MÃ BƯU CHÍNH LÀ GÌ

 - 

Việt Nam bao gồm 63 thức giấc thành tất cả zip code không giống nhau, mỗi tỉnh thành sẽ chia thành nhiều bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố tất cả đầu mã zipcode của tỉnh và đuôi mã khác nhau.

Bạn đang xem: Mã bưu chính là gì

Để tìm chi tiết về Mã Bưu chủ yếu (Zip Code) của các tỉnh thành Việt Nam, Xuất nhập khẩu Lê Ánh đang tổng hợp và thống kê cụ thể trong nội dung bài viết dưới đây:

I.Mã bưu chính (Zip Code) là gì?

Mã bưu chính - Zip Code là chuỗi các ký tự bao gồm chữ, số hoặc cả chữ và số, được mức sử dụng bởi hiệp hội cộng đồng bưu chính trên toàn cầu. Mỗi đất nước có một khối hệ thống ký hiệu mã bưu chính khác nhau.

Thông thường,Zip Code được dùng để làm xác định địa chỉ nhận thư cụ thể về điểm đến ở đầu cuối của bưu phẩm kia hoặc dùng làm khai báo thông tin mua hàng trên các trang web thế giới có yêu ước nhập mã bưu điện, bưu chính.

Xem thêm:

II. Tổng thích hợp Mã bưu chính (Zip Code) của 63 tỉnh giấc thành

Dưới phía trên là Mã bưu bao gồm (Zip Code) của 63 tỉnh giấc thành:

1.Zip code tỉnh An Giang

Mã Zip code tỉnh An Giang là 880000. Bạn dạng tổng hợp cụ thể các mã Zip code tỉnh An Giang theo từng bưu viên hay Huyện/Thị xã/Thành phố chúng ta có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/1VlrrFoE1_PjdUP_Y6fVB7BLzJRBvhBmgHQpP71l8iEY/edit

2. Zip code tỉnh giấc Bà Rịa Vũng Tàu

Mã Zip code tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là 790000. Phiên bản tổng hợp cụ thể các mã Zip code thức giấc Bà Rịa Vũng Tàu theo từng bưu viên hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn có thể tham khảo trên đây:

https://docs.google.com/document/d/1W7Jmd3sIrxBuB5WfxJ6n5APV0QMKzp7pA_OXG0-eM2o/edit

3. Zip code tỉnh bạc đãi Liêu

Mã Zip code tỉnh bạc Liêu là 960000. Phiên bản tổng hợp cụ thể các mã Zip code tỉnh bội bạc Liêu theo từng bưu viên hay Huyện/Thị xã/Thành phố chúng ta cũng có thể tham khảo trên đây:

https://docs.google.com/document/d/1eNk3gHl2SogmTdFfGnHpHbYWO_lk-qySNsOBl2sBLKI/edit

4. Zip code thức giấc Bắc Kạn

Mã Zip code tỉnh Bắc Kạn là 260000. Phiên bản tổng hợp chi tiết các mã Zip code tỉnh Bắc Kạn theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn cũng có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/1vcwjDgsT3GcYe_nkq5Vbd4OrfepdeoNFMq5TUhOoxAc/edit

5. Zip code tỉnh giấc Bắc Giang

Mã Zip code tỉnh giấc Bắc Giang là 230000. Bản tổng hợp chi tiết các mã Zip code thức giấc Bắc Giang theo từng bưu viên hay Huyện/Thị xã/Thành phố chúng ta có thể tham khảo trên đây:

https://docs.google.com/document/d/1fPCYy9whyEmhEd0eQb1X1hN6Da8P8o2hX2_imV4oYo4/edit

6. Zip code tỉnh giấc Bắc Ninh

Mã Zip code tỉnh bắc ninh là 220000. Bản tổng hợp cụ thể các mã Zip code tỉnh tp bắc ninh theo từng bưu viên hay Huyện/Thị xã/Thành phố chúng ta cũng có thể tham khảo trên đây:

https://docs.google.com/document/d/1F06pHAL2y5X423CESg_XPNFlBf_VfprDq-Y73L0FR94/edit

7. Zip code tỉnh Bến Tre

Mã Zip code tỉnh tỉnh bến tre là 930000. Bản tổng hợp chi tiết các mã Zip code tỉnh bến tre theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn cũng có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/1VwmXW9vayiIls5diE1vKwWiVn7pA0S3BwDKmwzt0B6g/edit

