Quốc Tịch Mỹ Tiếng Anh Là Gì

 - 

Các mẫu mã câu và trường đoản cú vựng cần thiết Khi thi quốc tịch Mỹ – Trong bài viết này, Tiếng Anh ABC đang hướng dẫn bạn gọi với vấn đáp ví như fan chất vấn thử khám phá bạn lý giải nghĩa của một số trường đoản cú vào mẫu đối kháng N-400.

Bạn đang xem: Quốc tịch mỹ tiếng anh là gì


*

Hình như, Tiếng Anh ABC còn cung cấp thêm những chủng loại câu, hội thoại hay gặp gỡ khi bạn tiếp xúc với nhân viên ssống di trú, gọi các tín lệnh của họ trong quá trình chất vấn.

Mẫu hội thoại giữa nhân viên cấp dưới snghỉ ngơi thiên di và ứng viên

Hiểu những tín hiệu lệnh của nhân viên ssinh hoạt di trú

1. Please be seated.Mời anh/chị ngồi.

2. Please hand me your passport.Làm ơn gửi cho tôi hộ chiếu của anh/chị.

3. Read this sentence.Đọc câu này.

4. Please follow me.Vui lòng theo tôi.

5. Please print your name.Vui lòng ghi tên của anh/chị.

6. Write this sentence here.Viết câu này tại trên đây.

7. Raise your right hand.Vui lòng gửi tay đề nghị của người sử dụng lên.

8. Please remain standing.Vui lòng đứng yên ổn.

9. Sign your name here.Kí thương hiệu vào chỗ này nhé.

10. Please wait here.Làm ơn hóng ở đây.

Hội thoại mẫu mã giữa người tìm việc và nhân viên ssinh sống di trú

Hội thoại 1: Meeting and Greeting at the USCIS Office

Officer Taylor: Mr. Marcos Torres?Mr. Torres: Yes, that’s me.

Officer Taylor: I’m Officer Taylor. I’ll be conducting your interview today.Mr. Torres: Hello.Officer Taylor: How are you doing?Mr. Torres: I’m fine, thank you.Officer Taylor: Great. Follow me.

Officer Taylor: Please come inside. Feel không tính phí khổng lồ put your belongings next lớn your chair, but please remain standing.Officer Taylor: Before we begin the interview, I’ll need lớn place you under oath. Please raise your right h&.Officer Taylor: Do you swear or affirm that the statements you will give sầu today will be the truth, the whole truth, & nothing but the truth?Mr. Torres: I bởi.

Officer Taylor: Thank you. Please take a seat.

Hội thoại 2: Answering Questions from Form N-400, Application for Naturalization

Officer Taylor: What is your name?Mr. Torres: Marcos Torres.

Officer Taylor: And have you used any other names?Mr. Torres: No.

Officer Taylor: Do you want to lớn legally change your name?Mr. Torres: No.

Officer Taylor: I need lớn see your lawful permanent resident card, all of your passports, và stateissued identification, please.Officer Taylor: Thank you.Mr. Torres: You’re welcome.

Officer Taylor: What is your date of birth?Mr. Torres: November 8, 1970.

Officer Taylor: And where were you born?Mr. Torres: San Pedro Sula, Honduras.

Officer Taylor: Are you a citizen of Honduras?Mr. Torres: Yes.

Officer Taylor: Are either of your parents United States citizens?Mr. Torres: No.

Officer Taylor: Are you currently single, married, divorced, or widowed?Mr. Torres: I am single.

Officer Taylor: And where are you currently living?Mr. Torres: 3555 North Shore Boulevard in Bloomington.

Officer Taylor: Where are you working?Mr. Torres: I work at the county library.

Officer Taylor: When was your last trip outside the United States?Mr. Torres: Let me see. About 4 months ago I went back khổng lồ Honduras khổng lồ visit family for about 2 weeks.

Officer Taylor: Do you remember the day you returned khổng lồ the United States?

Hội thoại 3: Following Instructions

Officer Taylor: Next, I’ll need you to sign your photographs.Mr. Torres: Thank you.Officer Taylor: You’re welcome.

Officer Taylor: Please sign them here và here.Mr. Torres: Okay.

Officer Taylor: I’ll need you to sign your application.Mr. Torres: Okay.

Officer Taylor: Please sign here.Officer Taylor: And then print your name & sign here.Officer Taylor: Thank you.Mr. Torres: Okay. You’re welcome.

Officer Taylor: Please review this khung and let me know if it’s correct.Mr. Torres: Okay. It’s correct.

Officer Taylor: Great, thank you.Officer Taylor: Okay, now we’re going to move sầu khổng lồ the civics và reading and writing tests.

Hội thoại 4: Taking the Civics Test

Officer: Okay. Are you ready for your civics test?Applicant: Yes.

Officer: Who was the first President?Applicant: George Washington.Officer: Correct.

Officer: How many U.S. Senators are there?Applicant: 100.Officer: Good.

Officer: Where is the Statue of Liberty?Applicant: Can you repeat that?Officer: Where is the Statue of Liberty?Applicant: In … in Thủ đô New York.Officer: Correct.

Officer: What is the capital of the United States?Applicant: Washington, DC.

Officer: What is the name of the national anthem?Applicant: Star-Spangled Banner.Officer: Good.

Officer: Name one problem that led khổng lồ the Civil War.Applicant: I’m…I’m not sure. I’m not sure.Officer: That’s okay.

Xem thêm: Đến Quảng Ngãi Ăn Gì - Tiết Lộ Top 15 Quán Ăn Ngon Tại Quảng Ngãi

Officer: When vày we celebrate Independence Day?Applicant: July 4th.

Officer: That’s correct. Good, that’s 6. You’ve passed that portion.

