TỪ RECORD NGHĨA LÀ GÌ, ĐỊNH NGHĨA & Ý NGHĨA CỦA TỪ RECORD

 - 
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

record
*

record /"rekɔ:d/ danh từ (pháp lý) hồ sơto be on record: được ghi vào hồ sơ; có thực (bởi vì đã làm được ghi vào hồ nước sơ)it is on record that...

Bạn đang xem: Từ record nghĩa là gì, định nghĩa & ý nghĩa của từ record

: trong sử có ghi chxay rằng... biên bản sự ghi chép (số nhiều) vnạp năng lượng thư; (thương thơm nghiệp) sổ sách di tích lịch sử, đài, bia, vật dụng kỷ niệm lý lịchlớn have sầu a clean record: tất cả lý kế hoạch trong sạch (thể dục,thể thao) kỷ lụcto lớn break (beat) a record: phá kỷ lụcto achieve a record: lập (đạt) một kỷ lục mớilớn hold a record: duy trì một kỷ lụcworld record: kỷ lục nuốm giới đĩa hát, đĩa ghi âm (định ngữ) tối đa, kỷ lụca record output: sản lượng kỷ lụcat record speed: với cùng một tốc độ cao nhấtto lớn bear record to lớn something chứng thực (xác nhận) Việc gìto keep to lớn the record đi đúng vào việc gìoff the record không chính thứclớn travel out of the record đi ra ngoài đề ngoại cồn từ ghi, ghi chéplớn record the proceeding of an assembly: ghi biên bản hội nghị thu, ghi (vào bát hát, trang bị ghi âm) chỉthe thermometer records 32 o: mẫu đo nhiệt chỉ 32o (thơ ca) hót khẽ (chim)lớn record one"s vote bầu, bỏ phiếu
bản tường trìnhbiên bảnofficial record: biên bạn dạng chính thứccông vnạp năng lượng sách vở và giấy tờ lưu giữ trữghiacceptance maturity record: sổ ghi ngày đáo hạn của hối hận phiếu thừa nhận trảaudition record: thu thanh kiểm trabook record: ghi chép bên trên sổ sáchchronological record: sự ghi theo thiết bị từ bỏ thời giancolumnar record: sự ghi chnghiền những cộtdeletion record: ghi bỏdelivery record: sổ ghi sản phẩm giaoduplicate record: sự ghi thành nhì bảnevidence record: sự ghi chép hội chứng cứoccurred cost record: ghi chép về chi phí phạt sinhpay history record: sổ ghi chxay lương cũpseuvày passenger name record: mang bản ghi tên hành kháchpurchase record: ghi chnghiền những nghiệp vụ download bánrecord card: thẻ ghi chéprecord of an order: sự ghi một 1-1 đặt hàngrecord of goods sold: sổ ghi chào bán hàngrecord of goods sold: sổ ghi sản phẩm bánsale record: ghi chxay chào bán hàngghi âm (vào đĩa hát, thứ ghi âm)ghi chépbook record: ghi chép bên trên sổ sáchcolumnar record: sự ghi chép các cộtevidence record: sự ghi chnghiền chứng cứoccurred cost record: ghi chxay về ngân sách phạt sinhpay history record: sổ ghi chxay lương cũpurchase record: ghi chxay các nhiệm vụ thiết lập bánrecord card: thẻ ghi chépsale record: ghi chxay phân phối hàngghi chúhồ sơdividkết thúc record: làm hồ sơ cổ tứcemployee"s earning record: hồ sơ thu nhập của bạn lao độngfor the record: để lập hồ sơhealth record: hồ sơ y tếmedical record: làm hồ sơ y tếpassenger name record: hồ sơ danh sách hành kháchpersonal record: hồ sơ cá nhânpersonnel record: hồ sơ nhân sựproduction record: làm hồ sơ sản xuấtqualification record: làm hồ sơ bốn phương pháp chăm mônrecord management: làm chủ làm hồ sơ (quảng cáo)record management: quản lý hồ sơstoông xã record: hồ sơ hội chứng khoánstockholder of record: người đóng cổ phần vào hồ sơtransaction control header record: phiếu hồ sơ có tiêu đề để kiểm soát và điều hành thanh toán giao dịch sở hữu bánkí sựkỷ lụcall-time record: kỷ lục chưa từng cócourt of record: tòa cam kết lụchistorical growth record: kỷ lục tăng trưởng định kỳ sửrecord breaker (record-breaker): các thành tích phá kỷ lụcrecord breaker (record-breaker): tín đồ phá kỷ lục. record breaker (record-breaker): sự khiếu nại sinh sản kỷ lụcrecord figure: con số kỷ lụcrecord high: kỷ lục tối đa định kỳ sửrecord low: kỷ lục tốt độc nhất kế hoạch sửrecord output: sản lượng kỷ lụcrecord prices: giá bán kỷ lụcrecord sale figures: doanh số buôn bán kỷ lụcrecord sales figures: doanh thu kỷ lục cao nhấtrecord year: năm kỷ lụclí lịchsổ sách ghi chépsựghi chéptài liệuthành tíchrecord breaker (record-breaker): các thành tích phá kỷ lụcthành tích cao nhấtthu âmtường thuậtacceptance maturity recordsổ hạn kỳ tmùi hương phiếubatch header recordsố sách tập hợp các hạng mục chính 1columnar recordsổ sách những cộtcontrolling recordsổ sách kiểm soátcost recordreport mức giá tổndaily collection record booksổ nhật cam kết thu tiềndate of recordngày đăng ký sngơi nghỉ hữudate of recordngày khóa sổdelivery recordsổ giao hànghealth recordphiếu sức khoẻhealth recordphiếu mức độ khỏeholder of recordfan giữ lại chứng khoán thù như trong sổmedical recordphiếu sức khoẻ <"rekɔ:d> danh từ o sự ghi chép o bản ghi o tập hợp số liệu động từ o ghi § core record : bản ghi mẫu lõi (số lượng , nguồn gốc với đặc điểm của mẫu lõi) § drilling record : report khoan, lý lịch lỗ khoan § earthquake record : sự ghi động đất § lost record : bảng ghi tổn thất; (địa chất) con gián đoạn địa tầng, vắng mặt địa tầng § safety record : sự ghi an toàn § seismic record : sự ghi động đất § seimographic record : sự ghi động đất, sự ghi địa chấn § synthetic record : sự ghi tổng hợp, băng địa chấn tổng hợp § unmodulated record : sự ghi chưa điều chỉnh § record ownership : quyền sớ hữu số liệu § record time : thời gian ghi