8. Zip code tỉnh Bình Dương

Mã Zip code tỉnh bình dương là 820000. Phiên bản tổng hợp cụ thể các mã Zip code tỉnh bình dương theo từng bưu viên hay Huyện/Thị xã/Thành phố chúng ta cũng có thể tham khảo trên đây:

https://docs.google.com/document/d/1U--fCCnOLrq5Cn-nU2UkU_Cy1OBI9anMHVZByIwsUHM/edit

9. Zip code tỉnh giấc Bình Định

Mã Zip code thức giấc Bình Định là 590000. Phiên bản tổng hợp cụ thể các mã Zip code tỉnh giấc Bình Định theo từng bưu viên hay Huyện/Thị xã/Thành phố chúng ta cũng có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/1ZCf-6sDyshUXUIiGgBg3IHDgRfo7kH2YqXBWmKbD13w/edit

10. Zip code tỉnh Bình Phước

Mã Zip code thức giấc Bình Phước là 830000. Bạn dạng tổng hợp cụ thể các mã Zip code tỉnh giấc Bình Phước theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn cũng có thể tham khảo trên đây:

https://docs.google.com/document/d/18aYkV3ihzg6ypLxfrEpHBoGk0bBEDGYDwBCCbtffUug/edit

11. Zip code tỉnh giấc Bình Thuận

Mã Zip code tỉnh giấc Bình Thuận là 800000. Bản tổng hợp chi tiết các mã Zip code tỉnh Bình Thuận theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố chúng ta cũng có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/1MPtv6Sx4-Ye7g1zICSpUViz-NuDpTOP9lRkSSA5hUPs/edit

12. Zip code thức giấc Cà Mau

Mã Zip code thức giấc Cà Mau là 970000. Phiên bản tổng hợp cụ thể các mã Zip code thức giấc Cà Mau theo từng bưu viên hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn cũng có thể tham khảo trên đây:

https://docs.google.com/document/d/1MqBlE1T9EcikGyWxaOsgPTnvKHW3pwJCjDjxWg2fT7Q/edit

13. Zip code thức giấc Cao Bằng

Mã Zip code tỉnh Cao bởi là 270000. Bạn dạng tổng hợp cụ thể các mã Zip code thức giấc Cao bằng theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố chúng ta có thể tham khảo trên đây:

https://docs.google.com/document/d/18pBgugRBe4kYo5iyBy-ZMkvhOfbrLYFO50GzS59Dcq4/edit

14. Zip code tỉnh bắt buộc Thơ

Mã Zip code tỉnh bắt buộc Thơ là 900000. Bạn dạng tổng hợp cụ thể các mã Zip code tỉnh đề nghị Thơ theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/1yIb6UHa-NfffTK_Gx1pZX8lGTJRV1iQBYJs3HKElyVI/edit

15. Zip code tỉnh Đà Nẵng

Mã Zip code thức giấc Đà Nẵng là 550000. Bản tổng hợp chi tiết các mã Zip code tỉnh Đà Nẵng theo từng bưu viên hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/1wDiMuoHBpZqeuPZIaIs93Cz7NQWIecvcXRZNmz7uZsk/edit

16. Zip code thức giấc Điện Biên

Mã Zip code thức giấc Điện Biên là 380000. Bản tổng hợp chi tiết các mã Zip code tỉnh Điện Biên theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố chúng ta cũng có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/1tJlFy_als-ufBHwlbmh9V2Qjs2L29Oi52pIveLO9_Kg/edit

17. Zip code thức giấc Đắk Lắk

Mã Zip code tỉnh Đắk Lắk là 630000. Phiên bản tổng hợp cụ thể các mã Zip code tỉnh giấc Đắk Lắk theo từng bưu viên hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/1Z5N_fmt7WjBPCmlBrH1cqJgEo9Jj58-C3oorIg_ImJY/edit

18. Zip code tỉnh Đắk Nông

Mã Zip code tỉnh Đắk Nông là 640000. Phiên bản tổng hợp cụ thể các mã Zip code tỉnh Đắk Nông theo từng bưu viên hay Huyện/Thị xã/Thành phố chúng ta có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/1Zd3HeXcgqkVqggquKTpzFcl8hYKk-sV31yvL0Yb_clY/edit

19. Zip code thức giấc Đồng Nai

Mã Zip code tỉnh Đồng Nai là 810000. Bản tổng hợp chi tiết các mã Zip code tỉnh giấc Đồng Nai theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn có thể tham khảo trên đây:

https://docs.google.com/document/d/1sMBH4kjBBXwccX-9Iv9Tg69QCFf1eZR3IR3HlqIShJ8/edit

