ a new illusion-that one can stop with this.
Quý Khách ngừng cùng với câu hỏi tàn phá phần lớn ảo tưởng, với vị vậy bạn làm cho nó theo 1 phía dễ dàng hiểu, chúng ta thiệt sự đã bước vào một trong những ảo mộng new mà lại một fan hoàn toàn có thể giới hạn bài toán này.
He hated being the grandson of Agrippa and slandered Augustus by repeating a falsehood that his mother was actually conceived as the result of an incestuous relationship between Augustus và his daughter Julia the Elder.
Ông khinh ghét thực tế rằng ông là con cháu nội của Agrippage authority, cùng vu oan giáng họa Augustus bằng cách tái diễn một tiếng nói dối rằng người mẹ của ông vẫn thực thụ là hiệu quả của một mối quan hệ loạn luân giữa Augustus và đàn bà của ông ta Julia Già.
Distributive sầu bargainers conceive of negotiation as a process of distributing a fixed amount of value.
Người dàn xếp phân phối hiểu thảo luận nhỏng là 1 trong những quá trình phân pân hận một lượng giá trị cố định và thắt chặt.
It was conceived from the concept that human cihawacorp.vnlization owes its existence lớn religious and philosophical truth.

Xem thêm: Quỹ Tín Dụng Là Gì ? Đặc Điểm Của Quỹ Tín Dụng Nhân Dân? Đặc Điểm, Vai Trò Của Quỹ Tín Dụng Nhân Dân


Nó được hình thành tự có mang rằng nền văn uống minc nhân loại nợ sự mãi mãi của chính nó đối với lẽ thật tôn giáo và triết học tập.
Had there been a “throwing down of seed,” or a conceihawacorp.vnng of human offspring, before Adam & Eve sinned?