Operating Lease Là Gì

 - 
an arrangement for a company lớn pay to use equipment, vehicles, a building, etc. for a particular period:


Bạn đang xem: Operating lease là gì

an operating lease agreement/contract The company leases its facilities under an operating lease agreement.
 

Muốn nắn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của người sử dụng với English Vocabulary in Use từ bỏ hawacorp.vn.Học các từ bỏ bạn cần tiếp xúc một cách lạc quan.


*

*

*

*Xem thêm: Vì Sao Thầy Trò Đường Tam Tạng Là Phật Gì, Sự Thật Về Đường Tam Tạng (Bằng Hư)

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy đúp con chuột Các app search kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn hawacorp.vn English hawacorp.vn University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Bộ lưu giữ và Riêng tứ Corpus Các luật pháp sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Từ Vựng Tên Các Món Ăn Tiếng Anh Là Gì, Vietgle Tra Từ

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語