ĐỊNH GIÁ TRÁI PHIẾU

 - 

Định giá trái phiếu tức là quyết định giá trị định hướng của trái phiếu một cách đúng chuẩn và công bằng. Giá trị của trái khoán được xác định bằng cách xác định hiện giá bán của toàn cục thu nhập nhận ra trong thời hạn hiệu lực của trái phiếu.

Bạn đang xem: định giá trái phiếu

CÁC LOẠI HÌNH ĐỊNH GIÁ TRÁI PHIẾU

1. Định giá bán trái phiếu không có thời hạn

Trái phiếu không có thời hạn (perpetual bond or consol) là trái khoán chẳng khi nào đáo hạn. Xét về nguồn gốc, loại trái phiếu này do chính phủ Anh vạc hành trước tiên sau chiến tranh Napoleon để huy động vốn nhiều năm hạn ship hàng tái thiết khu đất nước. Trái phiếu không tồn tại thời hạn này thiết yếu là khẳng định của chính phủ nước nhà Anh đang trả một số tiền lãi cố định và thắt chặt mãi mãi cho tất cả những người nào cài đặt trái phiếu. Giá trị của loại trái phiếu này được khẳng định bằng hiện giá bán của dòng tiền vô hạn cơ mà trái phiếu này mang lại. Giả sử họ gọi:

I là lãi cố định và thắt chặt được tận hưởng mãi mãi V là giá của trái phiếu kd là tỷ suất roi yêu cầu của nhà chi tiêu

Giá của trái khoán vĩnh cửu chính là tổng hiện giá chỉ của tổng thể lãi nhận được từ trái phiếu. áp dụng công thức xác minh hiện giá bạn có thể định giá chỉ trái phiếu không có thời hạn như sau:

*

Ví dụ: đưa sử bạn đặt hàng một trái phiếu thừa hưởng lãi 50$ 1 năm trong khoảng thời hạn vô hạn với bạn đòi hỏi tỷ suất lợi nhuận chi tiêu là 12%. Hiện giá của trái khoán này đang là: V = I/kd = 50/0,12 = 416,67$. Vì sao nhà chi tiêu chịu trút tiền ra tải một trái phiếu chẳng khi nào đáo hạn, nghĩa là chẳng khi nào thu hồi lại được chi phí gốc quăng quật ra? Lý do, như đã chỉ ra trong quy mô định giá, là số tiền vứt ra này được bù đắp ngay số lãi hàng năm nhà đầu tư chi tiêu nhận được mãi mãi.

vn thời gian qua chưa thấy phát hành nhiều loại trái phiếu này, vì chưng nhà đầu tư chi tiêu chưa tất cả thói thân quen với việc ném tiền ra thiết lập một công cụ không có đáo hạn mà lại chỉ để hưởng lãi. Mặc dù nhiên, đứng trên khía cạnh huy cồn vốn cho giá cả nhằm mục tiêu tái thiết đất nước, một số loại trái phiếu này cũng khá đáng quan tiền tâm. Nhà nước có thể phát hành các loại trái phiếu này kêu gọi vốn cho ngân sách chi tiêu mà không chịu đựng áp lực hoàn trả vốn gốc, trong lúc dân chúng đặc biệt là những fan sắp sữa nghỉ ngơi hưu rất có thể bỏ tiền ra mua các loại trái phiếu này như 1 công cụ đầu tư để hưởng các khoản thu nhập ổn định hàng năm nhằm bổ sung cập nhật cho thu nhập của bản thân khi về hưu. Khi nhà chi tiêu qua đời, một số loại trái phiếu này có thể chuyển lại cho con cháu chúng ta như một tài sản thừa kế và các thế hệ sau thường xuyên được hưởng lãi mãi mãi.