20. Zip code thức giấc Đồng Tháp

Mã Zip code thức giấc Đồng Tháp là 870000. Bản tổng hợp cụ thể các mã Zip code thức giấc Đồng Tháp theo từng bưu viên hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn cũng có thể tham khảo trên đây:

https://docs.google.com/document/d/1PUyBp7zYy2jVq1sXbgHTIlj4HDsby7bU_Nx04eRuahg/edit

21. Zip code tỉnh giấc Gia Lai

Mã Zip code thức giấc Gia Lai là 600000. Bản tổng hợp chi tiết các mã Zip code tỉnh Gia Lai theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn cũng có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/13wDBN6LFirm3bqxneUN5ZUyRdiIs7KoWAwXXqka6a3M/edit

22. Zip code tỉnh Hà Giang

Mã Zip code tỉnh giấc Hà Giang là 310000. Bản tổng hợp chi tiết các mã Zip code tỉnh giấc Hà Giang theo từng bưu viên hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn cũng có thể tham khảo trên đây:

https://docs.google.com/document/d/1ze4Cod6JJQ44DJ16_bJnruZSfmf550flAElHXxw9HQY/edit

23. Zip code tỉnh giấc Hà Nam

Mã Zip code thức giấc Hà nam là 400000. Bản tổng hợp chi tiết các mã Zip code tỉnh giấc Hà nam giới theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố chúng ta có thể tham khảo trên đây:

https://docs.google.com/document/d/1-AfedKIcZBe2kaIVPNG5Bme3e6Zpt7GqJrhVl_WGig0/edit

24. Zip code Hà Nội

Mã Zip code hà nội thủ đô là 140000. Bản tổng hợp cụ thể các mã Zip code thủ đô theo từng bưu viên hay Huyện/Thị xã/Thành phố chúng ta có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/1M143z_JrXa38ZFLF_sHAhnoRCpm1GElsaMs5LFhxZD0/edit

25. Zip code tỉnh Hà Tĩnh

Mã Zip code tỉnh Gia Lai là 480000. Bạn dạng tổng hợp cụ thể các mã Zip code tỉnh Gia Lai theo từng bưu viên hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/19JCxTHT9ix8TzahScHpc2Sa_L_DqWVPU0TTeMu7Zvc8/edit

26. Zip code thức giấc Hải Dương

Mã Zip code tỉnh hải dương là 170000. Bản tổng hợp cụ thể các mã Zip code tỉnh hải dương theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố chúng ta cũng có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/1RfIk9-Pae_91FIf4ZSDZi618Yj9Q2DDwAccLTyPR1X8/edit

27. Zip code tỉnh Hải Phòng

Mã Zip code tỉnh hải phòng là 180000. Bạn dạng tổng hợp chi tiết các mã Zip code tỉnh hải phòng theo từng bưu viên hay Huyện/Thị xã/Thành phố chúng ta có thể tham khảo trên đây:

https://docs.google.com/document/d/1ZNw7XpKr7baa0wN7kqAbumo58d0tTAa07cJR3H8JQ7k/edit

28. Zip code thức giấc Hậu Giang

Mã Zip code tỉnh giấc Hậu Giang là 910000. Bản tổng hợp chi tiết các mã Zip code tỉnh Hậu Giang theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/1x4wz7HuTMlADyMOvBJerul5-KP5aVw4EkGYil1cyqsM/edit

29. Zip code thức giấc Hòa Bình

Mã Zip code tỉnh tự do là 350000. Bạn dạng tổng hợp chi tiết các mã Zip code tỉnh tự do theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/1j1t9oOS96zVtphWGpoU973Hf7ANbl0GokJ7vWTl_pEg/edit

30. Zip code TP. Hồ nước Chí Minh

Mã Zip code tp hồ chí minh là 710000. Bạn dạng tổng hợp chi tiết các mã Zip code tp. Hồ chí minh theo từng bưu viên hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn cũng có thể tham khảo trên đây:

https://docs.google.com/document/d/1QNS4FWTfX3b-h5HKCm1lKMkLSqVtH9ZtmpJiEFRVaqQ/edit

31. Zip code tỉnh Hưng Yên

Mã Zip code tỉnh giấc Hưng lặng là 160000.

