Các Loại Lệnh Giao Dịch Chứng Khoán

 - 

1. Lựa chọn tab “Giao dịch cổ phiếu”2. Chọn tab “Mua/bán”3. Chọn một số loại lệnh “Mua” giỏi “Bán” vào phần Loại lệnh.4. Nhập mã kinh doanh thị trường chứng khoán trong ô Mã hội chứng khoán5. Nhập vào số lượng chứng khoán trong ô Số lượng.6. Nhập giá chỉ (đơn vị 1000VND) vào ô Giá.

Bạn đang xem: Các loại lệnh giao dịch chứng khoán

*
" width="550" height="340" srcset="https://hawacorp.vn/mua-ban-chung-khoan/imager_1_9055_700.jpg 550w, https://www.hawacorp.vn/uploads/2015/02/Huong-dan-s-trade-1-300x185.png 300w, https://www.hawacorp.vn/uploads/2015/02/Huong-dan-s-trade-1-400x247.png 400w" sizes="(max-width: 550px) 100vw, 550px" />

7. Nhấn nút “Mua” để đặt Lệnh mua hoặc dìm nút “Bán” để tại vị “Lệnh bán”.8. Hộp thoại xác nhận với tin tức lệnh đặt sẽ tiến hành hiện ra.

*
" width="550" height="309" srcset="https://hawacorp.vn/mua-ban-chung-khoan/imager_2_9055_700.jpg 550w, https://www.hawacorp.vn/uploads/2015/02/Huong-dan-s-trade-2-300x169.png 300w, https://www.hawacorp.vn/uploads/2015/02/Huong-dan-s-trade-2-400x225.png 400w" sizes="(max-width: 550px) 100vw, 550px" />

9. Nhận nút “Xác nhận” để đưa lệnh vào hệ thống, dìm nút “Quay lại” để kiểm soát và điều chỉnh lại10. Để xem tâm lý lệnh, bấm vào “Sổ lệnh”.11. Các lệnh ko khớp vào thời điểm cuối ngày sẽ auto bị hủy. Các lệnh này không còn hiệu lực vào ngày giao dịch tiếp theo.

Xem thêm: Phần Mềm Đào Eth Là Gì? Cách Đào Ethereum (Eth) Đào Eth Là Gì

II. HỦY/ SỬA LỆNH1. Vào giao dịch thanh toán cổ phiếu2. Vào Sổ lệnh

*
" width="550" height="338" srcset="https://hawacorp.vn/mua-ban-chung-khoan/imager_3_9055_700.jpg 550w, https://www.hawacorp.vn/uploads/2015/02/Huong-dan-s-trade-3-300x184.png 300w, https://www.hawacorp.vn/uploads/2015/02/Huong-dan-s-trade-3-400x246.png 400w" sizes="(max-width: 550px) 100vw, 550px" />

3. Chọn lệnh mà bạn có nhu cầu sửa/hủy4. Dìm nút Sửa/hủy nếu muốn sửa/hủy lệnh, màn hình hiển thị sửa/hủy lệnh sẽ hiện ra như sau:a. Màn hình xác nhận sửa lệnh

*
" width="453" height="268" srcset="https://hawacorp.vn/mua-ban-chung-khoan/imager_4_9055_700.jpg 453w, https://www.hawacorp.vn/uploads/2015/02/Huong-dan-s-trade-4-300x177.png 300w, https://www.hawacorp.vn/uploads/2015/02/Huong-dan-s-trade-4-400x237.png 400w" sizes="(max-width: 453px) 100vw, 453px" />

b. Màn hình chứng thực hủy lệnh

*
" width="467" height="255" srcset="https://hawacorp.vn/mua-ban-chung-khoan/imager_5_9055_700.jpg 467w, https://www.hawacorp.vn/uploads/2015/02/Huong-dan-s-trade-05-300x164.png 300w, https://www.hawacorp.vn/uploads/2015/02/Huong-dan-s-trade-05-400x218.png 400w" sizes="(max-width: 467px) 100vw, 467px" />

5. Nhận nút “Xác nhận” nhằm hoàn tất.

Xem thêm:

Chú ý: Quý nhà đầu tư chỉ được phép sửa/hủy lệnh lúc lệnh đó chưa được thực hiện, hoặc lệnh mới thực hiện một phần.