OFFBEAT LÀ GÌ

 - 

Nâng cao vốn tự vựng của chúng ta cùng với English Vocabulary in Use tự hawacorp.vn.Học các từ bạn phải tiếp xúc một giải pháp sáng sủa.
Bạn đang xem: Offbeat là gì

That seems a distinct possibility as one listens to the offbeat plans và priorities, & the discordant, irresponsible separatist voices in the wings.
We are not concerned with political opinions, even offbeat political opinions, which might upset a large number of people.
The magazine became known for its edgy writing & incendiary opinions, as well as its obsessive sầu love sầu for offbeat films.
Although the majority of his films were on offbeat or taboo subjects, he endeared himself to both the critics & ordinary film goers alượt thích.
Said individuals used visual aids, alibis, emotional & offbeat excuses to get out of their traffic tickets.
From there, the said individuals use visual sida, alibis, emotional và offbeat excuses to get out of their traffic tickets.
The set was very deliberately built to lớn be offbeat and off the traông chồng, so that the huge ballroom would never actually fit inside.
Các cách nhìn của những ví dụ không diễn tả ý kiến của những biên tập viên hawacorp.vn hawacorp.vn hoặc của hawacorp.vn University Press tốt của những nhà cấp phép.
*Xem thêm: Google Penalty Là Gì - Cách Kiểm Tra Website Bị Google Phạt

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp con chuột Các tiện ích tìm kiếm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn hawacorp.vn English hawacorp.vn University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ lưu giữ và Riêng tư Corpus Các lao lý áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Dịch Vụ Mua Hộ Order Hàng Chemist Warehouse Là Gì, Có Uy Tín Hay Không?

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語