Mẫu hợp đồng ủy thác đầu tư

 - 
– Nghị định 58/2012/NĐ-CP của Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ hướng dẫn thịhành Luật kinh doanh thị trường chứng khoán và nguyên tắc sửa đổi bổ sung một số điều của Luật triệu chứng Khoán
– địa thế căn cứ Thông bốn 30/2014/TT-NHNN công cụ về ủy thác của tổchức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
1. Mặt giao vốn (Sau đây call là mặt A): ……………………………….

Bạn đang xem: Mẫu hợp đồng ủy thác đầu tư


Số CMND/Giấy CNĐKKD (đối cùng với tổ chức): ……………………………
Ngày cấp………………… nơi cấp………………………………………..
Điện thoại: ………………………………………… ……………..
Người thay mặt đại diện (nếu có) …………………………………………
Chức vụ: …………………………………………………………..
Tài khoản số: ………………tại ngân hàng: …………………….

Xem thêm:


2. Mặt nhận vốn: (Sau đây call là mặt B) …………………………
Số CMND/Giấy CNĐKKD (đối cùng với tổ chức): ……………………………
Ngày cấp………………… nơi cấp………………………………………..
Điện thoại: ………………………………………… ……………..
Người đại diện (nếu có) …………………………………………
Chức vụ: …………………………………………………………..

Xem thêm: Top 7 Phần Mềm Quản Lý Chi Tiêu Cá Nhân Tiếng Việt, Top 9 Ứng Dụng Quản Lý Chi Tiêu Hiệu Quả 2022


Tài khoản số: ………………tại ngân hàng: …………………….
*