<Đây chỉ cần đoạn chất vấn mẫu mã. Trong xuyên suốt bài bác kiểm tra loài kiến, bạn sẽ được đặt câu hỏi phần đông thắc mắc vào 128 thắc mắc dân sự. Nhân viên sngơi nghỉ thiên di sẽ dứt hỏi nếu như bạn trả lời đúng 60% câu được đặt ra những câu hỏi. (cùng với mẫu câu cũ là 6 / 10 câu, mẫu mã câu thi quốc tịch Mỹ mới 202một là 12 / 20 câu).>

Hội thoại 5: Taking the Reading & Writing Tests

Officer: Now is the reading test. Please read line number 1 out loud for me.Applicant: Who was third President of United States?Officer: Good. Now, I need you khổng lồ write line number 1 for me.

Officer: Thomas Jefferson was the third President of the United States. Thomas Jefferson was the third President of the United States.

Officer: Okay, let’s try another one. On line number 2, please write, “The Liberty Bell is in Philadelphia. The Liberty Bell is in Philadelphia.”Officer: Good.

Officer: Congratulations. This size is for you.Applicant: Thank you. Thank you.Officer: You’re welcome.

Officer: I am recommending your application for approval. If my recommendation is accepted, you will be sent a notice in the mail of when lớn come in for your oath ceremony.

Officer: Do you have any questions at this point?Applicant: No. No.Officer: Great, then, I’ll escort you to the customer service area.Applicant: Okay. Okay. Thank you. Thank you.Officer: You’re welcome.

Từ vựng vào mẫu solo N-400

Phần đầu

naturalization – nhập tịchnot applicable (N/A) – không tồn tại. lấy ví dụ như, nếu như khách hàng chưa tồn tại nhỏ và mẫu đối chọi cần điền thương hiệu nhỏ của khách hàng. quý khách không tồn tại phải các bạn điền N/A.failure khổng lồ answer – đơn rất có thể bị chậm trễlegal – thích hợp phápbiological or legal adoptive mother or father – phụ huynh ruột hoặc nuôi thích hợp pháp của bạn

Part 1

eligibility – ĐK của công ty (nhằm dìm được nhận quốc tịch)lawful – được phép bởi vì pháp luật (hòa hợp pháp)spouse – ông chồng hoặc vợ

Part 2

current – hiện nay tạiphysical or developmental disability or mental impairment – khuyết tật về thể chất hoặc cải tiến và phát triển hoặc suy bớt tinh thần

Part 3

accommodation – trải đời tiện ích (thêm sự giúp sức dành cho tất cả những người kmáu tật)

Part 5

residence – nơi cư ngụphysical address – shop hiện tại đang cư ngụmailing address – can hệ dìm thỏng (cùng với hầu như gần như fan, địa chỉ nhận thỏng là liên hệ cư ngụ)

Part 7

biographic information – công bố nhấn dạng

Part 10

marital – tình trạng hôn nhândeceased – sẽ chết

Part 11

biological child – bé nuôi đúng theo pháp

Part 12 – 50 câu hỏi Yes – No

1. Have you EVER claimed to lớn be a U.S. citizen (in writing or any other way)?Quý khách hàng gồm lúc nào tự dìm là một công dân Hoa Kỳ? (bằng văn phiên bản hoặc bất kỳ giải pháp như thế nào khác)

2. Have sầu you EVER registered to lớn vote in any Federal, state, or local election in the United States?quý khách hàng có lúc nào ghi danh bỏ thăm vào ngẫu nhiên cuộc bầu cử Liên Bang, Tiểu Bang hoặc địa pmùi hương trên Hoa Kỳ?

3. Have you EVER voted in any Federal, state, or local election in the United States?Quý khách hàng gồm lúc nào bỏ thăm trong bất kỳ cuộc bầu cử Liên Bang, Tiểu Bang hoặc địa phương thơm tại Hoa Kỳ?

4.A. Do you now have, or did you EVER have sầu, a hereditary title or an order of nobility in any foreign country?quý khách hàng hiện nay tất cả, hoặc có lúc nào gồm, danh hiệu hoặc tước đoạt hiệu ở nước ngoài không?

B. If you answered “Yes,” are you willing khổng lồ give up any inherited titles or orders of nobility that you have in a foreign country at your naturalization ceremony?Nếu bạn vấn đáp “Có”, các bạn bao gồm chuẩn bị sẵn sàng tự quăng quật bất kể công tác hoặc kẻ thống trị quý tộc mà bạn bao gồm ở 1 tổ quốc khác trên sự kiện tuim thệ nhập tịch không?

5. Have you EVER been declared legally incompetent or been confined lớn a mental institution?quý khách hàng bao gồm khi nào được pháp luật công nhận cảm thấy không được năng lượng hoặc từng bị quản thúc trong một cơ sở y tế chổ chính giữa thần?

6. Do you owe any overdue Federal, state, or local taxes?Quý khách hàng tất cả thiếu thuế hết hạn sử dung của bất kỳ Liên Bang, Tiểu Bang, hoặc địa phương?

7.A. Have you EVER not filed a Federal, state, or local tax return since you became a lawful permanent resident?Quý Khách tất cả khi nào không nộp 1-1 knhì thuế Liên Bang, Tiểu Bang, hoặc địa pmùi hương kể từ khi chúng ta biến hóa thường trú nhân?

B. If you answered “Yes,” did you consider yourself to be a “non-U.S. resident”?Nếu các bạn vấn đáp “Có”, có bắt buộc bạn đang trường đoản cú dấn mình “chưa hẳn là thường xuyên trú Hoa Kỳ “?