2.Định giá chỉ trái phiếu bao gồm kỳ hạn thừa kế lãi định kỳ

Trái phiếu gồm kỳ hạn thừa kế lãi (nonzero coupon bond) là một số loại trái phiếu có xác định thời hạn đáo hạn và lãi suất được hưởng trọn qua từng thời hạn tốt nhất định. Khi mua loại trái khoán này nhà đầu tư chi tiêu được hưởng trọn lãi định kỳ, thường xuyên là mặt hàng năm, theo lãi suất ra mắt (coupon rate) bên trên mệnh giá bán trái phiếu cùng được tịch thu lại vốn gốc bằng mệnh giá chỉ khi trái phiếu đáo hạn. Sử dụng những ký hiệu:

I là lãi cố định được hưởng trọn từ trái khoán V là giá bán của trái khoán kc là lãi suất vay của trái khoán kd là tỷ suất lợi tức đầu tư yêu cầu của nhà đầu tư chi tiêu MV là mệnh giá trái phiếu n là số năm cho tới khi đáo hạn

Chúng ta có giá của trái phiếu, bằng hiện giá toàn bộ dòng tiền thu nhập cá nhân từ trái phiếu trong tương lai, được khẳng định như sau:

*

Ví dụ: đưa sử các bạn cần đưa ra quyết định giá của chiêu mộ t trái phiếu tất cả mệnh giá là 1 triệu vnd hay 1000 nghìn đồng, được hưởng lãi suất vay 10% trong thời hạn 9 năm trong khi nhà đầu tư đòi hỏi tỷ suất lợi tức đầu tư là 12%/năm. Giá chỉ của trái khoán này khẳng định như sau:

*

Trong đó lãi của trái phiếu là I = MV(k c) = 1000(10%) = 100, tỷ suất lợi nhuận nhà đầu tư yêu cầu là kd = 12% và thời hạn của trái phiếu là n = 9 năm. áp dụng công thức tính hiện giá bán của một trong những tiền và phương pháp tính hiện giá của dòng tiền đều bạn xác minh được:

*

Từ đó xác định V= 100(5,328) + 1000(0,361) = 893,8 nghìn đồng. Sử dụng mô hình DCF bên trên đây bạn đã định vị trái phiếu, cùng với những tính chất như vừa tế bào tả, là 893.800 đồng. Đây là giá bán trị kim chỉ nan của trái phiếu, tức là giá trị nhưng mà bạn giành được khi áp dụng quy mô định giá. Trường hợp trên thị trường, trái phiếu được thanh toán giao dịch ở mức ngân sách trên mức giá này, điều đó có nghĩa là trái phiếu đang giao dịch thanh toán trên mức giá trị lý thuyết của nó, bạn nên bán trái phiếu. Ngược lại, trường hợp trên thị trường trái phiếu đang giao dịch thanh toán dưới mức chi phí bạn định ra, có nghĩa là trái phiếu đang thanh toán giao dịch dưới mức ngân sách trị định hướng của nó, bạn nên chọn mua trái phiếu này. Không ít người dân cũng định giá và ra quyết định như bạn, tác dụng là trái phiếu vẫn lên giá bán và lúc ấy bạn lại chào bán trái phiếu ra và kiếm roi như kỳ vọng.

3.Định giá chỉ trái phiếu có kỳ hạn không hưởng trọn lãi định kỳ

Trái phiếu kỳ hạn không hưởng lãi chu trình (zero-coupon bond) là nhiều loại trái phiếu không có trả lãi chu kỳ mà được xuất kho với giá phải chăng hơn các so với mệnh giá. Lý do nhà chi tiêu lại tải trái phiếu không thừa hưởng lãi? tại sao là lúc mua loại trái phiếu này bọn họ vẫn nhận ra lợi tức, chính là phần chênh lệch giữa giá mua gốc của trái khoán với mệnh giá chỉ của nó.

Xem thêm:

Phương pháp định giá các loại trái phiếu này cũng tương tự như phương pháp định giá một số loại trái phiếu kỳ hạn thừa hưởng lãi, chỉ khác ở phần lãi suất ở đây bằng ko nên cục bộ hiện giá bán của phần lãi định kỳ bằng không. Vì vậy, túi tiền của trái khoán không hưởng trọn lãi được định giá như là hiện giá bán của mệnh giá khi trái phiếu đáo hạn.

