Phân số thập phân

 - 

Khái niệm: những phân số tất cả mẫu số là (10,;,,,100,;,,,1000,;,,,...) được call là những phân số thập phân.

Bạn đang xem: Phân số thập phân


Ví dụ: các phân số (dfrac310;,dfrac99100;,dfrac1231000) là các phân số thập phân.

Chú ý: có một vài phân số hoàn toàn có thể viết thành phân số thập phân.

2. Một trong những dạng bài xích tập

Dạng 1 : Đọc – viết phân số thập phân

Cách gọi – viết phân số thập phân tựa như như các phân số thông thường.

Khi đọc phân số ta hiểu tử số trước rồi đọc “phần”, sau đó đọc đến mẫu số.

Khi viết số thập phân, tử số là số thoải mái và tự nhiên viết trên gạch men ngang, chủng loại số là số tự nhiên và thoải mái khác (0) viết dưới gạch ngang.

Ví dụ:

- Phân số (dfrac710) được gọi là bảy phần mười.

Xem thêm: Gỗ Hương Vân Là Gì ? Có Tốt Không Gỗ Hương Vân Là Gì

- Phân số “hai mươi ba phần một trăm” được viết là (dfrac23100).

Dạng 2: So sánh hai phân số thập phân

Cách so sánh hai phân số thập phân tương tự như như cách đối chiếu hai phân số thông thường.

Ví dụ: Điền dấu tương thích vào địa điểm chấm: (dfrac310 cdot cdot cdot dfrac710,;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,dfrac72100 cdot cdot cdot dfrac53100).

Cách giải:

So sánh nhì phân số (dfrac310) và (dfrac710) ta thấy đều có mẫu số là (10) với (3 53) phải (dfrac72100 > dfrac53100.)

Vậy: (dfrac310 dfrac53100 .)

Dạng 3: biến đổi một số phân số chưa hẳn là phân số thập chia thành phân số thập phân

Phương pháp giải:

- tìm một số sao để cho số đó nhân với mẫu mã số thì được (10,;,,,100,;,,,1000,;,,,...)

- Nhân cả tử số và chủng loại số với cùng số đó để được phân số thập phân.

Hoặc :

- tìm kiếm một số làm thế nào cho mẫu số phân chia cho một số trong những thì được (10,;,,,100,;,,,1000,;,,,...)

- phân tách cả tử số và chủng loại số với cùng số đó để được phân số thập phân.

Xem thêm: Chứng Chỉ Chứng Khoán On Facebook, Chi Tiết Tthc

Ví dụ : Chuyển các phân số sau thành phân số thập phân:(dfrac12;,,dfrac45 ;,,dfrac84200)

Cách giải:

Ta thấy $2 imes 5 = 10;,,,5 imes 2 = 10;,,,200:2 = 100;,,84:2 = 42$ .

Vậy ta rất có thể chuyển các phân số đã mang đến thành phân số thập phân như sau:

$eginarraycccccdfrac12 = dfrac1 imes 52 imes 5 = dfrac510;,,,,,,,,,,,,,dfrac45 và , = dfrac4 imes 25 imes 2 = dfrac810;,,,,,,,,,,,,dfrac84200 = dfrac84:2200:2 = dfrac42100\,endarray$