8. Have you called yourself a “non-U.S. resident” on a Federal, state, or local tax return since you became a lawful permanent resident?Quý khách hàng bao gồm bao giờ tự knhị bản thân “không hẳn là hay trú Hoa Kỳ” bên trên hồ sơ thuế Liên Bang, Tiểu Bang, hoặc địa pmùi hương kể từ lúc bạn vươn lên là một hay trú nhân?

9.A. Have you EVER been a thành viên of, involved in, or in any way associated with, any organization, association, fund, foundation, các buổi tiệc nhỏ, club, society, or similar group in the United States or in any other location in the world?Bạn bao gồm lúc nào là member của, tyêu thích gia vào, hoặc trong bất kỳ giải pháp nào liên quan mang đến, bất kỳ tổ chức triển khai, hiệp hội cộng đồng, quỹ, câu lạc bộ, làng mạc hội, hay một nhóm giống như nghỉ ngơi Hoa Kỳ hoặc nghỉ ngơi ngẫu nhiên nơi nào bên trên cố giới?

B. If you answered “Yes,” provide the information below. If you need extra space, attach the names of the other groups on additional sheets of paper & provide any evidence khổng lồ tư vấn your answers.Nếu “Có”, hỗ trợ các thông tin dưới đây. Nếu bạn cần thêm địa điểm điền, đi cùng thương hiệu của những nhóm không giống trên một tờ giấy cùng cung cấp vật chứng nhằm cung cấp câu trả lời của bạn.

 

Tên của tổ chức

 

Mục đích của tổ chức

Ngày bắt đầu làm tổ chức

Từ

(tháng/ngày/năm)

Đến

(tháng/ngày/năm)

10. Have you EVER been a thành viên of, or in any way associated (either directly or indirectly) with:Quý khách hàng bao gồm lúc nào là thành viên của, hoặc vào bất kỳ cách làm sao liên quan (trực tiếp hoặc con gián tiếp) với:

A. The Communist Party?Đảng Cộng Sản?

B. Any other totalitarian party?Bất kỳ đảng độc tài nào?

C. A terrorist organization?Một tổ chức xịn bố?

11. Have sầu you EVER advocated (either directly or indirectly) the overthrow of any government by force or violence?Quý Khách có bao giờ ủng hộ (trực tiếp hoặc con gián tiếp) lật đổ ngẫu nhiên cơ quan chỉ đạo của chính phủ nào bởi vũ lực hoặc bạo lực?

12. Have you EVER persecuted (either directly or indirectly) any person because of race, religion, national origin, membership in a particular social group, or political opinion?Bạn bao gồm bao giờ bức sợ (thẳng hoặc gián tiếp) người như thế nào vị nguyên nhân chủng tộc, tôn giáo, xuất phát nguồn gốc xuất xứ, là thành viên trong một tổ buôn bản hội rõ ràng, hoặc ý kiến chính trị?

13. Between March 23, 1933 & May 8, 1945, did you work for or associate in any way (either directly or indirectly) with:Giữa ngày 23 mon 3, năm 1933, và ngày 8 mon 5 năm 1945, bạn bao gồm làmViệc đến hoặc tương tác bằng ngẫu nhiên biện pháp nào (trực tiếp hoặc gián tiếp) với:

A. The Nazi government of Germany?Chính phủ Phát Xít của Đức quốc?

B. Any government in any area occupied by, allied with, or established with the help of the Nazi government of Germany?Bất kỳ chính phủ vào khu vực bất kỳ (1) chỉ chiếm đóng, (2) liên minch cùng với,hoặc (3) được thành lập với sự giúp sức của chính quyền Phát Xkhông nhiều Đức?

C. Any German, Nazi, or S.S. military unit, paramilitary unit, self-defense unit, vigilante unit, citizen unit, police unit, government agency or office, extermination camp, concentration camp, prisoner of war camp, prison, labor camp, or transit camp?Bất kỳ Đức, Phát Xkhông nhiều, hoặc S.S. đơn vị quân team, đơn vị chức năng chào bán quân sự chiến lược, đơn vị từ vệ, đơn vị chình ảnh vệ, đơn vị công dân, đơn vị công an, cơ quan chính phủ nước nhà hoặc văn phòng, trại tử hình, trại tập trung, tù nhân của trại chủ yếu trị, đơn vị tội nhân, trại lao hễ, hoặc trại đưa tiếp?

14. Were you EVER involved in any way with any of the following:Bạn tất cả khi nào tyêu thích gia bởi ngẫu nhiên bí quyết làm sao vào bất kỳ hầu hết tổ chức triển khai sau đây:

A. Genocide?Diệt chủng?

B. Torture?Tra tấn?

C. Killing, or trying lớn kill, someone?Giết chóc, hoặc cố tình làm thịt, một bạn nào kia không?

D. Badly hurting, or trying to hurt, a person on purpose?Làm tổn thương thơm nặng nề, hoặc cố ý làm tổn định tmùi hương, một fan cùng với mục đích không?

E. Forcing, or trying to lớn force, someone to lớn have any kind of sexual contact or relations?Ép buộc, hoặc cố ý xay buộc, một bạn như thế nào kia tất cả ngẫu nhiên nhiều loại tình dục dục tình hoặc mối quan hệ khác không?

F. Not letting someone practice his or her religion?Không nhằm một fan nào kia thực hành tôn giáo của họ không?

15. Were you EVER a thành viên of, or did you EVER serve in, help, or otherwise participate in, any of the following groups:quý khách hàng tất cả bao giờ là thành viên của, hoặc giao hàng trong, hỗ trợ, hoặc tsi gia vào bất kỳ hoạt động làm sao của những đội bên dưới đây:

A. Military unit?Đơn vị Quân Sự?

B. Paramilitary unit (a group of people who act like a military group but are not part of the official military)?Đơn vị Bán Quân Sự (một đội nhóm tín đồ đang hành động như một đội nhóm quân sự nhưng không phải là một phần của quân nhóm bao gồm thức)?