*
Ví dụ: trả sử NH Đầu tứ và phát Triển việt nam phát hành trái phiếu ko trả lãi tất cả thời hạn 10 năm với mệnh giá là 1000 ngàn đồng. Trường hợp tỷ suất lợi nhuận yên cầu của nhà đầu tư chi tiêu là 12%, giá cả của trái phiếu này đã là:

*

Nhà đầu tư bỏ ra 322.000 đồng để sở hữ trái phiếu này và không thừa kế lãi thời hạn trong xuyên suốt 10 năm nhưng bù lại khi đáo hạn nhà đầu tư thu về được 1000 nghìn đồng hay 1 triệu đồng.

4.Định giá chỉ trái phiếu trả lãi theo chu kỳ nửa năm

Thông thường xuyên trái phiếu được trả lãi thường niên một lần tuy thế đôi khi cũng có thể có loại trái khoán trả lãi theo thời hạn nửa năm một lần, có nghĩa là trả lãi từng năm nhị lần. Kết quả là quy mô định giá chỉ trái phiếu thông thường phải bao gồm một số biến đổi thích hợp nhằm định giá chỉ trong trường hợp này.

*
Ví dụ: Để minh họa quy mô định giá chỉ trái phiếu trả lãi theo chu kỳ nửa năm, họ xem ví dụ trái phiếu được doanh nghiệp Vinamilk phát hành tất cả mệnh giá chỉ 1000 ngàn đồng, kỳ hạnnăm, trả lãi theo chu trình nửa năm với lãi suất 10% và nhà đầu tư mong có tỷ suất lợi tức đầu tư 14% lúc mua trái phiếu này. Áp dụng mô hình định giá bán vừa nêu trên, chúng ta có giá cả loại trái phiếu này là:

V = (100/2)(PVIFA14/2,24) +1000(PVIF14/2,24) = 50(11,469) +1000(0,197) = 770.450 đồng

PHÂN TÍCH SỰ BIẾN ĐỘNG GIÁ TRÁI PHIẾU:

Trong các quy mô định giá bán trái phiếu trình bày ở các phần trước bọn họ thấy rằng giá chỉ trái phiếu (V) là 1 hàm số dựa vào các đổi mới sau đây:

I là lãi thắt chặt và cố định được tận hưởng từ trái khoán kd là tỷ suất lợi tức đầu tư yêu ước của nhà đầu tư chi tiêu MV là mệnh giá chỉ trái phiếu n là số năm cho tới khi trái phiếu đáo hạn

Trong đó các biến I cùng MV không thay đổi sau lúc trái phiếu được phạt hành, trong khi những biến n và kd thường xuyên biến đổi theo thời gian và thực trạng biến động lãi suất vay trên thị trường. Để phát hiện sự dịch chuyển của giá trái phiếu khi lãi vay thay đổi, họ lấy ví dụ đối chiếu như sau:

Giả sử HPG tạo ra trái phiếu mệnh giá chỉ 1000$ thời hạn 15 năm cùng với mức lãi suất vay hàng năm là 10%. Tỷ suất lợi nhuận nhà đầu tư chi tiêu đòi hỏi trên thị trường lúc xây dựng là 10%, bởi với lãi vay của trái phiếu. Khi ấy giá thành trái phiếu đang là:

V = I(PVIFA 10,15) + MV(PVIF10,15) = 100(7,6061) + 1000(0,2394) = 1000$

Trong trường phù hợp này trái phiếu được phân phối ở mức giá thành bằng mệnh giá bán của nó. Giả sử sau khi phát hành, lãi suất vay trên thị trường giảm từ 10% xuống còn 8%. Cả lãi suất trái phiếu với mệnh giá bán vẫn không đổi, cơ mà giá trái phiếu hiện nay sẽ là:

V = 100(PVIFA8,15) + 1000(PVIF8,15) = 100(8,5595) + 1000(0,3152) = 1171,15$

Trong trường hợp này trái phiếu được phân phối ở mức đắt hơn mệnh giá chỉ của nó. Giả sử sau khoản thời gian phát hành lãi vay trên thị phần tăng lên tới 12%. Cả lãi vay trái phiếu và mệnh giá bán vẫn ko đổi, nhưng mà giá trái phiếu hiện nay sẽ là:

