TỐI THIỂU LÀ GÌ, QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ LƯƠNG TỐI THIỂU

 - 
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt quý khách vẫn xem: Tối thiểu là gì


Bạn đang xem: Tối thiểu là gì, quy Định pháp luật về lương tối thiểu

*

*

*Xem thêm:

*

- tt. ít nhất, không thể ít hơn được nữa; trái với buổi tối đa: lương buổi tối tphát âm bớt chi tiêu tới cả tối tđọc về tối thiểu cũng bắt buộc mang đến hơn 50% số cử tri ủng hộ.


*Xem thêm:

buổi tối thiểu

tối tgọi danh tự, tính trường đoản cú minimum
minimumchế độ thuế tối nhiều với về tối thiểu: maximum & minimum tariff systemchế độ chi phí lương về tối thiểu: minimum wage systemngân sách về tối thiểu: minimum chargecổ phần đề nghị góp tối thiểu: minimum subscriptionđiều kiện về tối thiểu (mang đến vay): minimum termđiều lệ máy tối thiểu: minimum equipment regulationsdự trữ tối thiểu: minimum reservegiá buổi tối thiểu: minimum pricecực hiếm về tối thiểu: minimum valuehạ lãi suất cho vay vốn buổi tối thiểu: lower the minimum lending ratehàng trữ buổi tối thiểu: minimum inventorykhoản (tiền) trả ngay lập tức về tối thiểu: minimum down paymentlãi suất vay cho vay buổi tối thiểu: minimum efficient scalelợi tức đầu tư tối thiểu: minimum profitlượng nên tối thiểu: minimum requirementlượng sản xuất về tối thiểu: minimum manufacturing quantitylượng biết tin quan trọng buổi tối thiểu: minimum requisite informationlượng về tối thiểu: minimumlượng trữ mặt hàng về tối thiểu: minimum stocklương hưu buổi tối thiểu bảo đảm: guaranteed minimum pensionlương buổi tối tphát âm bảo đảm: minimum guaranteed wagelương về tối tgọi nhằm sống: minimum wage for livinglương tối thiểu đầy đủ sống: minimum living wagephương pháp chi phí lương về tối thiểu: minimum wage lawsmức chào bán về tối thiểu: minimum salesmức bảo trì về tối thiểu: minimum maintenancenút dự trữ vàng về tối thiểu: minimum ratio of gold reservenấc lương hiệu quả tối thiểu: minimum earning levelnấc lương về tối thiểu pháp định: statutory minimum wagenút sống buổi tối thiểu: minimum standard of livingnút chi phí bảo bệnh buổi tối thiểu: minimum margin requirementnút tối thiểu: minimumnấc tối tđọc miễn thuế: tax-miễn phí minimummức trả công tối tgọi đang định trước: minimum reserved rate of returntín đồ lãnh nút lương buổi tối thiểu: minimum wage earnergiá thành bảo đảm tối thiểu: minimum premiumtổn phí bảo đảm trả trước buổi tối thiểu: minimum depositphí tổn buổi tối thiểu: minimum costphí vận đối chọi tối thiểu: minimum B/L chargecách thức dự trữ tối thiểu: minimum store methodquy mô gồm tác dụng tối thiểu: minimum efficient scalesố CP về tối thiểu: minimum number of sharessố dư tiền mặt về tối thiểu: minimum cash balancecon số đặt đơn hàng tối thiểu: minimum order quantitysự mất mát tối thiểu: minimum sacrificesự quyết tử tối thiểu: minimum sacrificesuất du lịch bộ tối thiểu: minimum land packagetăng lãi vay cho vay tối thiểu: raising of the minimum lending ratetốt độc nhất vô nhị về tối thiểu: minimum quantitythời gian nối chuyến về tối thiểu: minimum connecting timethời gian vận tải tối thiểu: minimum operating timecác khoản thu nhập tối tđọc buộc phải Chịu đựng thuế: minimum taxablethu nhập về tối tphát âm phải Chịu thuế: minimum taxable incomethuế suất tối thiểu: minimum tariff (rate)thuế suất về tối thiểu: minimum tax ratethuế buổi tối tđọc tùy chọn: alternative minimum taxtiền lương tối thiểu: minimum wagechi phí lương về tối thiểu (pháp định): minimum wagetrọng lượng tối thiểu: minimum weightvốn góp tối thiểu: minimum subscriptioncơ chế dự trữ về tối tđọc pháp địnhlegal reserve requirement systemgiá bán phát khởi, khởi đụng, giá bán nhập vào tối thiểutrigger pricequý hiếm buổi tối thiểuminimal valuelương bên dưới mức về tối thiểusubminimum wagelương sinh hoạt tối thiểuliving wage Chuyên ổn mục: Định Nghĩa