C. Police unit?Đơn vị Cảnh Sát?

D. Self-defense unit?Đơn vị Tự Vệ?

E. Vigilante unit (a group of people who act like the police, but are not part of the official police)?Đơn vị Chình họa Vệ (một đội bạn sẽ hành động nlỗi một cảnh sát tuy thế không phải là nguyên tố của công an chủ yếu thức)?

F. Rebel group?Nhóm nổi dậy?

G. Guerrilla group (a group of people who use weapons against or otherwise physically attack the military, police, government, or other people)?Nhóm Du Kích (một tổ người tiêu dùng thiết bị hạn chế lại hoặc thể chất tiến công quân nhóm, cảnh sát, chính phủ, hoặc những người dân khác)?

H. Militia (an army of people, not part of the official military)?Dân Vệ (một tổ quân của tín đồ dân, ko 1 phần của quân đội chủ yếu thức?

I. Insurgent organization (a group that uses weapons and fights against a government)?Tổ chức Nổi Dậy (một đội nhóm thực hiện vũ trang và kungfu cản lại một chủ yếu phủ)?

16. Were you EVER a worker, volunteer, or soldier, or did you otherwise EVER serve sầu in any of the following:Quý Khách bao gồm khi nào là 1 trong nhân viên cấp dưới, tình nguyện viên, tốt tín đồ bộ đội, hoặc các bạn tất cả lúc nào phục vụ vào ngẫu nhiên phần đa khu vực sau đây:

A. Prison or jail?Nhà tầy hoặc khám đường?

B. Prison camp?Trại tù?

C. Detention facility (a place where people are forced khổng lồ stay)?Cửa hàng giam cầm (một chỗ người dân bị cần ở lại)?

D. Labor camp (a place where people are forced to lớn work)?Trại lao rượu cồn (một địa điểm bạn dân buộc phải làm cho việc)?

E. Any other place where people were forced to lớn stay?Bất cứ chỗ nào không giống mà hầu hết fan bị nên sinh sống lại?

17. Were you EVER a part of any group, or did you EVER help any group, unit, or organization that used a weapon against any person, or threatened khổng lồ vì so?Quý khách hàng gồm khi nào là một trong những phần của bất kỳ team làm sao, hoặc gồm lúc nào giúp sức ngẫu nhiên đội, đơn vị, tổ chức triển khai như thế nào thực hiện một tranh bị chống lại người không giống, hoặc đe dọa không?

A. If you answered “Yes,” when you were part of this group, or when you helped this group, did you ever use a weapon against another person?Nếu “Có” khi bạn là thành viên của tập thể nhóm này, hoặc khi chúng ta góp nhóm này, gồm lúc nào các bạn thực hiện một trang bị chống lại tín đồ không giống không?

B. If you answered “Yes,” when you were part of this group, or when you helped this group, did you ever tell another person that you would use a weapon against that person?Nếu “Có” khi bạn là member của group này, hoặc khi chúng ta góp team này, bao gồm khi nào bạn nói với những người không giống rằng các bạn sẽ thực hiện một tranh bị hạn chế lại người kia không?

18. Did you EVER sell, give sầu, or provide weapons to any person, or help another person sell, give, or provide weapons to any person?quý khách có lúc nào cung cấp, mang đến, hoặc cung ứng vũ khí đến ngẫu nhiên fan nào, hoặc góp tín đồ khác bán, mang đến, hoặc hỗ trợ thiết bị mang lại ngẫu nhiên bạn không?

A. If you answered “Yes,” did you know that this person was going to lớn use the weapons against another person?Nếu “Có”, chúng ta có hiểu được tín đồ này đã sử dụng thiết bị cản lại bạn không giống không?

B. If you answered “Yes,” did you know that this person was going khổng lồ sell or give the weapons lớn someone who was going lớn use them against another person?Nếu “Có”, bạn có hiểu được fan này sẽ phân phối hoặc hỗ trợ khí giới cho những người sẽ thực hiện chống lại fan không giống không?

19. Did you EVER receive any type of military, paramilitary (a group of people who act lượt thích a military group but are not part of the official military), or weapons training?quý khách đang bao giờ nhận được ngẫu nhiên loại đào tạo quân sự, buôn bán quân sự (một đội tín đồ hoạt động nhỏng một tổ quân sự cơ mà chưa phải là 1 phần của quân nhóm chủ yếu thức), hoặc giảng dạy vũ khí không?

trăng tròn. Did you EVER recruit (ask), encác mục (sign up), conscript (require), or use any person under 15 years of age to lớn serve sầu in or help an armed force or group?quý khách hàng vẫn lúc nào tuyển chọn dụng (yêu thương cầu), đăng bộ đội (ghi danh), cưỡng hiếp (bắt buộc), hoặc áp dụng bất kỳ tín đồ nào bên dưới 15 tuổi để Giao hàng hoặc giúp sức một lực lượng vũ trang hoặc một đội làm sao không?

21. Did you EVER use any person under 15 years of age lớn vày anything that helped or supported people in combat?quý khách hàng sẽ bao giờ thực hiện ngẫu nhiên người như thế nào dưới 15 tuổi để gia công bất kể điều gì trợ giúp hay hỗ trợ bạn dân vào chiến tranh không?

