Surprise Đi với giới từ gì, cấu trúc và cách dùng surprise trong tiếng anh

 - 

“Surprise” trong Tiếng Anh Có nghĩa là “sững nóng, ngạc nhiên, sự sững sốt”. Từ này vừa là 1 trong những động từ bỏ, vừa là 1 trong danh trường đoản cú. Hôm ni, họ hãy với mọi người trong nhà tìm hiểu thêm về cấu trúc với biện pháp cần sử dụng Surprise vào giờ đồng hồ Anh nhé.

Bạn đang xem: Surprise Đi với giới từ gì, cấu trúc và cách dùng surprise trong tiếng anh

1. Cấu trúc cùng bí quyết sử dụng Surprise – Động từ

Ý nghĩa thịnh hành độc nhất của đụng từ Surprise là gây ra sự bất ngờ về một điều nào đấy đến ai kia, rất có thể làm cho họ cảm thấy kinh ngạc hoặc sốc.

Cấu trúc thường xuyên chạm chán độc nhất khi dùng surprise vào câu:

Subject + Surprise + to lớn + Verb (infinitive)

Subject + Surprise + Tân ngữ + Verb_ing

Subject + Surprise + (that) + Mệnh đề

Trong đó, theo sau surprise thường xuyên là một trong những động từ thể ngulặng chủng loại Verb (infinitive) được phân cách cùng với nó bằng “to”. Trong trường đúng theo theo sau surprise là 1 tân ngữ, động trường đoản cú theo sau tân ngũ đó cần phân tách sống dạng cồn từ thêm _ing (Verb_ing)

Theo sau Surprise cũng rất có thể là 1 mệnh đề với việc phân cách vị “(that)”.

Ví dụ:

• I was surprised at his statement• Joe was surprised that he enjoyed the journey• The news surprised everyone.• < + that> It doesn't surprise me that their parents don't want them lớn get married.• It will not surprise anyone khổng lồ learn that the offer has been rejected.• < + question word> Janet was surprised how quickly the time passed.

 

Surprise! Ngạc nhiên chưa?

 

Surprise dạng cồn từ còn một ý nghĩa sâu sắc nữa là tra cứu, vạc hiện tại, bắt duy trì, tấn công ai kia Lúc bọn họ không muốn ngóng điều ấy một cách bất ngờ và đầy bất ngờ.

Xem thêm:

Ví dụ:

• The robbers had just opened the safe when they were surprised by the police.• His mother surprised hlặng helping himself to her gin.• He surprised a gang stealing scrap metal

2. Cấu trúc và giải pháp cần sử dụng Surprise – Danh từ

lúc có tác dụng nhiệm vụ là một danh trường đoản cú vào câu, surprise chỉ hoàn toàn có thể hiểu nhỏng là 1 sự khiếu nại như thế nào kia đầy bất ngờ.

 

Ví dụ:

• Don't tell Anne we've sầu arranged a party for her - I want it to lớn be a surprise.• It was a wonderful/nasty surprise to get home page và find the letter.• Last night's heavy snow came as a complete surprise.• They're always full of surprises (= doing unexpected things).• I wish you wouldn't keep springing surprises on me (= telling me unexpected things or causing unexpected things lớn happen).• They mounted a surprise attack at dawn.• My uncle paid us a surprise visit yesterday.• The announcement came as a complete surprise

Surprise còn Tức là một cảm giác tương đối không thể tinh được dịu hoặc sốc tạo ra do một cái nào đó bất ngờ. Đánh dấu một cái nào đấy được tiến hành hoặc xảy ra bất thần.

• Much lớn her surprise, she'd missed him• A surprise attack• On the last day of February, I got a surprise visit from Will.• Without the aide of a surprise attaông chồng, we were not much of a challenge.• Two surprise visitors drop in, và then things begin khổng lồ happen.

 

Dùng surprise vào câu

3. Cấu trúc cùng bí quyết dùng Surprise – Các trường vừa lòng đặc biệt

Surprise, surprise!

Cụm từ surprise, Surprise! Được áp dụng để nói vào trường hòa hợp ví dụ (một phương pháp ko trang trọng) cùng với ý nghĩa là: “bất ngờ chưa?” Lúc mang về cho ai điều bất thần gì đó mà phiên bản thân bọn họ ko đồng ý, hoặc trong trường vừa lòng ai kia tin tưởng rằng điều gì bất thần, mà lại có thể đoán thù biết trước:

 

Ví dụ:

• A voice called out ‘Surprise, surprise!’ & all the lights suddenly flashed on.• We entrust you with Jason's care and, surprise surprise, you make a mess of it.• "I've sầu forgotten my keys again." "Surprise, surprise!"• I asked him if he wanted khổng lồ come lớn dinner, và surprise, surprise, he said yes!

Take someone/something by surprise

Nghĩa là (bị) tấn công hoặc (bị) bắt ai đó, hoặc (bị) gây nên điều gì, chiếc gì đó bất ngờ.

Xem thêm:

 

Ví dụ:

• His flotilla was taken wholly by surprise when fired on by the British warships• The question took David by surprise• The sudden noise took her by surprise.