NGHĨA CỦA TỪ CRUST LÀ GÌ TRONG TIẾNG VIỆT? CRUST LÀ GÌ

 - 
vỏ trái đất·váng·vỏ cây·áo·mai·loại nông cạn·cùi bánh·mẩu cung cấp mì khô·sự trơ tráo·sự vô liêm sỉ·vảy cứng·vỏ cứng·đóng vảy cứng·đóng vỏ cứng·lớp vỏ

*

Bleeding from the nose, also called epistaxis, may occur when the dried discharge (crusts) are removed.

Bạn đang xem: Nghĩa của từ crust là gì trong tiếng việt? crust là gì


Just as an aside, I wanted khổng lồ mention, cities are only two percent of the Earth"s crust, but they are 50 percent of the world"s population.
Tôi cũng muốn nói thêm rằng những đô thị chỉ chiếm khoảng chừng hai Phần Trăm bề mặt Trái Đất, dẫu vậy lại sở hữu đến 50 Tỷ Lệ dân số quả đât.
Europa is thought lớn have a thin crust (less than 30 km (19 mi) thick) of water ice, possibly floating on a 50-kilometer-deep (30 mile) ocean.
Europage authority biết đến tất cả lớp vỏ mỏng manh (dày không đến 30 kilômét tuyệt 18 dặm) gồm băng nước, có thể nổi trên một biển khơi sâu 50 kilômét (30 dặm).
The Earth"s crust averages about 35 kilometers thichồng under the continents, but averages only some 7–10 kilometers beneath the oceans.
Lớp vỏ Trái Đất dày khoảng chừng 35 km (22 dặm) trên những phần dưới những vỏ lục địa, mà lại vừa đủ chỉ khoảng 7 km (4,3 dặm) dưới các biển cả.
In a layered medium (lượt thích the crust and upper mantle) the velocity of the Rayleigh waves depends on their frequency và wavelength.
Trong môi trường xung quanh phân lớp (như lớp vỏ và lớp manti trên) tốc độ sóng Rayleigh dựa vào vào tần số với bước sóng.
Since the earth’s crust around the Mediterranean, including Jerusalem, lies in a moderately active sầu earthquake zone, và therefore would suffer from crustal instability, earth tremors would not be uncommon to lớn first-century inhabitants of the area.
vỏ trái khu đất bọc xung quanh vùng Địa-trung-hải, gồm cả thành Giê-ru-sa-lem, phía trong mạch rung gửi và do vậy dễ dẫn đến ảnh hưởng bởi vì sự biến chuyển ngoài vỏ, từng rúng động chưa hẳn là chuyện phi lý đến dân vùng kia vào thế-kỷ đầu tiên.
They offer a glimpse of what our Earth was lượt thích at its birth, molten rock surging from the depths, solidifying, cracking, blistering or spreading in a thin crust, before falling dormant for a time.
Chúng ló mặt sắc thái Trái Đất dịp sơ sinc, đất đá nung tan trồi lên trường đoản cú lòng sâu, đặc lại, nứt gãy, phù lên với bao tủ lớp mặt phẳng mỏng manh, trước ghi chìm vào câm yên một thời gian.
This created a global approach to dating the age of the Earth & allowed for further correlations to be drawn from similarities found in the makeup of the Earth"s crust in various countries.
Vấn đề này tạo thành những dấu hiệu tiến đến việc định tuổi Trái Đất và được cho phép xác minh mọt tương quan giữa các tầng tương tự như vào vỏ Trái Đất sinh sống các nước nhà không giống nhau.
The average thickness of the crust is about trăng tròn miles <35 km> —much deeper than the drilling capathành phố of present technology.
Vỏ trái đất bao gồm độ dày mức độ vừa phải khoảng 35 kilômét—sâu rộng không ít so với độ sâu nhưng mà kỹ thuật hiện nay rất có thể khoan mang lại.

Xem thêm:


Over 700 types of igneous rocks have been described, most of them having formed beneath the surface of Earth"s crust.
Trên 700 nhiều loại đá mácma đã được mô tả lại, đa số vào bọn chúng được tạo nên gần bề mặt lớp vỏ Trái Đất.
The CLIPhường drifted inlớn the same area, but as it was less dense and thicker than the surrounding oceanic crust, it did not subduct, but rather overrode the ocean floor, continuing to move sầu eastward relative sầu lớn North America and South America.
Mảng Caribe sẽ cảm thấy vào và một khu vực, nhưng vì nó không nhiều sệt chắc chắn thêm (tuy vậy dày hơn) đối với lớp vỏ hải dương phủ quanh nên nó không biến thành chìm lún mà nằm trên lòng đại dương, thường xuyên vận động theo phía đông kha khá đối với Bắc cùng Nam Mỹ.
Most of the helium in the crust of the Earth (about 99% of the helium from gas wells, as shown by its lower abundance of helium-3) is a product of alpha decay.
Hầu không còn heli vào lớp vỏ Trái Đất (khoảng tầm 99% khí heli xuất hiện trong các giếng khai quật khí đốt, cùng một lượng nhỏ tuổi heli-3) là sản phẩm của bội nghịch ứng phân rã altrộn.
Magmas formed within this melt zone rose inkhổng lồ the upper crust and differentiated between depths of 8–4 kilometres (5.0–2.5 mi) to size the ignimbrite-forming secondary magmas.
Các mắc ma hiện ra trong vùng lạnh tung này vẫn tăng thêm lớp vỏ bên trên cùng phân biệt thân độ sâu 8–4 kilômét (5,0–2,5 mi) để xuất hiện mắc ma máy cấp cho có mặt trường đoản cú ignimbrit.
This crust, however, is made up of a number of plates và is thinner at certain places, especially where the plates meet.
Tuy nhiên, lớp vỏ này vày một vài mảng xây dựng vừa lòng thành cùng trên một số ở đâu kia lớp vỏ này mỏng tanh hơn, độc nhất vô nhị là vị trí gần như mảng kia tiếp sát nhau.
Rocks from the Earth"s crust have isotope ratquả táo varying by as much as a factor of ten; this is used in geology to investigate the origin of rocks & the composition of the Earth"s mantle.
Các tảng đá từ bỏ lớp vỏ trái khu đất có Tỷ Lệ đồng vị khác biệt mang lại 10 lần; vấn đề này được áp dụng vào địa chất học nhằm điều tra nguồn gốc của đá với yếu tố của lớp vỏ trái khu đất.
This is drawing it closer to lớn the Eurasian Plate, causing subduction where oceanic crust is converging with continental crust (e.g. portions of the central và eastern Mediterranean).
Điều này đang đưa nó lại gần mảng Á-Âu, tạo nên sự hút chìm của lớp vỏ biển dưới lớp vỏ lục địa (chẳng hạn các phần của trung với đông Địa Trung Hải).
The mold may be a velvety bloom of Phường. camemberti that forms a flexible trắng crust and contributes to the smooth, runny, or gooey textures and more intense flavors of these aged cheeses.
Các nấm mốc có thể là hoa nsinh hoạt mượt của P.. camemberti nhưng tạo nên thành một lớp vỏ trắng với đóng góp phần vào kết cấu mịn, hoặc bám cùng mùi vị rất khỏe mạnh của những các loại pho non vào tuổi này.

Xem thêm: Tỉ Số Ev/Ebit, Ev/Ebitda Là Gì, Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích


Đáy Tỉnh Thái Bình Dương truyền thống duy nhất chỉ ở mức 180 triệu năm tuổi, với lớp vỏ cổ rộng nay đã nằm ở vị trí phía dưới.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M