FILE .DAT LÀ FILE GÌ

 - 

Chắc chắn chúng ta sẽ thấy file đuôi .dat trước đó với luôn luôn cầm cố để msinh sống tệp tin đuôi .dat này, với rõ ràng chúng ta rất nhiều thua cuộc