Nghĩa Của Từ Fox Là Gì, Fox Là Gì, Nghĩa Của Từ Fox

 - 
a wild mammal belonging to the dog family that has a pointed face and ears, a wide tail covered in fur, & often reddish-brown fur


Bạn đang xem: Nghĩa của từ fox là gì, fox là gì, nghĩa của từ fox

 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của khách hàng với English Vocabulary in Use từ bỏ hawacorp.vn.Học các từ bạn phải giao tiếp một giải pháp tự tin.


a wild mammal belonging lớn the dog family which has a pointed face and ears, a wide furry tail, và often red-brown fur, or the fur of this animal:
*

*

*

*Xem thêm: Hue, Chroma Là Gì ? Chroma Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Việt

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy lưu ban loài chuột Các tiện ích search tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập hawacorp.vn English hawacorp.vn University Press Quản lý Sự thuận tình Sở ghi nhớ cùng Riêng bốn Corpus Các lao lý áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: " State Agency Là Gì ? Nghĩa Của Từ Agencies Trong Tiếng Việt

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message