Xem thêm: Dấu Hiệu Hiv 16 Biểu Hiện Của Hiv Theo Từng Giai Đoạn, Xét Nghiệm Hiv Đà Nẵng

Phiên bản tổng hợp chi tiết các mã Zip code thức giấc Hưng lặng theo từng bưu viên hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn cũng có thể tham khảo trên đây:

https://docs.google.com/document/d/10UmGakkGo-41lwn_6b1m5pZqHbuJz3jTX2n8QGQUctI/edit

32. Zip code thức giấc Khánh Hoà

Mã Zip code tỉnh giấc Khánh Hoà là 650000. Bản tổng hợp cụ thể các mã Zip code tỉnh Khánh Hoà theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn có thể tham khảo trên đây:

https://docs.google.com/document/d/1ecSyH6erv-1oo7GmLON9I7mA8gQ584DyOhkyvB1DDe4/edit

*

33. Zip code tỉnh giấc Kiên Giang

Mã Zip code tỉnh giấc Kiên Giang là 920000. Phiên bản tổng hợp chi tiết các mã Zip code thức giấc Kiên Giang theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố chúng ta có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/1jKcV2ullNAbD9oOhq3YOovGFek-7JToNdpe8ak2-LQE/edit

34. Zip code tỉnh giấc Kon Tum

Mã Zip code thức giấc Kon Tum là 580000. Phiên bản tổng hợp chi tiết các mã Zip code thức giấc Kon Tum theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/1X1kVYj5glOscwlaqZVu_WiT-QQh7HJ25rFR3m531PF0/edit

35. Zip code thức giấc Lai Châu

Mã Zip code tỉnh Lai Châu là 390000. Bản tổng hợp cụ thể các mã Zip code tỉnh Lai Châu theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố chúng ta cũng có thể tham khảo trên đây:

https://docs.google.com/document/d/1FBuoohzYZdAKLOcrDk4yHb0vSDIpYbnAgc22KFTGe4Q/edit

36. Zip code tỉnh lạng Sơn

Mã Zip code tỉnh thành phố lạng sơn là 240000. Bạn dạng tổng hợp cụ thể các mã Zip code tỉnh lạng sơn theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố chúng ta cũng có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/140OeKJrxblE9EkXoGzXz5gXVRqcHW8TFpq-4QTotOGw/edit

37. Zip code thức giấc Lào Cai

Mã Zip code tỉnh lào cai là 330000. Bản tổng hợp cụ thể các mã Zip code tỉnh lào cai theo từng bưu viên hay Huyện/Thị xã/Thành phố chúng ta cũng có thể tham khảo trên đây:

https://docs.google.com/document/d/1XHIvMEXCO8Rz2EjkhJ2QYBjZ42RrCGjSvMQjkdWiJOY/edit

38. Zip code tỉnh giấc Lâm Đồng

Mã Zip code thức giấc Lâm Đồng là 670000. Phiên bản tổng hợp chi tiết các mã Zip code tỉnh giấc Lâm Đồng theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn có thể tham khảo trên đây:

https://docs.google.com/document/d/1AG91DjXz42qYg4hncoYRMjnVFJz0_lwppSUnYvNmI20/edit

39. Zip code tỉnh giấc Long An

Mã Zip code thức giấc Long An là 850000. Bạn dạng tổng hợp chi tiết các mã Zip code tỉnh Long An theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/1j0C_DbelKz_aeOkIlVhJHOiTj8QfkdXWaTDkMeik7vA/edit

40. Zip code tỉnh phái mạnh Định

Mã Zip code tỉnh nam Định là 420000. Phiên bản tổng hợp chi tiết các mã Zip code tỉnh phái mạnh Định theo từng bưu viên hay Huyện/Thị xã/Thành phố chúng ta cũng có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/1tNF8aqJaAiosil3RlWMIUx4LnUT3AG32ds98eRxZxok/edit

41. Zip code tỉnh giấc Nghệ An

Mã Zip code tỉnh nghệ an là 470000. Phiên bản tổng hợp chi tiết các mã Zip code tỉnh tỉnh nghệ an theo từng bưu viên hay Huyện/Thị xã/Thành phố chúng ta có thể tham khảo trên đây:

https://docs.google.com/document/d/1N8NQTSyOy_MsTc0ovoi9iyDe46fJAqmVvIKSh_oAk2w/edit

