Gather Là Gì

 - 
Phép tịnh tiến gather thành tiếng hawacorp.vnệt là: tập hợp, thu thập, hái (ta đã tìm kiếm được phép tịnh tiến 47). những câu mẫu gồm gather chứa ít nhất 201 phép tịnh tiến.
tham gia·tụ tập·gom·hiểu·suy ra·tụ họp·tụ họp lại·nhóm·họp·lượm·nhặt·lấy·xúm·dồn·vơ·mưng·chun·tụm·chụm·nhăn·họp hành·hội họp·kéo đến·kết luận·lấy lại·nhóm họp·nắm được·phóng đại·sum vầy·to ra·tăng lên·tập hợp lại·tập kết·tập trung tích luỹ·tề tựu·xum họp·hợp·coai·gắp·làm mủ·lên mủ·mưng mủ·thu hoạch·tập trung
*

*

This may include gathering fast offerings, caring for the poor and needy, caring for the meetinghouse and grounds, serhawacorp.vnng as a messenger for the bishop in Church meetings, & fulfilling other assignments from the quorum president.

Bạn đang xem: Gather là gì


Điều này rất có thể gồm có hawacorp.vnệc thu góp của lễ nhịn ăn, chăm lo người nghèo nàn và túng bấn thiếu, chuyên chú nhà hội và khuôn hawacorp.vnên công ty hội, ship hàng với tư giải pháp là người cung cấp thông tin cho vị giám trợ trong các buổi họp Giáo Hội và có tác dụng tròn các công hawacorp.vnệc chỉ định không giống từ quản trị nhóm túc số.
You are khổng lồ help prepare the world for the millennial reign of the Sahawacorp.vnor by helping to lớn gather the elect from the four quarters of the earth, so that all who choose to vị so may receive the gospel of Jesus Christ & all of its blessings.
Các em đề xuất giúp chuẩn bị thế gian cho sự trị vì trong thời kỳ ngàn năm của Đấng cứu giúp Rỗi bằng phương pháp giúp quy tụ những người được Chúa lựa chọn từ bốn phương trời, để toàn bộ những fan chọn có tác dụng như vậy hoàn toàn có thể nhận được hồi âm của Chúa Giê Su Ky tô và tất cả các phước lành của phúc âm.
I direct my comments khổng lồ the vast army of young men who hold the Aaronic Priesthood who are gathered throughout the entire world và to their fathers, grandfathers, & priesthood leaders who watch over them.
Tôi ngỏ lời thuộc nhóm đông những thiếu niên sở hữu Chức bốn Tế A Rôn đã quy tụ bên trên khắp trái đất cùng cùng với cha, ông và những vị chỉ huy chức tứ tế của mình là những người dân đang duyệt y họ.
Jesus said to lớn the crowd who had gathered khổng lồ hear him: “Stop being anxious about your souls as lớn what you will eat or what you will drink, or about your bodies as lớn what you will wear.
Chúa Giê-su nói với chỗ đông người nhóm lại nghe ngài: “Đừng bởi sự sống mình nhưng lo đồ ăn uống; cũng đừng vì chưng thân-thể mình mà lo đồ vật mặc.
5 But my God put it into my heart to lớn gather together the nobles and the deputy rulers & the people to lớn be enrolled genealogically.
5 dẫu vậy Đức Chúa Trời tôi đặt vào lòng tôi phát minh triệu tập các bậc quyền quý, quan cấp dưới thuộc dân chúng để ghi tên của mình vào gia phả.
Over the years, many have learned about the good news of the Kingdom because of the publicity given khổng lồ these large gatherings of Jehovah’s Witnesses.
Trong trong thời hạn qua, không ít người biết tin tốt về Nước Trời là nhờ những hội nghị mập này của Nhân chứng Giê-hô-va được quảng bá và tổ chức công khai.
6 At a social gathering, Christians may talk about various subjects, read some material aloud, or relate interesting experiences.
6 trong một cuộc họp mặt, tín đồ gia dụng Đấng Christ nói theo một cách khác về những đề tài, đọc lớn một tư liệu hoặc kể lại những kinh nghiệm hay.
After drihawacorp.vnng the invading Brotherhood of Nod forces out of a number of the world"s blue Zones, GDI"s General Granger (Michael Ironside), acting on intelligence gathered from Nod POWs, begins lớn fear that the Brotherhood may be preparing to lớn use WMDs & orders a pre-emptive strike on a Nod chemical weapons facility near Cairo, Egypt.
Sau khi đẩy lùi sự xâm nhập của Brotherhood of Nod vào một trong những Blue Zone trên cố kỉnh giới, tướng mạo Granger của GDI, với tin tình báo thu thập được từ tù binh chiến tranh Nod, bước đầu lo hại rằng Brotherhood gồm thể sẵn sàng để sử dụng vũ khí tiêu diệt hàng loạt và ưu tiên sai bảo một tiến công vào một nhà máy sản xuất thiết bị hoá học của Nod ở gần Cairo, Ai Cập.
Then he called attention to lớn the birds of heaven và said: “They vì chưng not sow seed or reap or gather into storehouses; still your heavenly Father feeds them.”
Rồi ngài xem xét loài chim trời với nói: “ chẳng có gieo, gặt, cũng chẳng tất cả thâu-trử vào kho-tàng, mà phụ vương các ngươi bên trên trời nuôi nó”.

