Deburring Là Gì

 - 

Nâng cao vốn tự vựng của doanh nghiệp cùng với English Vocabulary in Use tự hawacorp.vn.Học các từ bỏ bạn cần giao tiếp một giải pháp lạc quan.
Bạn đang xem: Deburring là gì

This aspect makes it more important lớn kiểm tra that components are machined properly, deburred, and cleaned.
Các quan điểm của những ví dụ không bộc lộ ý kiến của những biên tập viên hawacorp.vn hawacorp.vn hoặc của hawacorp.vn University Press hay của các bên trao giấy phép.
*

*

Trang nhật cam kết cá nhân

The icing/frosting on the cake: differences between British và American idioms


*

*Xem thêm: " Investigate Là Gì ? Nghĩa Của Từ Investigated Trong Tiếng Việt

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy lưu ban con chuột Các app tìm kiếm tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập hawacorp.vn English hawacorp.vn University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ nhớ cùng Riêng tứ Corpus Các lao lý sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Tỷ Suất Sinh Thô Là Gì

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語