K/C LÀ GÌ, NGHĨA CỦA TỪ K/C

 - 
abbreviation for King"s Counsel: a British lawyer of high rank who is allowed to lớn represent a person in court, or the title given khổng lồ such a lawyer when a king is ruling:


Bạn đang xem: K/c là gì, nghĩa của từ k/c

 

Muốn học tập thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của bạn cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú hawacorp.vn.Học các trường đoản cú bạn cần giao tiếp một biện pháp đầy niềm tin.


*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy lưu ban loài chuột Các app search kiếm Dữ liệu cấp phép


Xem thêm: Người Cư Trú Là Gì ? Quy Định Của Pháp Luật Về Người Cư Trú?

Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập hawacorp.vn English hawacorp.vn University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ nhớ với Riêng tứ Corpus Các điều khoản sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Chạy Roadshow Là Gì ? Tổ Chức Thế Nào Hiệu Quả Marketing Tốt Nhất

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語