JOULES LÀ GÌ

 - 

Phép tính chuyển đổi các đơn vị năng lượng. Có rất nhiều đơn vị được sử dụng trong việc đo đạc năng lượng:

Joule (đọc là “Jun”) là đơn vị đo năng lượng được sử dụng trong Hệ đo lường quốc tế SI. Về mặt đơn vị 1 J bằng 1 Nm (Newton nhân mét), hoặc bằng:

1 J = 1Kg.(m/s)2 = (kg.m2)/s2

Ca-lo là đơn vị dùng để đo nhiệt lượng do một vật chất hấp thụ hay tỏa ra.

Trong nhiệt hoá học: 1 cal = 4,184 J15 °C Ca-lo: 1 cal = 4,1858 JTheo bảng Ca-lo quốc tế: 1 cal = 4,1868 JGiá trị trung bình: 1 cal = 4,1900 J

Kilôwatt giờ (ký hiệu: kWh) là đơn vị tiêu chuẩn được sử dụng trong sản xuất và tiêu thụ điện năng. Theo định nghĩa 1 kWh = 3,6 x 106 J

Btu là đơn vị của Hệ đo lường Anh. 1 Btu = 251,9958 cal
Bạn đang xem: Joules là gì

Bảng tính

Hãy đưa ra năng lượng và chọn đơn vị

jun (J)kilôjun (kJ)mêgajun (MJ)gigajun (GJ)ca-lo (cal)kilôca-lo (kcal)kilôwatt giờ (kWh)mêgawat giờ (MWh)

Làm tròn số thập phân


jun(J)
kilôjun(kJ)
mêgajun(MJ)
gigajun(GJ)
ca-lo(cal)
kilôca-lo(kcal)
kilôwatt giờ(kWh)
mêgawat giờ(MWh)

Chủ đề liên quan
*

Chuyển đổi đơn vị đo thời gian
*

Chuyển đổi đơn vị đo công suất
*

Chuyển đổi đơn vị đo áp suất
*

Chuyển đổi đơn vị đo góc


Xem thêm: Analytics Youtube Là Gì - Gunakan Youtube Analytics!

*

Chuyển đổi đơn vị đo nhiệt độ
Chuyển đổi đơn vị đo vận tốc
Chuyển đổi đơn vị đo khối lượng
Chuyển đổi đơn vị đo thể tích
Chuyển đổi đơn vị đo diện tích
Chuyển đổi đơn vị đo chiều dài
Diện tích và chu viLũy thừa và khai cănPhương trìnhTrung bìnhThể tích và diện tíchHàm lượng giácLogaritNăng lượng và nhiên liệuChuyển đổi đơn vị đo
Chủ đề mới nhất


© 2021 hawacorp.vn - Phép Tính Online


Xem thêm: Multimodal Là Gì - Nghĩa Của Từ Multimodal Trong Tiếng Việt

Máy tính online thực hiện các phép tính đơn giản đến nâng cao, chuyển đổi đơn vị đo, giải hệ phương trình, tính diện tích, khai căn, lũy thừa, hàm lượng giác...