” News Anchor Là Gì, What Is The Meaning Of News Anchor

 - 

In 1983, electronic slides replaced the film-type that accompanied the news anchor of the various local news programs. quý khách hàng đã xem: News anchor là gì This location began broadcasting a weekday morning newscast in 1997 featuring a news anchor, meteorologist, & photographer based out of there. As he had maintained his position of a news anchor for a long time, people thought he was a trustworthy person. Sterret is an experienced news anchor having worked around the nation with some of the top news talk affiliates. He was also credited with being the first to lớn have a graphic kiến thiết placed over the shoulder of the news anchor. Các ý kiến của những ví dụ không biểu đạt ý kiến của những chỉnh sửa viên hawacorp.vn hawacorp.vn hoặc của hawacorp.vn University Press giỏi của những đơn vị cấp phép.

#message

message

/message ^message

Vui lòng chọn một trong những phần của bài bác phát biểu và gõ gợi ý của người sử dụng trong phần Định nghĩa.

/message Trợ góp chúng tôi nâng cấp hawacorp.vn hawacorp.vn

news anchor Chưa gồm định nghĩa làm sao. quý khách hàng hoàn toàn có thể giúp đỡ!
Bạn đang xem: ” news anchor là gì, what is the meaning of news anchor

*

*

*Xem thêm: Khái Niệm Về Văn Tự Sự Là Gì? Đặc Điểm, Yêu Cầu Và Cách Làm Văn Tự Sự

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy lưu ban chuột Các phầm mềm kiếm tìm tìm Dữ liệu cấp giấy phép Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn hawacorp.vn English hawacorp.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ lưu giữ và Riêng tứ Corpus Các pháp luật áp dụng /displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications

Cảm ơn bạn vẫn lưu ý một định nghĩa ! Chỉ chúng ta có thể nhận thấy định nghĩa cho đến Khi đội hawacorp.vn hawacorp.vn đồng ý chấp thuận nó, tiếp nối đông đảo người dùng khác sẽ rất có thể thấy được có mang này và bỏ phiếu đến nó.

Xem có mang của chúng ta
Xem thêm:

*

message