If any of Item Numbers 22. – 28. apply lớn you, you must answer “Yes” even if your records have been sealed, expunged, or otherwise cleared. You must discchiến bại this information even if someone, including a judge, law enforcement officer, or attorney, told you that it no longer constitutes a record or told you that you vày not have sầu khổng lồ disclose the information.Nếu ngẫu nhiên số 22.-28. áp dụng cho mình, các bạn đề xuất trả lời “Có” ngay cả khi làm hồ sơ của chúng ta đã làm được niêm phong, tẩy, hoặc xóa. quý khách phải bật mí lên tiếng này, trong cả nếu như bao gồm ai, kể cả thẩm phán, cán bộ triển khai điều khoản, hoặc quy định sư, nói với bạn rằng nó không thể sản xuất thành một làm hồ sơ nữa hoặc nói cùng với các bạn rằng chúng ta không cần phải bật mí công bố.

22. Have you EVER committed, assisted in committing, or attempted to lớn commit, a crime or offense for which you were NOT arrested?quý khách hàng có lúc nào cam kết, hứa hẹn cung cấp, hoặc thử thực hiện, một tội nhân hoặc hành phạm luật tội mà lại các bạn không xẩy ra bắt không?

23. Have sầu you EVER been arrested, cited, or detained by any law enforcement officer (including any immigration official or any official of the U.S. armed forces) for any reason?quý khách hàng bao gồm lúc nào bị tóm gọn giữ, biên pphân tử, hoặc bị kìm hãm vị ngẫu nhiên viên chức thực thi quy định (bao gồm bất kỳ với tất cả các quan liêu chức nhập cảnh hoặc các lực lượng tranh bị Hoa Kỳ) do ngẫu nhiên nguyên do làm sao không?

24. Have you EVER been charged with committing, attempting khổng lồ commit, or assisting in committing a crime or offense?Quý Khách gồm khi nào bị kết tội phạm luật, dự định thực hiện, hoặc cung cấp tù nhân hoặc vi phạm luật không?

25. Have sầu you EVER been convicted of a crime or offense?Quý Khách bao gồm khi nào bị phán quyết về một tội phạm hoặc vi phạm không?

26. Have sầu you EVER been placed in an alternative sentencing or a rehabilitative program (for example, diversion, deferred prosecution, withheld adjudication, deferred adjudication)?Quý khách hàng bao gồm lúc nào bị án sửa chữa thay thế hoặc nên tmê mẩn gia lịch trình hồi phục công dụng (ví dụ, nhỏng thay đổi, đình hoãn truy nã tố, giữ lại xét sữ, đình hoãn xét xử) không?

27.A. Have sầu you EVER received a suspended sentence, been placed on probation, or been paroled?quý khách hàng tất cả khi nào bị phiên bản án đình chỉ, án treo, hoặc quản thúc không?

B. If you answered “Yes,” have sầu you completed the probation or parole?Nếu “Có” các bạn đã dứt lệnh quản thúc hoặc trợ thời tha không?

28.A. Have you EVER been in jail or prison?Quý Khách bao gồm bao giờ bị nhốt hoặc sinh hoạt phạm nhân không?

B. If you answered “Yes,” how long were you in jail or prison?Nếu “Có”, các bạn bị kìm hãm hoặc nghỉ ngơi phạm nhân bao lâu?

29. If you answered “No” to lớn ALL questions in Item Numbers 23. – 28., then skip this sản phẩm và go khổng lồ Item Number 30.Nếu các bạn trả lời “Không” cho toàn bộ các số mục 23.-28., thì bỏ lỡ mục này đi cho số 30.

 

Tại sao bạn bị bắt, biên pphân tử, hoặc giam giữ?

Ngày bị tóm gọn, biên pphân tử, hoặc giam giữ?(tháng/ngày/năm)

Nơi bị tóm gọn, biên pphân tử, hoặc giam giữ?(Thành phố, Tiểu Bang, Quốc Gia)

Kết quả hoặc định đoạt về bị bắt, biên pphân tử, hoặc nhốt, (không bị cáo buộc, diệt, tội phạm, quản thúc, vv)

If you answered “Yes” khổng lồ any question in Item Numbers 23. – 28., then complete this table. If you need extra space, use additional sheets of paper và provide any evidence lớn tư vấn your answers.Nếu bạn vấn đáp “Có” mang lại số 23.-28., vui tươi xong bảng công bố dưới đây. Nếu bạn phải thêm địa điểm điền, đi cùng cụ thể thông tin trên một tờ giấy và cung ứng bằng chứng để cung ứng câu trả lời của chúng ta.

Answer Item Numbers 30. – 46. If you answer “Yes” to any of these questions, except Item Numbers 37. & 38., include a typed or printed explanation on additional sheets of paper và provide any evidence to tư vấn your answers.Trả lời số 30.-46. Nếu chúng ta vấn đáp “Có” mang đến bất kỳ câu hỏi như thế nào, không tính số 37. và 38., phấn kích kèm theo văn phiên bản phân tích và lý giải bên trên một tờ bổ sung cập nhật giấy và hỗ trợ vật chứng nhằm cung cấp câu vấn đáp của người sử dụng.

30. Have sầu you EVER:quý khách có bao giờ:

A. Been a habitual drunkard?Là fan nghiện nay rượu không?

B. Been a prostitute, or procured anyone for prostitution?Làm ngề mãi dâm hoặc mô giới mãi dâm không?

C. Sold or smuggled controlled substances, illegal drugs, or narcotics?Buôn lậu hoặc đưa lậu những loại hóa học, thuốc cnóng, giỏi ma túy không?

D. Been married to more than one person at the same time?Lập gia đình với 2 người hoặc nhiều hơn thế cùng một lúc?

E. Married someone in order to lớn obtain an immigration benefit?Kết hôn với ai đó nhằm tận hưởng về di trú?

F. Helped anyone khổng lồ enter, or try to lớn enter, the United States illegally?Giúp bất kể một ai nhập cảnh vào Hoa Kỳ phi pháp không?

