GIAO THOA VĂN HÓA TIẾNG ANH LÀ GÌ

 - 
Danh mục giải thưởng bao gồm: châu Phi, châu Á / Thái Bình Dương, châu Mỹ, châu Âu, Trung Đông và Bắc Phi, Những nghệ sĩ mới, Giao thoa Văn hóa, Club Global, Album của năm, và giải khán giả.

Bạn đang xem: Giao thoa văn hóa tiếng anh là gì


Award categories included: Africa, Asia/Pacific, Americas, Europe, Mid East and North Africa, Newcomer, Culture Crossing, Club Global, Album of the Year, and Audience Award.
Vì vậy, tính đa văn hóa và sự giao thoa văn hóa xảy ra trong Thế giới thứ hai -- tôi nghĩ rằng, rất đáng chú ý khi xét tới những thứ chúng ta có khả năng đạt được trong điều kiện con người ở thế giới thực tại.
And so, the multicultural nature and the sort of cultural melting pot that"s happening inside Second Life is quite -- I think, quite remarkable relative to what in real human terms in the real world we"ve ever been able to achieve.
Các hãng phim Mỹ đã tạo được một lợi thế gia nhập đầu tiên mạnh mẽ khi trở thành những tên tuổi đầu tiên công nghiệp hóa ngành điện ảnh và làm chủ hawacorp.vnệc sản xuất quy mô lớn và phân phối những phim điện ảnh chất lượng cao với tính chất giao thoa văn hóa rõ ràng.
U.S. studios have benefited from a strong first-mover advantage in that they were the first to industrialize filmmaking and master the art of mass-producing and distributing high-quality films with broad cross-cultural appeal.
Nếu bạn cũng như tôi và tin vào sự cấp tiến và ngoại hướng, cũng như tin rằng điều tốt nhất cho nhân loại chính là sự đa dạng của nó, và điều tốt nhất cho toàn cầu hóa chính là cách mà nó tăng cường sự đa dạng, sự giao thoa văn hóa để tạo nên thứ gì đó sáng tạo, thú vị và hiệu quả hơn bất kì thứ gì từng tồn tại trong lịch sử nhân loại, nên, các bạn của tôi, chúng ta có một sứ mệnh trong tay, vì sự khép kín và bảo thủ đang liên kết theo cách chưa từng có, và các tôn chỉ về khép kín và bảo thủ, sự sợ hãi đó, sự lo âu đó, tác động đến bản năng đơn giản nhất, đang bao trùm thế giới.

Xem thêm: " Face Value Là Gì ? Ý Nghĩa Của Mệnh Giá Face Value Là Gì


If you"re like me and you believe in forwards and outwards, and you believe that the best thing about humanity is its diversity, and the best thing about globalization is the way that it stirs up that diversity, that cultural mixture to make something more creative, more exciting, more productive than there"s ever been before in human history, then, my friends, we"ve got a job on our hands, because the inwards and backwards brigade are uniting as never before, and that creed of inwards and backwards, that fear, that anxiety, playing on the simplest instincts, is sweeping across the world.
Tôi là một nghệ sĩ, vì vậy tôi muốn đưa ra một đề nghị khiêm tốn ở nơi giao thoa giữa nghệ thuật, khoa học và văn hóa.
I"m an artist, so I"d like to offer a modest proposal at the intersection of art, science and culture.
Tồn tại ở vị trí chiến lược giữa châu Âu, châu Á và châu Phi, và là nơi ra đời của Do Thái giáo và Thiên Chúa giáo, khu vực này đã có một giai đoạn lịch sử dài và sôi động như là nơi giao thoa của tôn giáo, văn hóa, thương mại và chính trị.
Situated at a strategic point between Europe, Asia, and Africa, and the birthplace of Judaism and Christianity, the region has a long and tumultuous history as a crossroads for religion, culture, commerce, and politics.
Thành phố từng là một phần thuộc Magna Graecia tức "Đại Hy Lạp", đóng vai trò quan trọng trong hawacorp.vnệc giao thoa gắn kết giữa xã hội Hy Lạp và La Mã, trở thành trung tâm văn hóa chiến lược dưới sự cai trị của người La Mã.

Xem thêm: Màu Xanh Bạc Hà Kết Hợp Với Màu Gì, Mặc Đẹp Với Xanh Bạc Hà Dịu Mát Suốt Hè


The city was an important part of Magna Graecia, played a major role in the merging of Greek and Roman society and a significant cultural centre under the Romans.
Danh sách truy vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M