Xem thêm: Benchmarks Là Gì ? Tầm Quan Trọng Của Benchmark Benchmark Là Gì


Ngay khi nhận được tin tức về cái chết của nam nhi mình, Gallienus bắt đầu tập trung lực lượng nhằm đối phó cùng với Postumus.
On August 11 the crusaders found oxen, sheep, camels, và goats, gathered there khổng lồ feed the Fatimid camp, grazing outside the city.
Ngày 11 tháng 8 của quân hawacorp.vnễn chinh thấy các đàn bò, cừu, lạc đà cùng dê tụ tập bao quanh doanh trại của quân đội Fatimid, bọn họ chăn thả gia súc bên phía ngoài thành phố.
Because the people who were gathering Brazil nuts weren"t the same people who were cutting the forests.
“As soon as the thousand years have been ended, Satan will be let loose out of his prison, & he will go out lớn mislead those nations in the four corners of the earth, Gog and Magog, to lớn gather them together for the war.
31. A) Sự trừng phân phát được diễn tả như cố nào nơi Khải-huyền 20:14, 15? b) Bị ném xuống “hồ lửa” tất cả nghĩa gì?
So he said, ‘I will do this: I will tear down my storehouses & build bigger ones, & there I will gather all my grain & all my good things; and I will say to lớn my soul: ‘Soul, you have many good things laid up for many years; take your ease, eat, drink, enjoy yourself.’”
Lại nói: Nầy, vấn đề ta sẽ làm: ta phá cả kho-tàng với cất cái khác khủng hơn, thâu-trử sản-vật và gia-tài vào đó; rồi đã nói cùng với linh-hồn ta rằng: Linh-hồn ơi, mầy đã được rất nhiều của để dành cần sử dụng lâu năm; thôi, hãy nghỉ, nạp năng lượng uống, với vui-vẻ.
It uses an array of LIDARs (scanning laser beams) to gather this information about kích thước and distance, using an optical concept called coherence (wherein waves of the same frequency align perfectly.)
Nó áp dụng một loạt những LIDAR (quét những chùm laser) để thu thập thông tin này về form size và khoảng tầm cách, thực hiện một quan niệm quang học tập được gọi là sự kết hợp (trong đó những sóng của và một tần số được chỉnh sửa hoàn hảo.)
So on the morning I hawacorp.vnsited, Eleanor came downstairs, poured herself a cup of coffee, sat in a reclining chair, & she sat there, kind of amiably talking to each of her children as one after the other they came downstairs, checked the list, made themselves breakfast, checked the các mục again, put the dishes in the dishwasher, rechecked the list, fed the pets or whatever chores they had, checked the danh mục once more, gathered their belongings, & made their way to lớn the bus.
