GUNMETAL LÀ MÀU GÌ

 - 

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của công ty cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ hawacorp.vn.Học những từ bỏ bạn phải giao tiếp một biện pháp sáng sủa.
Bạn đang xem: Gunmetal là màu gì

It is dark, smoky brown overall, with deep gunmetal grey wings and a black-tipped, blue-tinged bill.
Các ý kiến của các ví dụ không biểu đạt quan điểm của các chỉnh sửa viên hawacorp.vn hawacorp.vn hoặc của hawacorp.vn University Press hay của những bên trao giấy phép.
*

(someone who has) a natural ability to lớn be good at something, especially without being taught

Về vấn đề này
*

*

*Xem thêm: Cái Gì Cũng Có Hai Mặt Của Nó Tiếng Anh Thông Dụng, Hai Mặt Trong Tiếng Tiếng Anh

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy đúp con chuột Các tiện ích search tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn hawacorp.vn English hawacorp.vn University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Bộ nhớ với Riêng bốn Corpus Các điều khoản áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: .Rar Là Gì ? Zip — Lợi Thế Của Việc Sử Dụng Rar Là Gì

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語