DĐƯỜNG TRUNG BÌNH

 - 
*

+ (Delta ABC) có (D) là trung điểm của (AB) , (E) là trung điểm của (AC) cần (DE) là con đường trung bình của tam giác (ABC) ( Rightarrow DE m//BC;,DE = dfrac12BC.)

+ nếu (left{ eginarraylDA = DB\DE m//BCendarray ight. Rightarrow EC = EA) .

Bạn đang xem: Dđường trung bình

Đường trung bình của hình thang

Ví dụ:

*

+ Hình thang (ABCD) (hình vẽ) gồm (E) là trung điểm (AD) , (F) là trung điểm của (BC) đề xuất (EF) là đường trung bình của hình thang ( Rightarrow left{ eginarraylEF m//DC\EF = dfracAB + DC2endarray ight.)

2. Những dạng toán hay gặp

Dạng 1: chứng minh các hệ thức về cạnh và góc. Tính những cạnh và góc.

Phương pháp:

Sử dụng tính chất đường mức độ vừa phải của tam giác và hình thang.


+ Đường vừa đủ của tam giác thì tuy vậy song với cạnh thứ cha và bởi nửa cạnh ấy.

+ Đường vừa đủ của hình thang thì song song với hai đáy và bằng nửa tổng nhị đáy.

+ Đường thẳng trải qua trung điểm một cạnh của tam giác và song song cùng với cạnh vật dụng hai thì trải qua trung điểm cạnh thứ ba.

Xem thêm: "Nuclear Fission Là Gì ? Nghĩa Của Từ Nuclear Fission Trong Tiếng Việt

+ Đường thẳng đi qua trung điểm một cạnh bên của hình thang và song song cùng với hai lòng thì trải qua trung điểm ở bên cạnh thứ hai.

Dạng 2: minh chứng một cạnh là đường trung bình của tam giác, hình thang.

Phương pháp:

Sử dụng định nghĩa đường vừa đủ của tam giác và hình thang.

+ Đường mức độ vừa phải của tam giác là đoạn trực tiếp nối trung điểm nhì cạnh của tam giác.

Xem thêm: Thứ 7 Tiếng Anh Là Gì ? Các Thứ Trong Tuần Bằng Tiếng Anh (Đầy Đủ)

+ Đường vừa phải của hình thang là đoạn trực tiếp nối trung điểm hai kề bên của hình thang.


Mục lục - Toán 8
CHƯƠNG 1: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP phân chia CÁC ĐA THỨC
bài xích 1: Phép nhân solo thức với nhiều thức, nhiều thức với đa thức
bài bác 2: hầu như hằng đẳng thức lưu niệm
bài xích 3: các hằng đẳng thức kỷ niệm (tiếp)
bài 4: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử thông thường
bài 5: Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng cách dùng hằng đẳng thức
bài xích 6: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương thức nhóm hạng tử
bài bác 7: phối hợp nhiều cách thức phân tích đa thức thành nhân tử
bài xích 8: Chia đối chọi thức cho đối chọi thức
bài 9: chia đa thức một trở nên đã thu xếp
bài 10: Ôn tập chương 1
CHƯƠNG 2: PHÂN THỨC ĐẠI SỐ
bài bác 1: Phân thức đại số
bài 2: Rút gọn phân thức đại số
bài bác 3: Qui đồng mẫu thức các phân thức
bài bác 4: Cộng, trừ các phân thức
bài 5: Nhân, chia các phân thức hữu tỉ
bài xích 6: chuyển đổi các phân thức hữu tỉ
bài xích 7: Ôn tập chương 2: Phân thức đại số
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN
bài 1: mở đầu về phương trình
bài xích 2: Phương trình số 1 một ẩn và biện pháp giải
bài xích 3: Phương trình tích
bài bác 4: Phương trình cất ẩn ở mẫu mã
bài 5: Giải bài bác toán bằng phương pháp lập phương trình
bài 6: Ôn tập chương 3: Phương trình hàng đầu một ẩn
CHƯƠNG 4: BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN
bài bác 1: liên hệ giữa đồ vật tự cùng phép cùng
bài bác 2: tương tác giữa sản phẩm công nghệ tự cùng phép nhân
bài 3: Bất phương trình bậc nhất một ẩn
bài xích 4: Phương trình cất dấu giá bán trị tuyệt vời
bài xích 5: Ôn tập chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn
CHƯƠNG 5: TỨ GIÁC
bài bác 1: Tứ giác
bài 2: Hình thang
bài 3: Đường mức độ vừa phải của tam giác, hình thang
bài 4: Đối xứng trục
bài xích 5: Hình bình hành
bài xích 6: Đối xứng tâm
bài 7: Hình chữ nhật
bài bác 8: Hình thoi
bài xích 9: hình vuông
bài bác 10: Ôn tập chương 5: Tứ giác
CHƯƠNG 6: ĐA GIÁC. DIỆN TÍCH ĐA GIÁC
bài bác 1: Đa giác, nhiều giác rất nhiều
bài xích 2: diện tích s hình chữ nhật, diện tích tam giác
bài xích 3: diện tích s hình thang, diện tích hình thoi
bài 4: Ôn tập chương 6: Đa giác, diện tích đa giác
CHƯƠNG 7: TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG
bài xích 1: Định lí Ta-lét. Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta-lét
bài xích 2: đặc thù đường phân giác của tam giác
bài bác 3: hai tam giác đồng dạng
bài bác 4: Trường vừa lòng đồng dạng trước tiên
bài xích 5: Trường phù hợp đồng dạng đồ vật hai
bài 6: Trường đúng theo đồng dạng thứ cha
bài xích 7: các trường vừa lòng đồng dạng của tam giác vuông
bài xích 8: Ôn tập chương 7: TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG
CHƯƠNG 8: HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG. HÌNH CHÓP ĐỀU
bài bác 1: Hình hộp chữ nhật
bài 2: Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật
bài 3: Hình lăng trụ đứng
bài bác 4: Hình chóp đều, hình chóp cụt đầy đủ
bài 5: Ôn tập chương 8: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đầy đủ
*

*

học toán trực tuyến, tìm kiếm kiếm tư liệu toán và chia sẻ kiến thức toán học.