Từ điển chăm ngành Thể thao: Điền kinh

Record

Kỷ lục

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): record, recorder, recording, record, recorded, unrecorded

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): record, recorder, recording, record, recorded, unrecorded


*

*

*

record

Từ điển Collocation

record noun

1 trương mục

ADJ. formal No formal record of the marriage now survives. | official, public | permanent | accurate, careful, exact | up-to-date | adequate, proper, reliable | inadequate | incomplete, sketchy | brief | complete, comprehensive, detailed, extensive, systematic | verbatyên | authentic | daily | documentary, handwritten, written | photographic, pictorial | archival, historical | archaeological This period of barbarian rule is poorly represented in the archaeological record. | fossil, geological | administrative sầu, departmental, financial, personnel | dental, health, medical

VERB + RECORD keep He has always kept an accurate record of his spending. | kiểm tra, consult I checked the records but nobody of that name had worked here. | destroy Medical records should not be destroyed. | tệp tin | update | be on, go on She is on record as saying that she once took drugs. He is the lathử nghiệm public figure lớn go on (the) record about corruption in politics.

RECORD + VERB contain sth The records contain the bank details of all employees. | show sth The records showed that the building had not been inspected for ten years. | suggest sth Fossil records suggest that the region was covered in water until relatively recently. | exist, survive sầu No record exists of a battle on this site. | go baông xã The university records go bachồng as far as the 13th century.

PREPhường. in the ~(s) The historic agreement is preserved in the university records. | off/on the ~ Off the record, he told the interviewer what he thought of his colleagues. | ~ of a record of achievement | ~ on records on children"s progress

PHRASES access khổng lồ the records Under the law, every citizen has access to their official records. | put/phối the record straight She called a press conference to lớn set the record straight about her disappearance.