G. Gambled illegally or received income from illegal gambling?Cờ bạc hay dấn chiến phẩm tự bài bạc phi pháp không?

H. Failed khổng lồ support your dependents or to lớn pay alimony?Không chịu đựng trả chi phí thêm vào cho những người phụ thuộc hoặc con cháu không?

I. Made any misrepresentation lớn obtain any public benefit in the United States?Knhì gian sẽ được hưởng bất kỳ an sinh buôn bản hội như thế nào tại Hoa Kỳ?

31. Have you EVER given any U.S. Government officials any information or documentation that was false, fraudulent, or misleading?quý khách tất cả lúc nào cung cấp mang đến bất kỳ quan liêu chức Chính phủ Hoa Kỳ bất kỳ báo cáo hoặc tư liệu sai sự thật, lừa hòn đảo hoặc khiến hiểu nhầm không?

32. Have sầu you EVER lied khổng lồ any U.S. Government officials lớn gain entry or admission into lớn the United States or to gain immigration benefits while in the United States?quý khách hàng gồm bao giờ dối trá với bất kỳ quan tiền chức chính phủ Hoa Kỳ nhằm đạt được nhập cư vào Hoa Kỳ hoặc để đã đạt được lợi ích nhập cư trong khi sinh sống Hoa Kỳ không?

33. Have you EVER been removed, excluded, or deported from the United States?Quý khách hàng tất cả bao giờ bị loại bỏ trừ, hoặc bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ không?

34. Have sầu you EVER been ordered removed, excluded, or deported from the United Statesquý khách bao gồm bao giờ nhận lệnh bị nockout trừ, hoặc bị trục xuất ngoài Hoa Kỳ không?

35. Have sầu you EVER been placed in removal, exclusion, rescission, or deportation proceedings?Quý khách hàng tất cả lúc nào bị đặt vào tình trạng bị loại bỏ vứt, loại trừ, hủy bỏ, hoặc thủ tục tố tụng trục xuất không?

36. Are removal, exclusion, rescission, or deportation proceedings (including administratively closed proceedings) currently pending against you?quý khách hàng tất cả sẽ vào chứng trạng ngóng xử lý về việc bị nockout vứt, loại bỏ, bỏ quăng quật, hoặc giấy tờ thủ tục tố tụng trục xuất (bao hàm cả giấy tờ thủ tục tố tụng hành thiết yếu vẫn đóng) không?

37. Have you EVER served in the U.S. armed forces?quý khách có lúc nào giao hàng lực lượng trang bị Hoa Kỳ không?

38.A. Are you currently a thành viên of the U.S. armed forces?Bạn gồm vẫn là member của lực lượng trang bị Hoa Kỳ không?

B. If you answered “Yes,” are you scheduled to deploy overseas, including to a vessel, within the next three months? (Refer lớn the Address Change section in the Instructions on how to lớn notify USCIS if you learn of your deployment plans after you tệp tin your Form N-400.)Nếu chúng ta vấn đáp “Có”, chúng ta có được lên chiến lược nhằm triển khai làm việc nước ngoài, luôn luôn cả trên tàu, trong vòng 3 tháng tới? (Xem phần địa chỉ thay đổi trong chủng loại đối kháng N- 400 Hướng dẫn về phong thái thông báo cho USCIS nếu như khách hàng biết được planer triển khai của khách hàng sau khoản thời gian quý khách nộp mẫu mã đối chọi N-400 của công ty.)

C. If you answered “Yes,” are you currently stationed overseas?Nếu vấn đáp “Có”, bạn gồm hiện nay đang đóng quân ngơi nghỉ nước ngoài không?

39. Have you EVER been court-martialed, administratively separated, or disciplined, or have you received an other than honorable discharge, while in the U.S. armed forces?quý khách hàng có lúc nào bị hầu Tòa án Quân sự, tách hành chủ yếu hoặc xử trí kỷ lao lý, hoặc bạn đã nhận được lệnh phục viên mà không phải là phục viên danh dự, lúc Giao hàng vào lực lượng khí giới Hoa Kỳ không?

40. Have sầu you EVER been discharged from training or service in the U.S. armed forces because you were an alien?quý khách bao gồm bao giờ được miễn các đào tạo và giảng dạy hoặc Giao hàng trong những lực lượng vũ trang Hoa Kỳ bởi vì các bạn là 1 trong những bạn nước ko ngoài?

41. Have you EVER left the United States to avoid being drafted in the U.S. armed forces?Quý khách hàng gồm bao giờ ra khỏi Hoa Kỳ để tránh tiêu cực viên vào các lực lượng thiết bị Hoa Kỳ không?

42. Have you EVER applied for any kind of exemption from military service in the U.S. armed forces?Bạn bao gồm khi nào xin miễn nghĩa vụ quân sự bên dưới hầu như hình thức trong các lực lượng trang bị Hoa Kỳ không?

43. Have you EVER deserted from the U.S. armed forces?quý khách hàng tất cả bao giờ đảo ngũ trường đoản cú các lực lượng thiết bị Hoa Kỳ không?

44.A. Are you a male who lived in the United States at any time between your 18th & 26th birthdays? (This does not include living in the United States as a lawful nonimmigrant.)quý khách hàng là phái NAM với ngụ cư tại Hoa Kỳ vào lứa tuổi tự 18 mang lại 26? (Điều này sẽ không bao hàm những người dân không phải là di dân và sinh sống hòa hợp pháp tại Hoa Kỳ).

B. If you answered “Yes,” when did you register for the Selective Service? Provide the information below.Nếu “Có,” bao giờ các bạn sẽ ghi danh cùng với phòng ban Tuyển Chọn Quân Dịch? Cung cung cấp các thông tin sau đây.

