Dịch nghĩa của từ strike a balance là gì, nghĩa của từ strike a balance

 - 
If you strike a balance between two things, you accept parts of both things in order to satisfy some of the demands of both sides in an argument, rather than all the demands of just one side:


Bạn đang xem: Dịch nghĩa của từ strike a balance là gì, nghĩa của từ strike a balance

 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của người sử dụng với English Vocabulary in Use trường đoản cú hawacorp.vn.Học những trường đoản cú bạn cần tiếp xúc một phương pháp đầy niềm tin.


*

a person who is extremely skilled at something, especially at playing an instrument or performing

Về câu hỏi này
*

*

*Xem thêm: Mận Hà Nội Có Tác Dụng Gì? Giá Mận Hà Nội Bao Nhiêu? Mận Hà Nội Có Tác Dụng Gì

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy lưu ban loài chuột Các phầm mềm tìm kiếm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập hawacorp.vn English hawacorp.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận Sở nhớ với Riêng bốn Corpus Các quy định sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Ăn Chân Gà Luộc Có Tác Dụng Gì, Có Mập Không

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語