MÔ HÌNH KHÁI NIỆM LÀ GÌ

 - 

Mô hình khái niệm và lôgicMô hình hóa dữ liệu là một nhiệm vụ khiến nhiều nhà lập mô hình bối rối vì ử dụng các thiết kế khá

*

NộI Dung:


Mô hình khái niệm và lôgic

Mô hình hóa dữ liệu là một nhiệm vụ khiến nhiều nhà lập mô hình bối rối vì sử dụng các thiết kế khác nhau của mô hình hóa. Ba kiểu mô hình hóa dữ liệu rất phổ biến là mô hình khái niệm, mô hình vật lý và lôgic nhưng do nhiều nguyên tắc chồng chéo nên những người muốn sử dụng bất kỳ mô hình nào trong số này vẫn bị nhầm lẫn. Sự nhầm lẫn của họ còn tăng lên vì các biệt ngữ và thuật ngữ chuyên môn. Bài hawacorp.vnết này sẽ cố gắng tìm ra sự khác biệt giữa mô hình khái niệm và mô hình lôgic theo những thuật ngữ đơn giản để loại bỏ những nghi ngờ trong tâm trí độc giả.

Bạn đang xem: Mô hình khái niệm là gì

Mô hình hóa dữ liệu khái niệm

Mô hình mối quan hệ thực thể là đặc trưng cơ bản của mô hình dữ liệu khái niệm. Trong ERD của mô hình này, các thực thể được biểu diễn dưới dạng hộp trong khi các mối quan hệ được mô tả dưới dạng kim cương. Ví dụ về mối quan hệ có thể được lấy là khách hàng đặt hàng trong khi ví dụ về thực thể là tất cả những thứ mà một doanh nghiệp có thể quan tâm. Mô hình này được Peter Chen phát triển vào năm 1976. Tuy nhiên, kể từ đó mô hình này đã bị loãng và hiếm khi được sử dụng ở dạng nguyên chất ngày nay.

Trong một mô hình dữ liệu khái niệm, cũng có các mục dữ liệu ngoài các thực thể và các mối quan hệ. Các mục dữ liệu này được liên kết với các thực thể dưới dạng thuộc tính của chúng. Một số mục dữ liệu chung cho tất cả các thực thể có thể được liên kết với nhiều thực thể trong mô hình. Một đặc điểm của bất kỳ mô hình dữ liệu khái niệm nào là hawacorp.vnệc sử dụng cùng một thuật ngữ cho các thực thể được sử dụng trong doanh nghiệp. Mặc dù mô hình khái niệm tương đối đơn giản, nhưng nó không quá phức tạp với sự phức tạp của các công ty ngày nay. Để mô tả các thực thể và mối quan hệ của chúng trong bối cảnh ngày nay, cần có mức độ trừu tượng rất cao trong mô hình hóa dữ liệu khái niệm.

Xem thêm: Hair Conditioner Nghĩa Là Gì ? Tác Dụng Và Cách Sử Dụng Như Thế Nào?

Mô hình hóa dữ liệu logic

Đó là khi dữ liệu CNTT được triển khai trong dữ liệu kinh doanh, người ta sử dụng mô hình dữ liệu logic. Mặc dù không cần phải có thứ tự trong khi đặt tên các thực thể và mối quan hệ trong mô hình khái niệm, nhưng mô hình lôgic cần tính đến tổ chức trong khi tạo các thuộc tính. Sau đó, người ta có thể sử dụng các khóa thay thế để dễ dàng hơn nếu các khóa ngoại làm cho bảng trông phức tạp. Sau khi hoàn thành. Mô hình logic có vẻ gần với mô hình vật lý. Tuy nhiên, nó vẫn có những điểm tương đồng với mô hình khái niệm. Mô hình logic có các khóa chính, khóa ngoài và khóa thay thế nhưng không có gì đặc biệt đối với nền tảng cơ sở dữ liệu đích.

Xem thêm: Lễ Rằm Tháng 7 Gồm Những Gì ? Mâm Lễ Cúng Rằm Tháng 7 Có Những Gì

Sự khác biệt giữa Mô hình Dữ liệu Khái niệm và Lôgic là gì?

• Cả mô hình dữ liệu khái niệm và lôgic đều quan trọng đối với mô hình dữ liệu

• Trong khi mô hình dữ liệu khái niệm giúp giao tiếp dễ dàng với mô tả yêu cầu dữ liệu, mô hình dữ liệu lôgic cho phép những người làm công nghệ thông tin tham gia mà không phải bận tâm về các giới hạn cơ sở dữ liệu.