Kip Là Gì, Nghĩa Của Từ Kịp Trong Tiếng Việt Nghĩa Của Từ Kíp Trong Tiếng Việt

 - 
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

kíp
*

- 1 dt (Pháp: équipe) Nhóm fan cùng thao tác làm việc một cơ hội với nhau: Tổ chia ra làm cho nhị cấp tốc tiếp đến nhau (NgTuân).

Bạn đang xem: Kip là gì, nghĩa của từ kịp trong tiếng việt nghĩa của từ kíp trong tiếng việt

- 2 dt Chất tốt thành phần làm nổ: Kíp nổ.

- 3 trgt 1. Vội, gấp: Nghe tin người mẹ mất, gấp rút về. 2. Ngay, nhanh: Đường ít người đi, cỏ gấp rút xâm (NgTrãi).

Xem thêm:


đơn vị tiền tệ của Lào từ bỏ 1955; 1 K = 100 ata. Hàm lượng xoàn của K không được phương pháp. Tỉ giá bằng lòng của K cùng với đôla Mĩ được cách thức ngày 1.1.1972: 1 USD = 500 K; lao lý mon 3.1975: 1 USD = 750 K. Ngày 10.12.1979, Nhà nước Lào xây dựng đồng K bank cùng thu hồi đồng K giải pđợi theo tỉ lệ: 1 K ngân hàng = 10 K giải phóng; tỉ giá: 10 K bank = 1 USD. Sau kia, đồng K trải qua giai đoạn mất giá, tuyệt nhất là sau 1985. Theo chào làng của Ngân mặt hàng Kinch tế Thương thơm mại Hoa Kì trên Luân Đôn ngày 21.10.1987: 1 USD = 35 K. Từ 1988, đồng K thực hiện cơ chế tỉ giá chỉ thả nổi thoải mái với chi phí nước ngoài; năm 1990, 1 USD = 777 K.

Xem thêm:


nd.1. Sở phận tạo nổ của lựu đạn, mìn v.v... Bom nổ lờ đờ sẽ cởi cấp bách. 2. Đơn vị tiền tệ của nước Lào. Đồng gấp. 3. Tân oán, đội. Kíp thợ có tác dụng đêm. Kíp ngày: toán thù thợ làm ban ngày.nt. Gấp, yêu cầu có tác dụng tức thì. Việc kíp lắm, bắt buộc đi ngay.
*

*

*

kíp

kíp adj
urgent; pressingko kíp thì chầy: Sooner or laterkipshiftcấp bách (thợ làm) ngày: day shiftgấp rút chiều: outgoing shiftcấp tốc làm cho đêm: graveyard shiftgấp rút thợ đêm: night shiftlàm việc theo từng ca kíp: doing shift workchi phí công theo kíp: shift payvấn đề tuân theo ca kíp: shift workmặt buôn bán bắt buộc kípkeen sellermặt cài đặt bắt buộc kípkeen buyertrưởng kípcharge handtrưởng kípforemantrưởng kípgang bosstrưởng kípoverseer