C. If you answered “Yes,” but you did not register with the Selective sầu Service System and you are:Nếu vấn đáp “Có”, mà lại bạn đang không ghi danh cùng với cơ sở Tuyển Chọn Quân Dịch và bạn:

1. Still under 26 years of age, you must register before you apply for naturalization, và complete the Selective sầu Service information above; ORDưới 26 tuổi, bạn yêu cầu ghi danh trước khi chúng ta nộp 1-1 xin nhập tịch, cùng điền không thiếu đọc tin về ghi danh quân dịch nhỏng trên; hoặc

2. Now 26 khổng lồ 31 years of age (29 years of age if you are filing under INA section 319(a)), but you did not register with the Selective sầu Service, you must attach a statement explaining why you did not register, & provide a status information letter from the Selective sầu Service.Bây Giờ đang 26-31 tuổi (29 tuổi trsinh sống lên nếu như bạn sẽ nộp đối kháng dưới INA phần 319 (a), tuy nhiên bạn đang không ghi danh cùng với cơ quan Tuyển Chọn Quân Dịch, bạn phải đính kèm một tuyên cha giải thích lý do vì sao chúng ta ko ghi danh, cùng cung ứng thỏng xác nhận triệu chứng của phòng ban Tuyển Chọn Quân Dịch.

Answer Item Numbers 45. – 50. If you answer ”No” to lớn any of these questions, include a typed or printed explanation on additional sheets of paper và provide any evidence khổng lồ support your answers.Trả lời số 45.-50. Nếu chúng ta vấn đáp “Không” mang đến bất kỳ thắc mắc nào, xin bao hàm lời giải thích bằng văn phiên bản trên một tờ giấy bổ sung cập nhật với cung cấp dẫn chứng để cung cấp câu vấn đáp của doanh nghiệp.

45. Do you tư vấn the Constitution và form of Government of the United States?Bạn gồm cỗ vũ hiến pháp và cơ cấu của tổ chức chính quyền Hoa Kỳ không?

46. Do you understvà the full Oath of Allegiance to the United States?Quý khách hàng có hiểu sự tulặng thệ trung thành cùng với tổ quốc Hoa Kỳ không?

47. Are you willing khổng lồ take the full Oath of Allegiance khổng lồ the United States?quý khách bao gồm sẵn sàng chuẩn bị tuyên ổn thệ trung thành với chủ với tổ quốc Hoa Kỳ không?

48. If the law requires it, are you willing to lớn bear arms on behalf of the United States?Nếu quy định đề xuất, chúng ta có sẵn sàng cầm cố súng để chiến tranh mang đến giang sơn Hoa Kỳ không?

49. If the law requires it, are you willing khổng lồ persize noncombatant services in the U.S. armed forces?Nếu luật pháp những hiểu biết, bạn có chuẩn bị thực hành trách nhiệm giúp đỡ vào lực lượng vũ khí Hoa Kỳ không?

50. If the law requires it, are you willing lớn perform work of national importance under civilian direction?Nếu pháp luật thử khám phá, các bạn gồm chuẩn bị thi hành mọi công tác làm việc đặc trưng của non sông sau sự gợi ý dân sự không?

Part 13

penalties – hình phạtauthorized – ủy quyềnrecords – hồ sơother entities and persons – đơn vị và cá thể không giống (ngoại trừ ssinh sống di cư Hoa Kỳ)oath – tuyên thệ

Part 16

swear (affirm) and certify under penalty of perjury – thề (khẳng định) cùng xác nhận, theo hình pphân tử về tội khai gian

Part 17

renunciation – trường đoản cú bỏ điều gì đó

Part 18

allegiance – trung thànhabjure – trường đoản cú bỏ

Các mẫu thắc mắc What…mean

1. What does “a claim” mean?“a claim” Tức là gì?

Clalặng means say that something is true.Claim Có nghĩa là nói điều gì đấy đúng (tulặng bố).

2. What is a hereditary title (or nobility)?Một thương hiệu (hoặc tước đoạt hiệu) là gì?

It means prince, king, or special names in another country.Nó nghĩa là hoàng tử, vua, hoặc mọi danh hiệu quan trọng đặc biệt ở quốc tế.

3. What does legally incompetent mean?Không đầy đủ năng lượng pháp lý nghĩa là gì?

It means I can’t take care of myself.Nó nghĩa là tôi cần yếu từ bỏ chăm sóc phiên bản thân.

4. What is a mental institution?Viện tinh thần tức thị gì?

It is a place for people with mental problems.Nó là một trong những chỗ dành riêng cho người bao gồm vấn đề về thần kinh.

5. What does “a thành viên of” mean?“Thành viên” có nghĩa là gì?

It means a part of something.Nghĩa là một phần của cái gì đó.

6. What does “involve sầu in” mean?“Liên quan liêu đến” nghĩa là gì?

It means “to lớn be a part of something”.Nghĩa là “trở thành một phần của cái gì đó”.

7. What does “associated with” mean?“Tyêu thích gia vào” có nghĩa là gì?

It means “connected with something else”.Nghĩa là “liên kết với những cái khác”.

8. What is an organization?Một cơ sở là gì?

A group of people with a formal structure.Một nhóm người hình thành cần một cấu trúc chặt chẽ.

9. What is an association?Một đoàn thể là gì?

A group of people with a particular purpose.Một nhóm người cùng tầm thường một mục tiêu cụ thể.

10. What is a fund?Một quỹ là gì?

A financial company that collect money for a purpose.Một cửa hàng tài chánh nhặt nhạnh tiền mang đến một mục đích nào đó.

11. What is a foundation?Một quỹ từ thiện là gì?

A nonprofit organization.Một phòng ban phi lợi nhuận.

