Lync 2013 cung cấp một giao diện mới, gọn gàng để giúp bạn giao tiếp nhanh chóng và dễ dàng, Bạn cũng sẽ thấy các tính năng mới như phòng trò chuyện liên tục, ghi chú chia sẻ và tính linh động giúp bạn điều chỉnh Lync cho phù hợp với dòng công việc cá nhân của mình dù bạn đang ở văn phòng, ở nhà hay đi trên đường" /> Lync 2013 cung cấp một giao diện mới, gọn gàng để giúp bạn giao tiếp nhanh chóng và dễ dàng, Bạn cũng sẽ thấy các tính năng mới như phòng trò chuyện liên tục, ghi chú chia sẻ và tính linh động giúp bạn điều chỉnh Lync cho phù hợp với dòng công việc cá nhân của mình dù bạn đang ở văn phòng, ở nhà hay đi trên đường" />