Hình chữ nhật abcd

 - 

Cho hình chữ nhật $ABCD$. Bên trên cạnh $AB$ rước M . Tìm vị trí của M nhằm (S_MBC = dfrac14S_ABCD)


*

Ta bao gồm (S_ABCD = AB.BC) ; (S_MBC = dfrac12MB.BC)

Để (S_MBC = dfrac14S_ABCD Leftrightarrow dfrac12MB.BC = dfrac14AB.BC)( Leftrightarrow MB = dfrac12AB)

Mà (M in AB) cần (M) là trung điểm đoạn (AB.)


*


*
*
*
*
*
*
*
*

Cho tam giác $ABC$ với tía đường cao $AA";,BB";,CC"$ . Gọi $H$ là trực vai trung phong của tam giác đó. Chọn câu đúng.

Bạn đang xem: Hình chữ nhật abcd


Cho hình thang $ABCD m , m AB$ song song cùng với $CD,$ mặt đường cao $AH.$ Biết (AB = 7cm;,CD = 10cm) , diện tích của $ABCD$ là (25,5cm^2) thì độ nhiều năm $AH$ là:


Cho hình bình hành $ABCD,$ đường cao ứng cùng với cạnh $DC$ là (AH = 6cm); cạnh (DC = 12cm) . Diện tích s của hình bình hành $ABCD$ là:


Cho hình thoi $ABCD$ có hai đường chéo $AC$ cùng $BD$ giảm nhau tại $O.$ Biết (OA = 12cm), diện tích hình thoi $ABCD$ là (168cm^2). Cạnh của hình thoi là:


Cho hình chữ nhật ABCD bao gồm (AD = 8cm,;AB = 9cm). Các điểm $M, m N$ trên đường chéo $BD$ làm thế nào cho $BM = MN = ND.$ Tính diện tích tam giác $CMN.$


Cho hình chữ nhật $ABCD$. Trên cạnh $AB$ mang M . Tìm địa điểm của M để (S_MBC = dfrac14S_ABCD)


Cho hình vuông $MNPQ$ nội tiếp tam giác $ABC$ vuông cân tại $A$ (hình vẽ). Biết (S_MNPQ = 484cm^2.;) Tính (S_ABC).

Xem thêm: Số Tổng Đài Ví Momo, Số Hotline Hỗ Trợ Momo Bạn Cần Biết, Cách Liên Hệ Với Momo


*

Cho tam giác $ABC$ có diện tích s (12cm^2) . Hotline $N$ là trung điểm của $BC, m M$ trên $AC$ thế nào cho (AM = dfrac13AC) , $AN$ cắt $BM$ tại $O$ .

Xem thêm: - Giá Vàng Giao Ngay Đô La Mỹ (Xau Usd) Diễn Đàn


Cho tam giác (ABC,,,widehat A = 90^0,,,AB = 6cm,,,AC = 8cm.) Hạ $AH ot BC,$ qua (H) kẻ (HE ot AB,,,HF ot AC) với(E in AB;F in AC).


Cho hình bình hành $ABCD$ có (CD = 4cm) , mặt đường cao vẽ từ bỏ $A$ đến cạnh $CD$ bởi $3cm.$ điện thoại tư vấn $M$ là trung điểm của $AB.$$DM$ cắt $AC$ trên $N.$


Cho hình bình hành $ABCD$ bao gồm (widehat B = 120^0,AB = 2BC.) hotline $I$ là trung điểm của $CD, m K$ là trung điểm của $AB.$ Biết chu vi hình bình hành $ABCD$ bằng $60cm.$ Tính diện tích hình bình hành $ABCD.$


Tam giác $ABC$ bao gồm hai trung con đường $AM$ cùng $BN$ vuông góc cùng với nhau. Hãy tính diện tích tam giác đó theo nhị cạnh $AM$ cùng $BN.$