V = 100(PVIFA12,15) + 1000(PVIF12,15) = 100(6,8109) + 1000(0,1827) = 863,79$

Trong trường đúng theo này trái phiếu được buôn bán ở mức giá rẻ hơn mệnh giá chỉ của nó. Từ các việc phân tích cha trường đúng theo trên đây bạn cũng có thể rút ra một số trong những nhận xét sau đây:

Khi lãi vay trên thị phần bằng lãi vay trái phiếu thì giá trái phiếu bởi mệnh giá bán của nó. Khi lãi suất vay trên thị phần thấp hơn lãi vay trái phiếu thì giá trái phiếu sẽ cao hơn nữa mệnh giá của nó. Khi lãi suất trên thị trường cao hơn lãi suất vay trái phiếu thì giá chỉ trái phiếu sẽ thấp rộng mệnh giá bán của nó. Lãi suất tăng thêm làm mang đến giá trái phiếu giảm trong lúc lãi suất bớt sẽ tạo nên giá trái khoán gia tăng. Thị giá trái phiếu tiến dần cho mệnh giá của chính nó khi thời gian tiến dần mang đến ngày đáo hạn.

*

LỢI SUẤT TRÁI PHIẾU ĐẦU TƯ:

Trong những phần trước bọn họ đã biết phương pháp định giá bán trái phiếu dựa trên cơ sở biết trước lãi được trả thường niên và tỷ suất lợi nhuận mà lại nhà đầu tư đòi hỏi dựa vào lãi suất thị trường, mệnh giá cùng thời hạn của trái phiếu. Ngược lại, giả dụ biết trước giá trái phiếu và những yếu tố khác ví như lãi thường niên được hưởng, mệnh giá bán hoặc giá tịch thu trái phiếu trước hạn và thời hạn của trái phiếu chúng ta cũng có thể xác định được tỷ suất lợi nhuận xuất xắc lợi suất đầu tư trái phiếu.

Xem thêm: Hướng Dẫn Đăng Ký Mở Tài Khoản Forex Chi Tiết Từng Bước Dễ Hiểu Nhất 2022

Lợi suất đầu tư chi tiêu lúc trái phiếu đáo hạn (Yield lớn maturity)

Giả sử bạn mua một trái phiếu gồm mệnh giá chỉ 1000$, thời hạn 14 năm cùng được hưởng lãi suất vay hàng năm là 15% với mức giá là 1368,31$. Chúng ta giữ trái phiếu này cho tới khi đáo hạn, lợi suất đầu tư trái phiếu này là bao nhiêu? Để xác định lợi suất đầu tư khi trái khoán đáo hạn, chúng ta có thể giải phương trình sau:

*

Lợi suất đầu tư lúc trái khoán được tịch thu (Yield khổng lồ call)

Đôi khi công ty phát hành trái phiếu bao gồm kèm theo quy định thu hồi (mua lại) trái phiếu trước hạn. Điều này thường xảy ra nếu như công ty dự báo lãi vay sẽ giảm sau thời điểm phát hành trái phiếu. Lúc ấy doanh nghiệp sẽ thu hồi lại trái phiếu đã tạo ra với lãi vay cao và kiến thiết trái phiếu bắt đầu có lãi suất vay thấp rộng để sửa chữa và nhà chi tiêu sẽ cảm nhận lợi suất cho tới khi trái khoán được tịch thu (YTC) thay do nhận lợi suất cho tới khi trái phiếu đáo hạn (YTM). Cách làm tính lợi suất trái khoán lúc tịch thu như sau:

*

Trong đó n là số năm cho tới khi trái phiếu được thu hồi, Pc là giá thu hồi trái phiếu và kd là lợi suất lúc trái phiếu được thu hồi. Ví như biết giá chỉ của trái phiếu (V) cùng giá khi tịch thu trái phiếu (Pc) và lãi suất hàng năm (I) bạn có thể giải phương trình trên nhằm tìm lãi suất vay khi trái phiếu được tịch thu (kd = YTC).