Thuật Toán Brute Force Ppsx, Thuật Toán Brute Force, Python

 - 

Giới thiệu về bài bác tân oán kiếm tìm tìm mẫu mã, string: https://hawacorp.vn/mot-so-thuat-toan-tim-kiem-mau, kiếm tìm tìm mẫu với thuật toán thù tìm kiếm Brute Force, Brute Force trong Java

Lần lượt xét từng địa chỉ i vào xâu cam kết tự gốc tự 0 mang đến n-m, so sánh y với x<0…m-1> bằng phương pháp xét từng cặp cam kết từ bỏ một cùng đưa ra kết quả tra cứu tìm.

Đặc điểm:

Thực hiện tại trái qua phảiKhông tất cả trộn chi phí xử líĐộ tinh vi O(mn)

Input:

Xâu mẫu mã x=(x0,x1,…,xm-1) độ dài mXâu văn bản: y= (y0, y1,…, yn-1) độ nhiều năm n

Ouput: tất cả các vị trí của x trong y

Cài đặt thuật toán:

public class BruteForce public static void search(char<> x, char<> y) int m = x.length; int n = y.length; System.out.print("Các vị trí xuất hiện thêm vào vnạp năng lượng phiên bản của xâu mẫu là: "); for (int j = 0; j = m - 1) System.out.print(j + " "); } public static void main(String<> args) search("GCAGAGAG".toCharArray(), "GCATCGCAGAGAGTTATACAGTACG".toCharArray()); }Kiểm nghiệm thuật toán:

*
*
*
*
*
*
*
Bạn đang xem: Thuật toán brute force ppsx, thuật toán brute force, python

This entry was posted in Algorithm & tagged algorithm, demo, java, pattern searching. Bookmark the permaliên kết.

Điều phía bài viết


← Thuật toán thù search tìm Rabin Karp
Thuật toán thù search kiếm Not So Naive sầu →


Xem thêm:

*

Algorithm

Chuim mục
Xem thêm: Operations Manager Là Gì ? Tố Chất Cần Có Của Một Operation Manager!

*
*