42. Zip code Quảng Ninh

Mã Zip code tp quảng ninh là 200000. Bản tổng hợp chi tiết các mã Zip code tỉnh quảng ninh theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn cũng có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/1zgkd42ZCu4vGfVhzLY62j4wQS3-jwdoF2zwE52MetQM/edit

43. Zip code thức giấc Ninh Bình

Mã Zip code tỉnh tỉnh ninh bình là 430000. Bản tổng hợp cụ thể các mã Zip code tỉnh ninh bình theo từng bưu viên hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/1VRwh75H4pJhYQD_2Wc0Kj349waR3iiUthzP3GbWy6Tc/edit

44. Zip code tỉnh giấc Ninh Thuận

Mã Zip code tỉnh Ninh Thuận là 660000. Phiên bản tổng hợp cụ thể các mã Zip code thức giấc Ninh Thuận theo từng bưu viên hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn cũng có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/1cCMS8TncALoJ73uZ0trH4ZYibajGSX1MjUPC6mNHACw/edit

45. Zip code thức giấc Phú Thọ

Mã Zip code thức giấc Phú lâu là 290000. Bản tổng hợp cụ thể các mã Zip code tỉnh Phú lâu theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn cũng có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/1AK5nTmz0ygUtg8X6gw95y3XJhhUnYf8iWIftEqWH6Tc/edit

46. Zip code tỉnh Phú Yên

Mã Zip code tỉnh Phú lặng là 620000. Bản tổng hợp cụ thể các mã Zip code thức giấc Phú lặng theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố chúng ta có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/1C-5xKUodjdm8UeDh_imIYKuafB1fnlGQzyNQ5Ko8LDY/edit

47. Zip code tỉnh Quảng Bình

Mã Zip code tỉnh giấc Quảng Bình là 510000. Bạn dạng tổng hợp chi tiết các mã Zip code tỉnh giấc Quảng Bình theo từng bưu viên hay Huyện/Thị xã/Thành phố chúng ta cũng có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/1quJ7hS26h-eNWDi0ntq0ElGy8XwA4zcZxBCoeNUK-qQ/edit

48. Zip code tỉnh giấc Quảng Nam

Mã Zip code thức giấc Quảng phái nam là 560000. Bạn dạng tổng hợp cụ thể các mã Zip code tỉnh giấc Quảng phái mạnh theo từng bưu viên hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/1Qtj1oaW2sFt-86dkaW_mrFBqxaCHAJD3Ixd6NWHLb-g/edit

49. Zip code tỉnh Quảng Ngãi

Mã Zip code tỉnh quảng ngãi là 570000. Bạn dạng tổng hợp cụ thể các mã Zip code tỉnh quảng ngãi theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn cũng có thể tham khảo trên đây:

https://docs.google.com/document/d/1nDeFwYmdd5GCtMuKuUhl8cxCbK_eyF0QpfVhlRf0pF4/edit

50. Zip code thức giấc Quảng Trị

Mã Zip code tỉnh Quảng Trị là 520000. Phiên bản tổng hợp chi tiết các mã Zip code tỉnh Quảng Trị theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn cũng có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/1Otah21IOT_jyTgb1fS2cd5evM225X0dgrJ1bhpKRZ7I/edit

51. Zip code tỉnh Sóc Trăng

Mã Zip code tỉnh giấc Gia Lai là 950000. Phiên bản tổng hợp cụ thể các mã Zip code tỉnh Gia Lai theo từng bưu viên hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/1oD6YZWaVLKFaQ52h9uGyXJt4_iuF5bCmxef11lkiGYI/edit

52. Zip code tỉnh tô La

Mã Zip code tỉnh tô La là 360000. Bản tổng hợp cụ thể các mã Zip code tỉnh tô La theo từng bưu viên hay Huyện/Thị xã/Thành phố chúng ta cũng có thể tham khảo trên đây:

https://docs.google.com/document/d/1vPUf10-roB4LRduR4dW1I2Hx9KEmLJ_nkaHEPqdv668/edit

53. Zip code tỉnh Tây Ninh

Mã Zip code tỉnh Tây Ninh là 840000. Bản tổng hợp chi tiết các mã Zip code thức giấc Tây Ninh theo từng bưu viên hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn cũng có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/1icVvzonm8q8tP4Md8ML2dLo6pXV7MsRL7qFMsJvv0qo/edit