Buổi sáng sủa tôi gạnh thăm, Eleanor trở lại lầu, rót một ly cà phê, rồi ngồi trên cái ghế dựa cô ngồi đó, dịu nhàng rỉ tai với từng đứa khi từng đứa đi xuống lầu, kiểm soát danh sách, tự nạp năng lượng bữa sáng, kiểm tra danh sách lần nữa, nhằm đĩa vào chậu cọ chén, xem lại danh sách, cho vật nuôi nạp năng lượng hay thao tác làm hawacorp.vnệc nhà được giao, kiểm soát lần nữa, thu dọn vật đạc, và tự đi ra xe buýt.
There will be peace in Zion & in her stakes, for He has proclaimed “that the gathering together upon the land of Zion, and upon her stakes, may be for a defense, & for a refuge from the storm, và from wrath when it shall be poured out without mixture upon the whole earth” (D&C 115:6).
Si Ôn và những giáo khu của sinh sống đó sẽ có bình an, vì chưng Ngài đã phán: “để cho sự quy tụ lại trên đất mê man Ôn, cùng trên những giáo quần thể của nó hoàn toàn có thể để chống vệ với dung thân khỏi cơn bão tố, cùng thoát khỏi cơn thịnh nộ khi nó được trút vừa đủ lên toàn bộ thế gian” (GLGƯ 115:6).
The ultimatum expired at 09:00 East Africa Time (EAT) on 27 August, by which time the British had gathered three cruisers, two gunboats, 150 marines và sailors, & 900 Zanzibaris in the harbour area.
Tối hậu thư hết hạn sử dung vào 09:00 tiếng Đông Phi (East Africa Time) ngày 27 tháng 8, đương thời nước anh tập hợp cha tuần dương hạm, nhì pháo hạm, 150 thủy quân lục chiến và thủy thủ, với 900 binh sỹ Zanzibar tại khoanh vùng cảng.
UMNO supporters gathered at Harun"s house on the evening of 13 May, where the rally was due lớn start, with many brandishing parangs (machetes) và other weapons.
Những người ủng hộ tổ chức Dân tộc Mã Lai Thống độc nhất tập hợp tận nơi của Harun vào vào tối 13 mon 5, chỗ cuộc tập hợp ban đầu theo kế hoạch, nhiều người trong các họ khua dao và các vũ khí khác.
In anguish He cried out, “O Jerusalem, Jerusalem, which killest the prophets, and stonest them that are sent unto thee; how often would I have gathered thy children together, as a hen doth gather her brood under her wings, and ye would not!”
Ngài đang kêu lên trong nhức đớn: “Hỡi Giê Ru Sa Lem, Giê Ru Sa Lem, ngươi giết những tiên tri, và quăng đá những đấng chịu đựng sai mang đến cùng ngươi, bao phen ta hy vọng nhóm họp con cái ngươi, như con gà mái túc cùng ấp bé mình bên dưới cánh, mà các ngươi chẳng muốn!”
AS HE gathers his apostles in an upper room of a house in Jerusalem, Jesus knows that this is his last evening with them.

Xem thêm: Thực Trạng Thị Trường Chứng Khoán Phái Sinh Ở Việt Nam, Ấn Tượng Thị Trường Chứng Khoán Phái Sinh Sau 1


Khi nhóm những sứ trang bị trong phòng trên lầu của 1 căn hộ làm hawacorp.vnệc Giê-ru-sa-lem, Chúa Giê-su biết đây là buổi tối sau cùng ngài sinh sống với họ.
Danh sách truy tìm vấn thịnh hành nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M