Reversal là gì

 - 
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người thương Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Reversal là gì

*
*
*

reversal
*

reversal /ri"və:səl/ danh từ sự hòn đảo ngược (hình ảnh, câu...) (nghĩa bóng) sự biến hóa hoàn toàn, sự đảo lộn, sự lật ngược (pháp lý) sự huỷ bỏ, sự thủ thiêu (một phiên bản án) (kỹ thuật) cơ cấu đảo chiềuphép nghịch đảosự đảoflux reversal: sự hòn đảo thông lượngline reversal: sự đảo đường truyềnperiodic cycle reversal: sự hòn đảo (ngược) quy trình theo chu kỳphase reversal: sự hòn đảo ngược phaphase reversal: sự đảo phapolarity reversal: sự đảo cực tínhpolarity reversal: sự đảo cựcpopolarity reversal: sự đảo ngược cựcreversal of dip: sự hòn đảo ngược phía cắmreversal of mine ventilation: sự đảo chiều thông gió mỏreversal of the propeller: sự hòn đảo chiều của chong chóngreversal of the propeller pitch: sự đảo góc xoay lá cánh quạtvalve reversal: sự hòn đảo chiều vanvideo phase reversal: sự đảo pha hìnhsự đảo chiềureversal of mine ventilation: sự hòn đảo chiều thông gió mỏreversal of the propeller: sự đảo chiều của chong chóngvalve reversal: sự đảo chiều vansự đảo ngượcphase reversal: sự hòn đảo ngược phapopolarity reversal: sự đảo ngược cựcreversal of dip: sự đảo ngược phía cắmsự hoán vịsự nghịch đảoLĩnh vực: toán và tinquay ngược hướngLĩnh vực: xây dựngsự đan dấucolor reversal processquá trình hòn đảo màucolour reversal filmphim đảo màucolour reversal filmphim kiểu hòn đảo màucolour reversal filmphim màu nghịch gửi đượccolour reversal processquá trình đảo màucycle of complete bức xúc reversalchu trình ứng suất đối xứngcycle of bao tay reversalchu trình ứng suất đổi dấugrain reversalhạt lật ngượcload reversalsự thay đổi dấu download trọngperiodic cycle reversalđảo (ngược) chu trình theo chu kỳphase reversalđảo phaphase reversal switchchuyển mạch hòn đảo phapolarity reversalđảo rất tínhpolarity reversalsự phân cựcreversal filmphim âm bảnreversal filmphim hòn đảo chiềureversal finderbộ lấy ảnh đảoreversal loadphụ cài đặt đổi dấureversal loadtải trọng thay đổi chiềureversal loadtải trọng đổi dấureversal of forcessự lực đan dấuđảo chiềusự đảo ngượcreversal of entries: sự đảo ngược (các) khoản cây bút toántrend reversal: sự đảo ngược xu thế, chiều hướng, khuynh hướngsự đảo ngược phản bội ứng ngượcfactor intensive reversalđảo ngược độ mạnh yếu tốfactor reversalđảo ngược nhân tố (sản xuất)key reversalsự biến đổi then chốtreversal of entriesnghịch đảo bút toántime reversal testthí nghiệm đảo ngược thời gian (các chỉ số) danh từ o sự đảo ngược, sự đảo § reversal of dip : sự đảo ngược hướng cắm § reversal of mine ventilation : sự đảo chiều thông gió mỏ § reversal of dip : đo ngược độ dốc
*

*Xem thêm: Khấu Hao Mòn Tài Sản Cố Định Là Gì ? Ý Nghĩa Khấu Hao Tài Sản Trong Kế Toán

*

reversal

Từ điển Collocation

reversal noun

ADJ. complete, total | dramatic, sudden | apparent | policy | role Some people looking after elderly parents have trouble with the role reversal involved.

VERB + REVERSAL amount to, mark, represent This represents an apparent reversal of previous US policy. | bring about, lead to, result in

PREP. ~ in the dramatic reversal in population decline | ~ of a reversal of current trends

PHRASES a reversal of fortunes Industrial unrest & cheaper imports played their part in the company"s reversal of fortunes.

Từ điển WordNet


n.

a change from one state to the opposite state

there was a reversal of autonomic function

a judgment by a higher court that the judgment of a lower court was incorrect & should be set aside

Bloomberg Financial Glossary

反转反转Turn, unwind. For convertible reversal, selling a convertible và buying the underlying common, usually effected by an arbitrageur. For market reversal, change in direction in the stock or commodity futures markets, as charted by technical analysts in trading ranges. For options reversal, closing the positions of each aspect of an options spread or combination strategy.

Investopedia Financial Terms
Xem thêm: Thông Tin Về Ngân Hàng Sacombank Là Ngân Hàng Tốt Nhất Việt Nam Năm 2020

A sudden change in the price direction of a stock, index, commodity or derivative security. Alsoreferred to asa "trend reversal", "rally" or "correction".Buy WeaknessDead cat BounceDerivativeFakeoutMorning StarStem The TideTechnical AnalysisTrendWhipsaw