Tên Minh Anh Có Ý Nghĩa Gì

 - 
*Bạn đang xem: Tên minh anh có ý nghĩa gì

Bộ 170 阜 prúc <4, 7> 阮阮 nguyễnruǎn, juàn, yuán(Danh) Nước Nguyễn 阮, tên một nước ngày xưa, ni thuộc tỉnh Cam Túc 甘肅.(Danh) Tục gọi cháu là nguyễn. § Nguyễn Tịch 阮籍, Nguyễn Hàm 阮咸 nhị chú cháu đều có tiếng giỏi ở đời nhà Tấn 晉, mang đến nên mượn dùng như chữ điệt 姪.(Danh) Đàn Nguyễn.(Danh) Họ Nguyễn.
Bộ 72 日 nhật <4, 8> 明明 minhmíng(Động) Hiểu, biết. ◎Như: minc bạch 明白 hiểu, thâm minc đại nghĩa 深明大義 hiểu rõ nghĩa lớn.(Động) Làm sáng tỏ. ◇Lễ Kí 禮記: Sở dĩ minh thiên đạo dã 所以明天道也 (Giao đặc sinc 郊特牲) Để làm đến sáng tỏ đạo trời vậy.(Động) Chiếu sáng. ◇Thi Kinh 詩經: Đông phương minh hĩ 東方明矣 (Tề phong 齊風, Kê minc 雞鳴) Phương đông đã chiếu sáng rồi.(Tính) Sáng. ◎Như: minh nguyệt 明月 trăng sáng, minch tinch 明星 sao sáng, minch lượng 明亮 sáng sủa.(Tính) Trong sáng. ◎Như: tkhô cứng thủy minch kính 清水明鏡 nước vào gương sáng.(Tính) Có trí tuệ. ◎Như: thông minch 聰明 thông hiểu, minh trí 明智 thông minch dĩnh ngộ.(Tính) Công khai, không bịt giấu. ◎Như: minc thương dị đóa, ám tiến nan phòng 明槍易躲, 暗箭難防 giáo đâm thẳng (công khai) dễ tránh né, tên bắn lén khó phòng bị.(Tính) Sáng suốt. ◎Như: minch chủ 明主 bậc cầm đầu sáng suốt, minh quân 明君 vua sáng suốt.(Tính) Ngay thẳng, không mờ ám. ◎Như: minh nhân bất tố ám sự 明人不做暗事 người tức thì thẳng không làm việc mờ ám, quang đãng minh lỗi lạc 光明磊落 sáng sủa dõng dạc.(Tính) Sạch sẽ. ◇Trung Dung 中庸: Tề minch thịnh phục 齊明盛服 Ăn mặc chỉnh tề sạch sẽ.(Tính) Rõ ràng. ◎Như: minc hiển 明顯 rõ ràng, minc hiệu 明效 hiệu nghiệm rõ ràng.(Tính) Sang, sau (dùng mang đến một thời điểm). ◎Như: minch nhật 明日 ngày mai, minc niên 明年 sang trọng năm.(Danh) Sức nhìn của mắt, thị giác. ◇Lễ Kí 禮記: Tử Hạ táng kì tử nhi táng kì minch 子夏喪其子而喪其明 (Đàn cung thượng 檀弓上) Ông Tử Hạ mất con (khóc nhiều quá) nên mù mắt. § Ghi chú: Vì thế mới gọi sự bé chết là táng minch bỏ ra thống 喪明之痛.(Danh) Cõi dương, đối với cõi âm. ◎Như: u minc 幽明 cõi âm và cõi dương.(Danh) Sáng sớm. ◎Như: bình minch 平明 rạng sáng.(Danh) Thần linc. ◎Như: thần minc 神明 thần linc, minch khí 明器 đồ vật chôn theo người chết.(Danh) Nhà Minh (1368-1661), Minh Thái tổ 明太祖 là Chu Nguyên Chương 朱元璋 đánh được nhà Nguyên 元 lên làm vua lập ra nhà Minch.(Danh) Họ Minc.1. <光明正大> quang đãng minc thiết yếu đại 2. <公明> công minch 3. <冰雪聰明> băng tuyết sáng ý 4. <半透明> buôn bán thấu minh 5. <平明> bình minh 6.

Xem thêm: Người Bị Viêm Đại Tràng Kiêng GìXem thêm: Cosx - Sinx Bằng Gì - Nhung Cong Thuc Luong Giac Co Ban

<彰明> chương minc 7. <指明> chỉ minc 8. <掌上明珠> chưởng thượng minh châu 9. <文明> văn uống minch 10. <明星> minh tinh 11. <明火執仗> minc hỏa chấp trượng 12. <明目張膽> minh mục trương đảm 13. <昭明> chiêu minc 14. <正大光明> chánh đại quang quẻ minh 15. <注明> chú minh 16. <照明> chiếu minh 17. <白黑分明> bạch hắc sáng tỏ 18. <聲明> thanh hao minc 19. <表明> biểu minc 20. <註明> chú minch 21. <說明> tmáu minc 22. <證明> chứng minh 23. <辨明> biện minch 24. <高明> cao minc 25. <分明> minh bạch 26. <光明> quang đãng minh 27. <哉生明> tai sinh minch 28. <嚮明> phía minc 29. <啟明> khải minc