DẤU CHẤM THAN CÓ Ý NGHĨA GÌ

 - 

Exclamation Mark biểu tượng cảm xúc là một in đậm, điền vào dấu chấm than Mark. Exclamation dấu được sử dụng để hiển thị một số hình thức giật hoặc phấn khích. đánh dấu văn bản chấm than là đàng hoàng, nhưng khi bạn sử dụng một đậm nó có thể giúp thể hiện tốt hơn hiện tại của bạn tăng cảm xúc. Gởi emoji này với