2 best result, highest màn chơi, etc.

ADJ. all-comers, club, course, national, Olympic, traông chồng, world | unbeaten, unbroken | long-standing Bob Beamon"s long-standing record for the long jump was eventually broken. | all-time | speed

VERB + RECORD hold Who holds the 100 metre sprint record? | establish, phối She has just set a new world record. | beat, break, shatter If she continues lượt thích this she could beat the record. | equal He has equalled the Olympic record.

RECORD + VERB stvà His mile record stood for twelve years. | fall

RECORD + NOUN book/books Bubka rewrote the pole-vault record books during his career. | attempt | breaker, holder | high, number Unemployment has reached a record high (= the highest cấp độ ever). There was a record number of candidates for the post.

PREPhường. ~ for These viewing figures are an all-time record for a single broadcast. | ~ with Lewis established a new world record with a time of 9.86 seconds.

PHRASES in record time I got to lớn work in record time.

3 sb"s performance in a particular area

ADJ. past, trachồng | distinguished, enviable, excellent, exceptional, exemplary, fine, formidable, good, impressive sầu, magnificent, outstanding, proven, remarkable, unique, unparalleled, unrivalled | abysmal, appalling, atrocious, bad, dismal, mediocre, poor, sorry | unenviable He has an unenviable record of ill-health. | satisfactory | consistent | clean, unblemished Apart from a parking fine ten years before, she had an unblemished driving record. | academic, educational, school | military | attendance The teacher spoke to lớn her about her poor attendance record. | economic, environmental, human-rights the government"s economic record | disciplinary | criminal, police | accident, safety The airline"s accident record makes it among the safest.

VERB + RECORD have, possess | keep, maintain The company has maintained an accident-không tính phí record since it started business.

RECORD + VERB show sth Her record shows that she is able to compete under great pressure. | compare with sth Our record compares favourably with that of any similar-sized company. | speak for itself When it comes to lớn quality, our record speaks for itself.

PREPhường. ~ aao ước They have sầu the worst human-rights record among muốn member countries. | ~ for He has an appalling record for dishonesty. | ~ in The ideal candidate will have sầu a proven traông xã record in project management. | ~ on the government"s abysmal record on crime

PHRASES on past records On past records, she should have sầu no problem passing the exam. | on sb"s past record

4 music

ADJ. long-playing | gramophone | classical, jazz, pop | best-selling

VERB + RECORD cut, make | release They released their first record in 1963. | listen lớn, play, put on I"ll put on one of my favourite records.

RECORD + NOUN company, industry, label | producer | giảm giá The bvà signed their first record khuyễn mãi giảm giá a year after forming. | collection | cửa hàng | library | player | sleeve

Từ điển WordNet


n.

Xem thêm: Buổi Sáng Nên Ăn Gì Buổi Sáng Để Giảm Cân Tiêu Mỡ Chỉ Trong 1 Tuần

anything (such as a document or a phonograph record or a photograph) providing permanent evidence of or information about past events

the film provided a valuable record of stage techniques

the number of wins versus losses & ties a team has had

at 9-0 they have the best record in their league

an extreme attainment; the best (or worst) performance ever attested (as in a sport)

he tied the Olympic record

coffee production last year broke all previous records

Chicago phối the homicide record

a document that can serve sầu as legal evidence of a transaction

they could find no record of the purchase

v.

Xem thêm: " Máy Ép Trái Cây Tiếng Anh Là Gì, Máy Ép Nước Quả Tiếng Anh Là Gì


Microsoft Computer Dictionary

n. A data structure that is a collection of fields (elements), each with its own name & type. Unlike an array, whose elements all represent the same type of information và are accessed using an index, the elements of a record represent different types of information và are accessed by name. A record can be accessed as a collective sầu unit of elements, or the elements can be accessed individually. See also array, data structure, type1 (definition 1).vb. To retain information, usually in a file.

English Synonym and Antonym Dictionary

records|recorded|recordingsyn.: chronicle enroll enter inscribe danh mục log mark down note post register tabulate write