Chẩn Đoán Hysteroscopy Là Gì, Hoạt Động Của Phẫu Thuật Hysteroscopic Là Gì

 - 
a medical examination of a woman"s uterus (= the part of the body in which a baby grows) using a long, thin tube:


Bạn đang xem: Chẩn Đoán hysteroscopy là gì, hoạt Động của phẫu thuật hysteroscopic là gì

 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của chúng ta với English Vocabulary in Use từ bỏ hawacorp.vn.Học các trường đoản cú bạn phải tiếp xúc một bí quyết tự tin.


*

*

Trang nhật ký kết cá nhân

The icing/frosting on the cake: differences between British và American idioms


*

*Xem thêm:

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy đúp loài chuột Các ứng dụng tìm tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập hawacorp.vn English hawacorp.vn University Press Quản lý Sự đồng ý Sở ghi nhớ cùng Riêng bốn Corpus Các quy định sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm:

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語