Pretreatment Là Gì

 - 
#25.164.1. Biological pretreatmentsFungal pretreatment has been previously explored to lớn nâng cấp lignocellulosic materials for feed và paper applications. Recently, this environmentally friendly approach has received renewed attention as a pretreatment method for enhancing enzymatic saccharification of lignocellulosic biomass in ethanol production processes. Biological pretreatments employ microorganisms mainly brown, trắng & soft-rot fungi which degrade lignin và hemicelluthua thảm và very little of celluthảm bại, more resistant than the other components (Sánchez, 2009). Lignin degradation by white-rot fungi, the most effective sầu for biological pretreatment of lignocellulosic materials, occurs through the action of lignin-degrading enzymes such as peroxidases and laccases (Kumar et al., 2009a).quý khách hàng vẫn xem: Pretreatment là gì#25.164.1. Biological pretreatmentsFungal pretreatment has been previously explored to lớn tăng cấp lignocellulosic materials for feed và paper applications. Recently, this environmentally friendly approach has received renewed attention as a pretreatment method for enhancing enzymatic saccharification of lignocellulosic biomass in ethanol production processes. Biological pretreatments employ microorganisms mainly brown, White and soft-rot fungi which degrade lignin và hemicelluthua & very little of celluchiến bại, more resistant than the other components (Sánchez, 2009). Lignin degradation by white-rot fungi, the most effective sầu for biological pretreatment of lignocellulosic materials, occurs through the action of lignin-degrading enzymes such as peroxidases and laccases (Kumar et al., 2009a).4.1 Tiền xử lí sinch họcViệc tiền xử lí bằng nấm đã được khảo sát trước đây nhằm mục đích cải thiện chất lượng nguyên ổn liệu lignocelluthất bại để tạo thành thức ăn gia súc tốt ứng dụng vào công nghiệp giấy. Gần trên đây, những pmùi hương pháp tiền xử lí có tính chất thân thiện với môi trường đã được sự chú trọng tiến lên như phương thơm pháp thủy phân lignocelluthua kém bằng enzyme vào quy trình tạo ra ethanol. Tiền xử lí sinch học chủ yếu sử dụng các loại nấm mục có màu nâu tuyệt màu trắng để giảm hàm lượng lignin, hemicelluthua và một phần rất nhỏ cellulose hơn là loại bỏ (phòng lại) những thành phần khác. Sự giảm sút của lignin bởi nấm mục trắng là một phương pháp có hiệu quả nhất lúc tiền xử lí lignocelluthua kém bằng pp sinh học, tác dụng giảm hàm lượng lignin là do sự xúc tác của 2 nhóm enzyme peoidases và laccases.PS: Có gì không nên sót xin được góp ý! hj hj ^_^


Bạn đang xem: Pretreatment là gìHo Huu ThoMemberJun 26, 2010#25.17Several white-rot fungi such as Phanerochaete chrysosporium, Ceriporia lacerata, Cyathus stercolerus, Ceriporiopsis subvermispora, Pycnoporus cinnarbarinus and Pleurotus ostreaus have sầu been examined on different lignocellulosic biomass showing high delignification efficiency ( and ). Biological pretreatment by white-rot fungi has been combined with organosolv pretreatment in an ethanol production process by simultaneous saccharification & fermentation (SSF) from beech wood chips (Itoh et al., 2003). Results from other recent studies have sầu shown that fungal pretreatment of wheat straw for 10 days with a high lignin-degrading và low cellulose-degrading fungus (fungal isolate RCK-1) resulted in a reduction in acid loading for hydrolysis, an increase in the release of fermentable sugars và a reduction in the concentration of fermentation inhibitors. Ethanol yield và volumetric productivity with Piphân chia stipitis were 0.48 g/g và 0.54 g/L h, respectively (Kuhar et al., 2008). An evaluation of biological pretreatment of sugarcane trash using eight different bacteria & fungi was performed on the basis of quantitative sầu changes in the components of the sugarcane trash, the production of the cellulase enzyme complex, total protein & the release of reducing sugars by different bioagents as well as the interaction amuốn different chemical parameters affecting the pretreatment (Singh et al., 2008). In this case, the microbial pretreatment of trash increased accessibility of sugars for enzymatic hydrolysis.


Xem thêm: Lễ Phục Sinh Easter Day Là Ngày Gì, Có Ý Nghĩa Gì? Lễ Phục Sinh 2021 Ngày Nào

Xem thêm: Thịt Thỏ Nấu Món Gì Ngon - Chia Sẻ Một Số Cách Chế Biến Món Ngon Từ Thịt Thỏ

#25.18In general, such processes offer advantages such as low-capital cost, low energy, no chemicals requirement, và mild environmental conditions. However, the main drawback to lớn develop biological methods is the low hydrolysis rate obtained in most biological materials compared to lớn other technologies (Sun & Cheng, 2002).To move sầu forward a cost-competitive biological pretreatment of lignocelluthảm bại, và improve sầu the hydrolysis to lớn eventually improve ethanol yields, there is a need to keep on studying và testing more basidiomycetes fungi for their ability to delignify the plant material quickly và efficiently.Chuim mục: Kiến thức thú Vị