Decreased là gì, Đồng nghĩa của decrease

 - 
*
*

*
*

đa phần các bạn luôn luôn “toát những giọt mồ hôi hột” mỗi một khi “chinch chiến” task 1 bởi không rèn luyện nhiều phương pháp mô tả khác biệt Khi diễn đạt chứng trạng “tăng”, “giảm” bên trên biểu đồ gia dụng, dẫn cho biện pháp viết lủng củng cùng lặp từ bỏ. Trong bài viết này, mister-bản đồ.com đang chia sẻ với bạn một số giải pháp diễn đạt khác nhau để thuận lợi vượt “cửa ải” task 1 nhé!

DECLINE

 a. Sử dụng hễ từ

Động từ không tồn tại trạng thái: dropped, went down, declined, decreased, fell,…Bản thân những rượu cồn từ này chỉ solo thuần miêu tả nghĩa “giảm”, chúng đề nghị đi cùng các trạng từ bỏ nhằm nhấn mạnh vấn đề tâm trạng. Các trạng từ nhưng mà bạn nên áp dụng kia là: significantly, steeply, dramatically, substantially, sharply, gradually, slightly, remarkably, considerably, marginally, fractionally, slowly, rapidly, steadily,… Động trường đoản cú bao gồm trạng thái: Các hễ tự này cũng có nghĩa “giảm” dẫu vậy bạn dạng thân nó đã khái quát nghĩa nhấn mạnh vấn đề rộng, bạn ko phải áp dụng kèm với các trang từ chỉ trang thái nữa. Chúng gồm những: collapsed, tumbled, slumped, plummeted, plunged, nose-drived,…

b. Sử dụng danh từ

Ngoài sử dụng những cồn từ bỏ nhằm miêu tả, chúng ta có thể sử dụng các danh từ bỏ đi kèm với một trong những tính tự nhằm miêu tả một biện pháp phong phú hơn:

a sharp/ steep fall,…

a gradual fall/ decrease,…

a sudden decrease/ plunge/ slump,…

a marked drop/ decline,…

c. Một số cách miêu tả khác

– The price sank lớn new low point

– The price went into không tính tiền fall

– There was a dip = the price dipped

– The price suffered/ experienced/ saw/ recorded/ witnessed/ show a steep/ sharp decline/decrease/ fall = There was a/an adj + N in the price

– The price fell/ went baông xã khổng lồ the 2010 level

– The price fell to lớn its lowest level

– The price gradually went down before expreriencing a sharp decline

– There was a slight decline in the price, followed by a sudden drop/ a collapse/ tumble/ plunge…

– There was a marked fall in the price = The price fell markedly (for a short period, etc)

– Sales of book made up a lower proportion

INCREASE

Tương tự những điều đó, Lúc diễn tả sự tăng thêm của bảng biểu đồ gia dụng, chúng ta có thể sử dụng:

a. Sử dụng đụng từ

Verb không có trạng thái: went up, rose, picked up, grew, increased.


Bạn đang xem: Decreased là gì, Đồng nghĩa của decrease


Xem thêm:


Xem thêm: Tổng Quan Về Thể Loại Tiên Hiệp Là Gì ? Truyện Tu Chân Là Gì?


Bản thân những đụng từ này chỉ solo thuần biểu đạt nghĩa “tăng”, nên đi thuộc những trạng trường đoản cú nhằm nhấn mạnh vấn đề tâm trạng. Các trạng tự yêu cầu thực hiện đó là: exponentially, steadily, rapidly, remarkably, sharply, significantly, dramatically, slightly…Verb gồm trạng thái: shot up, soared, surged, leaped, rocketed, accelerated. Các hễ tự này cũng sở hữu nghĩa “tăng” tuy vậy phiên bản thân nó đang bao quát nghĩa nhấn mạnh hơn.

b. Sử dụng danh từ

Danh tự đi kèm theo cùng với một vài tính tự nhằm diễn tả một biện pháp đa dạng và phong phú hơn:

a sharp/ steady rise,…

a noticeable increase,…

a sharp increase/ growth/ leap,…

an significant rise,…

an upsurge

c. Một số bí quyết diễn đạt

– The price increased/ grew/ went up/ rose rapidly/ shot up

– The price soared/ leaped/ climbed to a new peak

– The price hit a peak/ reached a high/ reached a peak

– The price saw/ recorded/ experienced a high at (Eg. $200)

– The sale saw a noticeable turnaround (Doanh thu cải thiện tốt)

– A twofold/ threefold increase = doubled/ tripled/ quadrupled (vội 4 lần)/ quintupled (vội vàng 5 lần)

– The price climbed/ soared to a peak

– Sale rose 5% = a 5% rise was recorded = Sale recorded/ saw a 5% rise

– The price recorded a 10-year high at $200 = hit a peak of $200 over the 10-year period