H2O LÀ LIÊN KẾT GÌ

 - Bạn đang xem: H2o là liên kết gì

*
*
*
*
*
*
*
*

Hoàn thành văn bản sau : “Số oxi hoá của một nguyên ổn tố vào phân tử là ...(1)… của ngulặng tử ngulặng tố kia vào phân tử, nếu như mang định rằng link thân những nguyên ổn tử vào phân tử là ...(2)….”.


Hoàn thành nội dung sau : “Các ……….... hay chảy nhiều nội địa. Khi rét tung với Lúc hoà tung nội địa, chúng dẫn điện, còn sinh hoạt tâm lý rắn thì ko dẫn điện”.


Cho dãy các chất: N2, H2, NH3, NaCl, HCl, H2O. Số chất vào hàng mà lại phân tử chỉ đựng links cùng hóa trị không cực là
Xem thêm: Ghệ Là Gì? Nghĩa Của Từ Thằng Ghệ, Con Ghệ Là Gì Con Ghệ Là Gì

Cho quý giá độ âm năng lượng điện của những nguyên ổn tố: F (3,98); O (3,44); C (2,55); H (2,20); Na (0,93). Hợp chất nào sau đó là đúng theo hóa học ion?


Nguyên tử của ngulặng tố X bao gồm cấu hình electron 1s22s22p63s23p64s1, nguim tử của nguim tố Y bao gồm thông số kỹ thuật electron 1s22s22p5. Liên kết hoá học tập giữa nguyên ổn tử X với nguyên tử Y trực thuộc nhiều loại liên kết


Trong bảng tuần hoàn những nguyên ổn tố hoá học tập, nguim tố X làm việc nhóm IIA, nguyên tố Y ngơi nghỉ đội VA. Công thức của thích hợp hóa học chế tạo ra thành từ 2 nguim tố bên trên có dạng là
Xem thêm: Bố Mẹ Ở Nhà Thì Còng Lưng Ra Nuôi Đi Học Yêu Với Đương Cái Gì ? (Pewpew)

Trong đúng theo chất ion XY (X là kim loại, Y là phi kim), tổng cộng electron trong XY là 20. Biết trong phần đa vừa lòng hóa học, Y chỉ có một mức oxi hóa tốt nhất. Công thức XY là


Ngulặng tử X bao gồm 20 proton với ngulặng tử Y bao gồm 17 electron. Công thức phân tử với thực chất link của phù hợp hóa học ra đời giữa X với Y có thể là