NẰM TIẾNG ANH LÀ GÌ, PHÂN BIỆT 'LAY' VÀ 'LIE'

 - 
lodge·couch·recumbent·recline·repose·stable·decumbent·lair·subside·situated
The municipality covers the western part of the Land van Maas en Waal, an island located between the Meuse và Waal rivers.

Bạn đang xem: Nằm tiếng anh là gì, phân biệt 'lay' và 'lie'


Thảo nguyên Knoza Prairie là 1 khu bảo tồn các loại cỏ thân cao nằm ở Nam Manhattan, đồng download do Thương Hội bảo tồn thiên nhiên cùng Đại học tập Bang Kansas; vận động như một trung trung tâm nghiên cứu chuyên ngành dưới sự điều hành của Khoa Sinch.
The Konza Prairie is a native sầu tallgrass prairie preserve sầu south of Manhatrã, which is co-owned by The Nature Conservancy and Kansas State University và operated as a field retìm kiếm station by the department of biology.
Sterling Nesbitt et al. (2009), cần sử dụng đông đảo đặc điểm của bỏ ra khủng long Tawa phân phát hiện tại Cryolophosaurus không nằm trong Dilophosauridae tuyệt Neotheropoda Averostra nhưng mà là team bà bầu của một nhánh bao gồm Dilophosauridae và Averostra.
Sterling Nesbitt et al. (2009), using the characters of Tawa found Cryolophosaurus to be a neither dilophosaurid nor averostran neotheropod but instead the sister group of a clade composed of dilophosaurids & averostrans.
Ngày 4 tháng 3 năm 2011, các hóa thạch của ba xương hàm được tra cứu thấy trong khoanh vùng nghiên cứu dự án công trình cổ sinh Woranso-Mille nằm trong vùng Afar của Ethiopia, khoảng chừng 325 dặm (523 km) về phía phía đông bắc của TP Hà Nội Addis Ababa và 22 dặm (35 km) về phía bắc của Hadar, Ethiopia (vị trí "Lucy"). ^ JENNIFER VIEGAS (ngày 27 mon 5 năm 2015).
On March 4, 2011, fossils of three jawbones were found in the Woranso-Mille Paleontological Project study area, located in the Afar Region of Ethiopia about 523 km (325 mi) northeast of the capital Addis Abacha and 35 km (22 mi) north of Hadar, Ethiopia (“Lucy’s” site).
Tại Đông Nam Cực, lớp băng nằm trên một vùng đất to lớn, trong khi sống Tây Nam Cực, giường hoàn toàn có thể kéo dãn cho tới 2.500 m đối với mực nước đại dương.
In East Antarctica, the ice sheet rests on a major l& mass, while in West Antarctica the bed can extend khổng lồ more than 2,500 m below sea level.
Việc làm chủ các mối quan hệ nằm trong các pmùi hương diện sau: các trang web, bạn dạng tin, các hội nghị cải tiến và phát triển, phương tiện đi lại media, các trang blog với những bản phân phối DVD.
The relationship management is situated in assorted media: website sites, newsletters, developer conferences, trade media, blogs & DVD distribution.
Vấn đề này khiến cho nhị nước nhà trên, nhất là Hy Lạp, nằm bên trên mồm vực của một cuộc cách mạng do cùng sản lãnh đạo.
This would have sầu left the two nations, in particular Greece, on the brink of a communist-led revolution.
Là thủ che cũ của Schwarzburg-Rudolstadt, thị xóm này nằm dọc theo sông Saale vào thung lũng phủ quanh vì rừng.
The former capital of Schwarzburg-Rudolstadt, the town is built along the River Saale inside a wide valley surrounded by woods.
Lần cuối trái đất đỏ nằm sớm nhất cùng với Trái Đất được ước tính đã ra mắt vào ngày 12 tháng 9 năm 57.617 trước Công nguim, lần tiếp theo được dự trù ra mắt vào thời điểm năm 2287.

Xem thêm: Trung Quốc Chơi Bài " Xa Luân Chiến Là Gì, Xa Luân Chiến


The last time it came so close is estimated khổng lồ have sầu been on September 12, 57,617 BC, the next time being in 2287.
Được thành lập vào năm 1949, vườn cửa giang sơn nằm trong Khu Vực núi Bistra, phía nam của núi Korab, phía tây của tổ quốc.
It was founded in 1949 & is located in the west of the country in the Bistra mountain located South of Korab mountain.
Mặc mặc dù gia đình của tín đồ thân phụ ấy tưởng rằng phía trên chỉ là 1 trong lần nằm khám đa khoa thông thường, dẫu vậy Jason chết thật không đến hai tuần sau.
Although his family was expecting this khổng lồ be just another routine hospitalization, Jason passed away less than two weeks later.
Dù thế, ngay khi vừa đặt chân về nước thì ông đã nhận được ra rằng thủ đô Washington, D.C. hiện nay đang nằm bên dưới sự chiếm đóng góp quân sự chiến lược của Consortium.
Bé mới được 2 tuổi rưỡi, tôi đang có tầm khoảng thời gian với bầu thiệt trở ngại bởi phải nằm trên chóng ngay gần 8 mon.
He was born two & a half years ago, & I had a pretty tough pregnancy because I had to lớn stay still in a bed for, lượt thích, eight months.
Phần khu đất này nằm mặt phía tây sông Mississippi đã có được tách ra tự Lãnh thổ Missouri vào khoảng thời gian 1821 với chuyển vào Lãnh thổ Michigan năm 1834.
This lvà west of the Mississippi had been split off from the Missouri Territory in 1821 và attached to lớn the Michigan Territory in 1834.
(1) Lý bởi vì bao gồm yếu ớt Nhân Chứng Giê-hô-va khước từ tiếp tiết là gì, và chế độ đó nằm nơi đâu trong Kinch Thánh?
(1) What is the main reason why Jehovah’s Witnesses refuse blood transfusions, và where is that principle found in the Bible?
AT: Ừm, Shop chúng tôi nằm bên trên xích đạo, và tôi chắc chắn siêu nhiều bạn hiểu rằng khi chúng ta nằm trê tuyến phố xích đạo, nó đáng lẽ sinh sống vùng lặng gió.
AT: Well, we"re on the equator, và I"m sure many of you understand that when you"re on the equator, it"s supposed lớn be in the doldrums.
Về mặt tự nhiên "rạn sinh vật biển vòng" chỉ một vòng đai các hòn đảo, tuy vậy về định nghĩa hành chính thì nó chỉ một đội Khu Vực thai cử cấp "đảo", không độc nhất vô nhị thiết buộc phải nằm trong một rạn san hô vòng thoải mái và tự nhiên.
While naturally, an "atoll" refers khổng lồ a ring of islands, an "atoll" in the administrative sầu sense, refers lớn a group of "island" class constituencies, not necessarily within the requirements of a natural atoll.
Tên giờ đồng hồ Ba Lan là liściec dwuoki, bắt đầu từ hai điểm nằm trên bụng chỉ ở loài này, cũng giống như thương hiệu công nghệ (bioculatum tức là "nhì mắt").

Xem thêm: Tuổi Quý Sửu Sinh Năm 73 Mệnh Gì ? Cập Nhật 2020 Tuổi Quý Sửu Hợp Tuổi Nào, Màu Gì, Hướng Nào


Its Polish name is liściec dwuoki, which comes from the two dots located on the abdomen just in this species, as does the scientific name (bioculatum meaning "two-eyed").
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M