54. Zip code tỉnh Thái Bình

Mã Zip code tỉnh tỉnh thái bình là 410000. Bạn dạng tổng hợp chi tiết các mã Zip code tỉnh tỉnh thái bình theo từng bưu viên hay Huyện/Thị xã/Thành phố chúng ta cũng có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/1G0_M8VPaU5JhTfzT40c7xI2-OVmnudM3zn9Cg54-zX0/edit

55. Zip code thức giấc Thái Nguyên

Mã Zip code thức giấc Thái Nguyên là 250000. Phiên bản tổng hợp chi tiết các mã Zip code thức giấc Thái Nguyên theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố chúng ta cũng có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/1dwzPoPF3YpXm1xhlAhDz7XUqM2lidhH-G6C5U64dkLA/edit

56. Zip code tỉnh Thanh Hoá

Mã Zip code tỉnh giấc Thanh Hoá là 440000. Bạn dạng tổng hợp cụ thể các mã Zip code tỉnh giấc Thanh Hoá theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố chúng ta cũng có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/1pJTHd9t8sNGqUHGJRSNV0A39Ewwb-kdmlMSEvMIVL6w/edit

57. Zip code tỉnh quá Thiên Huế

Mã Zip code tỉnh thừa Thiên Huế là 530000. Phiên bản tổng hợp cụ thể các mã Zip code tỉnh thừa Thiên Huế theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn có thể tham khảo trên đây:

https://docs.google.com/document/d/1cN3TpQkpV1VJ8LLFExQ6IKprk_5V1MNc3oilHf1-_vQ/edit

58. Zip code tỉnh Tiền Giang

Mã Zip code tỉnh Tiền Giang là 860000. Bản tổng hợp chi tiết các mã Zip code tỉnh giấc Tiền Giang theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/1yEYC4nyMExKOfBtVIjQCoTo9yaQZQT60TIGu_nBIaOg/edit

59. Zip code tỉnh Trà Vinh

Mã Zip code tỉnh giấc Trà Vinh là 940000. Bản tổng hợp cụ thể các mã Zip code tỉnh Trà Vinh theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn có thể tham khảo trên đây:

https://docs.google.com/document/d/168ctlGKxLkYXNfYdBd16A3V5HyNjbiJPhrSQgT5uOkI/edit

60. Zip code tỉnh Tuyên Quang

Mã Zip code thức giấc Tuyên quang đãng là 300000. Bản tổng hợp chi tiết các mã Zip code thức giấc Tuyên quang đãng theo từng bưu viên hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn cũng có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/1mRa5757AtKLMV9vZ-g-o6pkW5daWlr05lzEJSSxFHRI/edit

61. Zip code thức giấc Vĩnh Long

Mã Zip code thức giấc Vĩnh Long là 890000. Bản tổng hợp chi tiết các mã Zip code thức giấc Vĩnh Long theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố chúng ta cũng có thể tham khảo trên đây:

https://docs.google.com/document/d/1lmghS_2h46D7A-AEWX7vgBn_4xAi4AjKalr9JevgZFg/edit

62. Zip code thức giấc Vĩnh Phúc

Mã Zip code thức giấc Vĩnh Phúc là 280000. Bản tổng hợp cụ thể các mã Zip code thức giấc Vĩnh Phúc theo từng bưu viên hay Huyện/Thị xã/Thành phố chúng ta cũng có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/1R8LeFcO190X8oxEWJ0noCAOdvSpmR5MaVHEUz6p7-Cs/edit

63. Zip code tỉnh yên ổn Bái

Mã Zip code yên bái là 320000. Phiên bản tổng hợp chi tiết các mã Zip code tỉnh yên bái theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố chúng ta có thể tham khảo trên đây:

https://docs.google.com/document/d/1wUoaDjJ2CL9C3ifaClY2yAjmQ4p2VFXuJN1174MkGpM/edit

Mong rằng bài viết về Zip code được share trên đây sẽ có lợi với bạn. 

Xuất nhập vào Lê Ánh – Nơi đào tạo xuất nhập khẩu thực tiễn số 1 Việt Nam. Chúng tôi đã tổ chức thành công các khóa học tập xuất nhập khẩu nghỉ ngơi Hà Nội & TPHCM, và cung cấp việc có tác dụng cho hàng ngàn học viên, sở hữu đến thời cơ làm việc trong ngành logistics cùng xuất nhập khẩu mang đến với đông đảo học viên bên trên cả nước

Hãy tương tác với cửa hàng chúng tôi để được tứ vấn chi tiết về các khóa học tập xuất nhập khẩu: 0904848855/0966199878