Là gì? nghĩa của từ paws là gì, paws có nghĩa là gì

 - 

Nâng cao vốn từ vựng của người sử dụng với English Vocabulary in Use từ bỏ hawacorp.vn.Học các tự bạn phải giao tiếp một bí quyết tự tín.
Bạn đang xem: Là gì? nghĩa của từ paws là gì, paws có nghĩa là gì

infml A person who paws someone else feels or touches the other person, often in a sexual way that is too forceful.
*

*

Trang nhật ký cá nhân

Delusions of grandeur: talking about people with a high opinion of themselves


*

*Xem thêm: Ciprofloxacin Là Thuốc Gì ? Công Dụng & Liều Dùng Hello Bacsi

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy đúp loài chuột Các app kiếm tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập hawacorp.vn English hawacorp.vn University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Bộ ghi nhớ với Riêng tứ Corpus Các luật pháp thực hiện
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: 2000 Yên Nhật Hôm Nay Và Giới Thiệu Các Loại Tiền Tệ Của Nhật Bản

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語