12. What is a party?Một đảng phái là gì?

A political group.Một nhóm chính trị.

13. What is a club?Một câu lạc bộ là gì?

A group of people who have the same interest.Một nhóm người có cùng chung sở thích.

14. What is a society?Một nhóm xã hội là gì?

A group of people who work together for a particular purpose.Một nhóm người làm việc cùng nhau mang đến một mục đích cụ thể.

15. What is communist party?Đảng Cộng Sản là gì?

A political các buổi party that believe sầu in communism.Một đảng chính trị tin vào chủ nghĩa cộng sản.

16. What is communism?Chủ nghĩa cộng sản là gì?

A government like Cubố or North Korea.Một chính phủ như Cubố hoặc Triều Tiên (Bắc Hàn).

17. What is a totalitarian party?Một đảng độc tài là gì?

A government that controls everything, like the Nazi tiệc nhỏ in Germany.Một chính phủ kiểm soát mọi thứ, như Phát xít Đức.

18. What is a terrorist organization?Một tổ chức khủng bố là gì?

A group that tries khổng lồ hurt people, lượt thích Al-Qaeda.Một nhóm người cố tổn hại đến người khác, nhỏng tổ chức Al-Qaedomain authority.

19. What does “advocate” mean?Ủng hộ nghĩa là gì?

Publicly recommend or tư vấn.Khuyến khích hoặc hỗ trợ một cách công khai minh bạch.

trăng tròn. What does it mean to lớn overthrow a government?Lật đổ một chính phủ có nghĩa là gì?

It means khổng lồ change the goverment with violence.Đó nghĩa là dùng bạo lực để chũm đổi chính phủ.

21. What does “violence” mean?Bạo lực là gì?

Hurt, damage, or kill someone or something.Gây tmùi hương tích, tổn hại, hoặc giết ai xuất xắc cái gì đó.

22. What does “persecution” mean?Sự bức hại là gì?

It means khổng lồ hurt someone because of religion or group.Đó nghĩa là tổn hại ai đó vì lý bởi vì tôn giáo hoặc hội nhóm.

23. What does “religion” mean?Tôn giáo là gì?A group of people who believe in the same gods.Một nhóm người tin tưởng vào những vị thần kiểu như nhau.

24. What is “national origin”?Nguồn nơi bắt đầu quốc gia là gì?

Where a person was from.Nơi mà một người đã sống ở đó.

25. What is a social group?Môt nhóm xã hội là gì?

A group of people who cốt truyện the same interest or identity.Một nhóm người có cùng sở thích hoặc cùng đặc điểm.

26. What is a military unit?Đơn vị quân đội là gì?

A group of people who work for a goverment lớn fight in a war.Một nhóm người chiến đấu mang lại chính phủ vào một cuộc chiến.

27. What is a paramilitary unit?Đơn vị bán quân sự là gì?

A group of people who act like the military but bởi vì not work for a goverment.Một nhóm người hành xử nlỗi quân đội cơ mà ko làm việc cho chính phủ.

28. What is a self-defense unit?Đơn vị tự vệ là gì?

A group of people who work to protect a place.Một nhóm người làm việc để bảo vệ một địa điểm.

29. What is a vigilante unit?Đơn vị dân phòng là gì?

A group of people who act like the police but are not the police.Một nhóm người hành xử nhỏng chình họa sát tuy vậy không phải là chình họa sát.

30. What is a citizen unit?Đơn vị dân quân là gì?

A group of citizens who act lượt thích the mititary.Một nhóm công dân hành xử nhỏng quân đội.

31. What is a police unit?Đơn vị cảnh sát là gì?

A group of people who work for a government lớn catch people who break the law.Một nhóm người làm việc cho chính phủ để bắt những kẻ phạm pháp.

32. What is a government agency or office?Cơ quan lại hoặc văn phòng chính phủ là gì?

An organization of a government which is set up for a specific purpose.Một cơ quan chính phủ được thiết lập cho một mục đích cụ thể.

33. What is an extermination camp?Trại tử hình là gì?

A camp where prisoners are likely to lớn die or be killed.Một trại nơi mà các tù nhân có kỹ năng chết hoặc bị giết.

34. What is a prisoner of war camp?Trại tù nhân chiến tma lanh là gì?

A prison to keep enemy combatants captured from a war.Một nhà tù giam giữ các chiến binh đối địch bị bắt giữ vào một cuộc chiến.

35. What is a prison?Nhà tù là gì?

A place to keep people who committed a crime.Nơi giam giữ những người phạm tội.

36. What is a labor camp?Trại lao động là gì?

A prison where prisoners have sầu to vì chưng a lot of difficult works.Một nhà tù chỗ mà tù nhân phải làm nhiều công việc khó khăn.

37. What is a transit camp?Trại quá chình ảnh là gì?

A place for people lớn stay for a short time before going khổng lồ other places.Một chỗ để người ta ở trong một thời gian ngắn trmong Lúc đi đến những địa điểm khác.

38. What is a genocide?Sự diệt chủng là gì?

Killing a large group of people because of their nation, race, or religious.Giết một nhóm nhiều người bởi vì quốc gia, chủng tộc, hoặc tôn giáo của họ.

Xem thêm: Cá Bống Mú Làm Gì Ngon? Những Món Ngon Từ Cá Bống Mú 3 Cách Chế Biến Cá Bống Mú Ngon Nhất

Lưu file PDF về máy

Để các chúng ta cũng có thể học phần đa cơ hội phần nhiều nơi. Tiếng Anh ABC đang đưa thanh lịch bài học dạng PDF để bạn có thể giữ về vật dụng và học Lúc đề xuất mà không buộc phải sử dụng mạng nhé.