NHỊ PHÂN LÀ GÌ

 - 

Mã nhị phân của tin tức là dãy bit biểu diễn thông tin đó trong máy tính, thông tin có nhiều dạng không giống nhau như số, văn bản, hình ảnh, âm thanh, khi gửi vào lắp thêm tính, bọn chúng đều đổi khác thành dạng thông thường – dãy bit, dãy bit chính là mã nhị phân của thông tin mà nó biểu diễn.

Bạn đang xem: Nhị phân là gì


Câu hỏi:

Mã nhị phân của thông tin là?

A. Hàng bit biểu diễn tin tức đó trong sản phẩm công nghệ tính

B. Số vào hệ Hexa

C. Số trong hệ La Mã

D. Số trong hệ nhị phân

Đáp án đúng A.

Mã nhị phân của tin tức là dãy bit biểu diễn tin tức đó trong thứ tính, thông tin có nhiều dạng không giống nhau như số, văn bản, hình ảnh, âm thanh, khi chuyển vào lắp thêm tính, bọn chúng đều chuyển đổi thành dạng thông thường – hàng bit, dãy bit đó là mã nhị phân của tin tức mà nó biểu diễn.

Giải thích lý do chọn câu trả lời A:

Mã hóa thông tin là vượt trình biến hóa thông tin về dạng bit để máy tính hoàn toàn có thể hiểu và giải pháp xử lý được. Tin tức phải được mã hóa về những dạng: văn bản, âm thanh hoặc hình ảnh.

Để mã hóa tin tức dạng văn bản ta dùng cỗ mã ASCII để mã hóa các ký tự. Mã ASCII những ký tự đặt số từ: 0 cho 255

Dữ liệu trong máy vi tính là tin tức đã được mã biến thành dãy bit.

1/ tin tức loại số

a. Hệ đếm

Sử dụng các quy tắc và tập kí hiệu để biểu diễn và xác minh các số.

– Hệ đếm la mã:

+ Không dựa vào vào vị trí.

+ Tập kí hiệu: I = 1; V = 5; X = 10; L = 50; C = 100; D = 500; M = 1000.

b. Các hệ đếm sử dụng trong tin học

– Hệ đếm thập phân( hệ cơ số 10):

+ Tập kí hiệu 10 số: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

+ giá trị số vào hệ thập phân được khẳng định theo quy tăc:

*
*

Biểu diễn số nguyên

– Xét việc màn trình diễn số nguyên bằng 1 byte = 8 bit.

Xem thêm:

– mỗi bit là số 0 hoặc 1, viết số từ trái quý phái phải.

– Bit cao nhất( bit 7) trình bày dấu, quy cầu bit một là âm, bit 0 là dương.

Biểu diễn số thực

Dùng lốt chấm ″.″ Để phân cách phần nguyên cùng phần phân.

Biểu diễn dưới dạng: ±Mx 10–+k. Vào đó:

+ 0,1 ≤ M

+ K ≤ 0, K gọi là phần bậc

Ví dụ 1: 13456.25 được trình diễn dưới dạng 0.1345625 x 105

Ví dụ 2: 0,007 = 0.7x 10-2

2/ thông tin loại phi số

Văn bản

– laptop dùng 1 hàng bit để trình diễn kí tự.

– Để trình diễn 1 xâu kí tự, sản phẩm tính hoàn toàn có thể dùng 1 dãy byte, từng byte biểu diễn 1 kí tự tự trái lịch sự phải.

– Ví du: xâu kí từ ″TIN″ được biểu diễn bằng

01010100 01001001 01001110.

Các dạng khác

– Mã hóa hìn ảnh, music thành các dãy bit.

– Ứng dụng: chat chit qua video clip call trên Facebook, Zalo.

Xem thêm: Bàn Về Khái Niệm Và Chỉ Báo Là Gì, Từ Điển Tiếng Việt Chỉ Báo

Nguyên lí mã hóa nhị phân

Thông tin có nhiều dạng không giống nhau như số, văn bản, hình ảnh, âm thanh,… Khi chuyển vào vật dụng tính, bọn chúng đều chuyển đổi thành dạng bình thường – dãy bit. Hàng bit đó là mã nhị phân của thông tin mà nó biểu diễn.