Prunes Là Gì

 - 
lược·quả mận·màu mận chín·màu đỏ tím·tỉa bớt·thứ xuất sắc nhất·xén bớt·xén·Mận khô·người đàn bà domain authority bánh mật

*

*

11 Today, Jehovah’s Witnesses demonstrate their brotherly love by fulfilling the words of Isaiah 2:4: “They will have to lớn beat their swords into lớn plowshares và their spears inlớn pruning shears.

Bạn đang xem: Prunes là gì


11 Ngày ni Nhân Chứng Giê-hô-va mô tả tình thương thương thơm anh em bằng phương pháp làm cho ứng nghiệm lời Ê-không đúng 2:4: “Họ đã đem gươm rèn lưỡi-cày, rước giáo rèn lưỡi-liềm.
To ensure a good harvest, the farmer regularly pruned the vine khổng lồ enhance productivity & hoed the soil to lớn keep weeds, briars, & thorns at cất cánh.
Để bảo đảm được trúng mùa, bạn trồng nho đề xuất tiếp tục cắt tỉa để cây ra các trái và vun xới đất nhằm cỏ ngu tương tự như hại não ko mọc đầy vườn.
ban đầu những sự sửa trị như thế không có vẻ thú vui gì cả, cũng tương tự vấn đề cắt tỉa khiến cho cây không ít xáo đụng.
15 Another evidence that Jehovah’s Witnesses are fulfilling the prophecies about the Kingdom-preaching work is noted at Isaiah 2:4: “They will have sầu khổng lồ beat their swords into plowshares & their spears inlớn pruning shears.
15 Một vật chứng không giống cho thấy Nhân-chứng Giê-hô-va vẫn làm cho ứng nghiệm các lời tiên tri về các bước rao giảng về Nước Trời là vị trí Ê-không đúng 2:4 gồm nói: “Bấy tiếng họ đang lấy gươm rèn lưỡi-cày, mang giáo rèn lưỡi-liềm.
(John 17:15, 16) In harmony with God’s Word, we have beaten our swords inkhổng lồ plowshares và our spears inlớn pruning shears.
trái lại, những Nhân-triệu chứng Giê-hô-va bên trên khắp khu đất áp dụng điều Giê-su đã dạy các môn-thứ rằng họ “ko ở trong thế-gian” (Giăng 17:15, 16).
Even today, those subjecting themselves lớn the rule of the “Prince of Peace” have ‘beaten their swords into plowshares and their spears inlớn pruning shears.’
Ngay ngày nay, hầu hết ai tùng phục sự giai cấp của “Chúa Bình-an” đã ‘rèn gươm thành lưỡi-cày, rèn giáo thành lưỡi-liềm’.
Nor will they kill anyone, for they have figuratively beaten their swords inkhổng lồ plowshares & their spears inkhổng lồ pruning shears.
Và họ cũng sẽ không làm thịt bất kể fan làm sao, bởi vì chúng ta đã mang gươm rèn lưỡi cày với rước giáo rèn lưỡi liềm theo nghĩa bóng (Ê-không đúng 2:4).
To become a luxuriant olive sầu tree in God’s house, we must obey Jehovah & be willing lớn accept the discipline by which he “prunes” us so that we can bear more Christian fruitage.

Xem thêm: Doit Là Gì ?


Để trở nên cây ô-li-ve xanh rì trong công ty Đức Chúa Ttách, chúng ta nên vâng lời Đức Giê-hô-va cùng sẵn lòng gật đầu đồng ý sự sửa phạt của Ngài. Đó là cách Ngài “cắt tỉa” để chúng ta có thể sinh các bông trái hơn.
Jesus describes this severe pruning: “If anyone does not remain in union with me, he is cast out as a branch and is dried up; và men gather those branches up and pitch them inkhổng lồ the fire and they are burned.”
Chúa Giê-su nói đến bài toán tỉa xén kỹ lưỡng này: “Nếu ai chẳng cđọng ngơi nghỉ trong ta thì phải ném nhẹm ra phía bên ngoài, tương tự như nhánh nho; nhánh thô đi, fan ta lượm mang, quăng vào lửa, thì nó cháy”.
Obviously not everyone will respond to lớn the invitation khổng lồ “go up to the mountain of Jehovah” và ‘be instructed about his ways’ và “walk in his paths”; nor will all be willing lớn “beat their swords into lớn plowshares and their spears into lớn pruning shears.”
Hiển nhiên, chưa phải ai ai cũng đang đáp ứng lời mời để “đi lên núi Đức Giê-hô-va” cùng ‘được dạy về đường-lối Ngài’ với “đi trong số nẻo Ngài”; với chưa hẳn là toàn bộ vẫn chuẩn bị “đem gươm rèn lưỡi-cày, đem giáo rèn lưỡi-liềm”.
Look at the chart above, và notice who the Master of the vineyard is & what His actions of pruning, digging, & nourishing represent.
Hãy quan sát vào biểu vật trên, cùng coi ai là Chủ vườn nho với các hành vi giảm tỉa, vun xới, cùng nuôi dưỡng thay mặt mang lại điều gì.
Like a fruit tree with an abundance of branches và leaves, our lives need regular pruning to lớn ensure that we use our energy & time to accomplish our real purpose—lớn “bring forth good fruit”!
Giống nhỏng một cái cây ăn uống trái với khá nhiều cành cùng lá, chúng ta cần phải tiếp tục được tỉa xén để chắc hẳn rằng rằng họ thực hiện nghị lực và thời giờ nhằm có được mục tiêu thiệt sự của mình—để “hình thành những công việc xuất sắc lành”!
In whatever land they live, they maintain strict neutrality & apply the principle embodied in these words of Isaiah 2:4: “They will have khổng lồ beat their swords into plowshares and their spears into lớn pruning shears.
Dù sinh sống tại bất kể nước làm sao, họ hồ hết duy trì sự trung lập triệt nhằm và vận dụng phương pháp ở trong số những lời này địa điểm Ê-không nên 2:4: “Họ đã mang gươm rèn lưỡi-cày; mang giáo rèn lưỡi-liềm.
It worked this way: The foresters identified what they felt were potentially the largest & healthiest young trees in the chạy thử plot, và then they cut và pruned out the less-promising trees & the competing undergrowth.
Điều này được triển khai nlỗi sau: Những tín đồ trông coi rừng cảm thấy cây như thế nào có tiềm năng là to cùng mạnh mẽ nhất trên mảnh đất nền thử nghiệm, rồi họ chặt bớt cùng tỉa xén các cái cây bao gồm ít triển vọng rộng tương tự như gần như bụi cây rẻ đang mọc chen vào.
Thus, regardless of what others choose to vì chưng, those taught by Jehovah take the initiative sầu lớn beat their swords into plowshares and their spears into pruning shears.
Vì cố, bất kỳ những người dân khác chọn làm gì, những người được Đức Giê-hô-va bảo ban cứ đọng tự động trong vấn đề mang gươm rèn lưỡi cày, đem giáo rèn lưỡi liềm.
When cultivated through the exercise of faith, pruned by repentance, và fortified by obedience & good works, such seeds produce the cherished fruit of spiritual direction.

Xem thêm: Rau Cải Radicchio Là Gì - Salad Radicchio Nhiều Chất Đạm Khoáng Chất


lúc được vun bồi qua câu hỏi sử dụng đức tin, tỉa xén vì chưng sự hối cải, và củng thay vì sự vâng lời và đa số bài toán thiện tại lành, những phân tử giống như vậy có mặt hiệu quả quý giá của sự việc lí giải ở trong linh.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M