ROOKIE LÀ GÌ

 - 

Nâng cao vốn tự vựng của người sử dụng với English Vocabulary in Use trường đoản cú hawacorp.vn.Học các từ bạn phải tiếp xúc một giải pháp đầy niềm tin.
Bạn đang xem: Rookie là gì

Two rookie novice commissioners can at best only affect the speed và possible terms of the movement; they cannot question the principles.
There will be 52 new recruits—rookies—coming in, and it will take some time for them to lớn become effective sầu.
Even if the number of officers increases, the new policemen and policewomen are rookies, straight out of police training college.
As a rookie he tore the knee ligaments in his right knee two weeks into lớn training camp & was placed on the injured reserve.
Lavender"s early success as a rookie soon turned khổng lồ mediocrity as his career progressed, winning no more than 11 games in any season afterward.
She threw a strong fastball và a good curveball, và led all outfielders for the most assists during her rookie season.
He was flogged by billy in 2013, a really bad year for the rookie who was also sporting a terrible haircut.
He batted.276 in his 1960 rookie season, and.278 in 1961, before enjoying his breakout year in 1962.
Các cách nhìn của những ví dụ không thể hiện ý kiến của những chỉnh sửa viên hawacorp.vn hawacorp.vn hoặc của hawacorp.vn University Press hay của các công ty cấp phép.
*Xem thêm: Cát Heo Là Gì - Định Nghĩa, Khái Niệm

lớn walk with large, noticeable movements, especially to lớn attract attention or show that you are angry

Về Việc này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy đúp loài chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập hawacorp.vn English hawacorp.vn University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Bộ lưu giữ với Riêng bốn Corpus Các luật pháp sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt


Xem thêm: Cành Bánh Tẻ Là Gì, Cách Trồng Và Ứng Dụng Thực Tế, Kinh Nghiệm Nhân Giống Hoa Hồng Ta Trong Dân Gian

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語