Investment capital là gì

 - 
the amount of money invested in a company, including debts that are not due lớn be paid bachồng within a year & shares owned by shareholders:


Bạn đang xem: Investment capital là gì

 

Muốn nắn học tập thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của người sử dụng với English Vocabulary in Use tự hawacorp.vn.Học những tự bạn cần giao tiếp một giải pháp sáng sủa.


*

khổng lồ give something, especially money, in order lớn provide or achieve sầu something together with other people

Về bài toán này
*

*

*Xem thêm: Hỏi Về Fpt Trading Là Gì

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy lưu ban loài chuột Các tiện ích search tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn hawacorp.vn English hawacorp.vn University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ ghi nhớ cùng Riêng bốn Corpus Các luật pháp áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Tuổi Gà Hợp Với Màu Gì ? Kỵ Màu Nào Nhất? Tuổi Dậu Hợp Màu Gì

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語